Patrycja Markowska
Daj Znak

(Patrycja Markowska / Tomasz Lubert - Patrycja Markowska)

Teraz jestes tu, a za chwilê ona
rozkosza spojrzeñ swych
karmic bêdzie sen
karmic bêdzue cialo swe
powoli zniknê znów...

Wiem, ze robiê blad
wiem, ze tylko dzika noc
przyniesie ciebie mi
chociaz pachniesz ma
nie bêdziesz mój...

Daj znak, a zostanê
tak dlugo jak bêdziesz chcial
daj znak, tuz nad ranem
bo odejsc stad jakos zal

Daj znak, a zostanê
tak dlugo jak bêdziesz chcial
daj znak, tuz nad ranem
bo odejsc stad jakos zal
zal...

Nie zobaczê jak
g³owê dla mnie tracisz
nie, nie poczujê, ze
dla nas wstaje dzieñ
dla nas spada letni deszcz
to nie dla mnie wiem...

A jednak wracac chcê
kawalek ciebie wydrzec jej
i w slodkim grzechu ty
jeszcze jeden raz oszukac czas...

Daj znak, a zostanê
tak dlugo jak bêdziesz chcial
daj znak, tuz nad ranem
bo odejsc stad jakos zal...

Daj znak, a zostanê
tak dlugo jak bêdziesz chcial
daj znak, tuz nad ranem
bo odejsc stad jakos...

Daj znak...


Mirror lyrics:

Daj znak...

bo odejsc stad jakos...
daj znak, tuz nad ranem
tak dlugo jak bêdziesz chcial
Daj znak, a zostanê

bo odejsc stad jakos zal...
daj znak, tuz nad ranem
tak dlugo jak bêdziesz chcial
Daj znak, a zostanê

jeszcze jeden raz oszukac czas...
i w slodkim grzechu ty
kawalek ciebie wydrzec jej
A jednak wracac chcê

to nie dla mnie wiem...
dla nas spada letni deszcz
dla nas wstaje dzieñ
nie, nie poczujê, ze
g³owê dla mnie tracisz
Nie zobaczê jak

zal...
bo odejsc stad jakos zal
daj znak, tuz nad ranem
tak dlugo jak bêdziesz chcial
Daj znak, a zostanê

bo odejsc stad jakos zal
daj znak, tuz nad ranem
tak dlugo jak bêdziesz chcial
Daj znak, a zostanê

nie bêdziesz mój...
chociaz pachniesz ma
przyniesie ciebie mi
wiem, ze tylko dzika noc
Wiem, ze robiê blad

powoli zniknê znów...
karmic bêdzue cialo swe
karmic bêdzie sen
rozkosza spojrzeñ swych
Teraz jestes tu, a za chwilê ona

(Patrycja Markowska / Tomasz Lubert - Patrycja Markowska)


Relevant Tags:
DDaj ZZnak aj nak aDj nZak xaj anak xDaj aZnak Dxaj Zanak eaj snak eDaj sZnak Deaj Zsnak faj xnak fDaj xZnak
Dfaj Zxnak raj Znnak rDaj Zak Draj Zank caj Zmak cDaj Zmnak Dcaj Znmak saj Zhak sDaj Zhnak Dsaj Znhak Daaj Zjak
Dj Zjnak Dja Znjak Dzj Zbak Dzaj Zbnak Dazj Znbak Dqj Znaak Dqaj Znk Daqj Znka Dsj Znzk ZnzakHOME
Popular Songs:
back and forth

can you feel the love

hail to fire

dondequiera que ests

miss you

alone

greed

monopolis

todas las maanas

kids in america

ei kenenkn

stop crying your heart out

rain

fire's still burning

my tribute medley

that's what friends are for

baby i'm a fool

1989

take a little time

party with the animals

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us