Patrik Rasmussen
Med Mina Frger

Det finns inga vackra färger längre i din värld.
Allt det mörka har fått fäste och ljuset är inte där.
Och ingenting är längre självklart än att dagarna dom flyr.
Och varje gång du ser på mig så vill jag säga till dig.

Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
Allt blir mycket ljusare igen. Om igen.

Det finns inga andra vägar än där du ensam går. Men måla upp en bild
av dom så vi andra kan förstå. Och ingenting är längre självklart än att
dina färger är grå. Och varje gång du ser på mig så vill jag säga till dig.

Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
Allt blir mycket ljusare igen.

Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
Allt blir mycket ljusare igen. Ljusare igen.Mirror lyrics:


Allt blir mycket ljusare igen. Ljusare igen.
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild

Allt blir mycket ljusare igen.
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild

dina färger är grå. Och varje gång du ser på mig så vill jag säga till dig.
av dom så vi andra kan förstå. Och ingenting är längre självklart än att
Det finns inga andra vägar än där du ensam går. Men måla upp en bild

Allt blir mycket ljusare igen. Om igen.
färger så kommer du få se att det blir en bild som förändrar världen.
som förändrar världen. Den som du nu lever i. Om du målar med mina
Om du målar med mina färger så kommer du få se att det blir en bild

Och varje gång du ser på mig så vill jag säga till dig.
Och ingenting är längre självklart än att dagarna dom flyr.
Allt det mörka har fått fäste och ljuset är inte där.
Det finns inga vackra färger längre i din värld.


Relevant Tags:
MMed MMina FFrger ed ina rger eMd iMna Frger jed jina crger jMed jMina cFrger Mjed Mjina Fcrger
ked kina rrger kMed kMina rFrger Mked Mkina Frrger ned nina grger nMed nMina gFrger Mned Mnina Fgrger
Meed Miina trger Md Mna tFrger Mde Mnia Ftrger Msd Mjna vrger Msed vFrger Mesd Mijna Fvrger
M3d M9na drger M3ed M9ina dFrger Me3d Mi9na Fdrger Mfd Mlna Frger Mfed Mlina Frger Mefd Milna Frger
Mrd Mona Fッrger Mred Moina Frger Merd Miona F⃤rger M4d Mkna Frger M4ed Fヤrger Me4d Mikna Fヤrger
Mdd M8na F⤤rger Mded M8ina Frger Medd Mi8na Frger Mwd Muna Frrger Mwed Muina Fger Mewd Miuna Fgrer
Minna Fdger Me Mia Fdrger Med Mian Frdger Mex Mima F4ger Mexd Mimna F4rger Medx Minma Fr4ger
Mee Miha Fgger Mihna Fgrger Mede Minha Frgger Mef Mija Ftger Ftrger Medf Minja Frtger
Mer Miba F5ger Mibna F5rger Medr Minba Fr5ger Mec Minaa Ffger Mecd Min Ffrger Medc Mina Frfger
Mes Minz Feger Minza Ferger Meds Minaz Freger Minq Minqa FrerHOME
Popular Songs:
(i wished upon) my little golden horseshoe

3, 2, 1

pala rauhaa

stolen words

so far away

consequences david, you'll meet your fate in the s

what i could stand for

3

local vengeance killing

never turn back(from the shadow the hedgehog sound

heute schon gelebt

the start of something new

wire

si maana

these roses

sleep

dime

reflections (i remember)

i know how

joki

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us