Patrik Isaksson
Jag Ber

Inom mig finns en röst
Som ger, skänker tröst
Den håller mig tillbaka
Den kväver och förstör
Mitt ord, mitt humör
Släpar fram den värsta

Kom jag hit för och be dig stanna kvar
Så ger jag ge dig mitt hjärtas svar
Lovar att stå trogen kvar
Men kom du hit för att be mig ändra mig
Så ber jag dig
Att åter gå till tystnaden vi hade förr
För låt mig och komma hit
Låt mig vara där du är

Vi lär av allt vi ser
Men mycket vill ha mer
Gav ingenting tillbaka
Nu är det försent
Du skrattar och du ler
Du låter mig försvara

Jag kom ju hit för att be dig stanna kvar
Jag ger dig mitt hjärtas svar
Lovar att stå trogen kvar
Men kom du hit för att be mig att ändra mig
Så ber jag dig
Att åter gå till tystnaden vi hade förr
För låt mig och komma hit
Låt mig vara där du är


Mirror lyrics:

Låt mig vara där du är
För låt mig och komma hit
Att åter gå till tystnaden vi hade förr
Så ber jag dig
Men kom du hit för att be mig att ändra mig
Lovar att stå trogen kvar
Jag ger dig mitt hjärtas svar
Jag kom ju hit för att be dig stanna kvar

Du låter mig försvara
Du skrattar och du ler
Nu är det försent
Gav ingenting tillbaka
Men mycket vill ha mer
Vi lär av allt vi ser

Låt mig vara där du är
För låt mig och komma hit
Att åter gå till tystnaden vi hade förr
Så ber jag dig
Men kom du hit för att be mig ändra mig
Lovar att stå trogen kvar
Så ger jag ge dig mitt hjärtas svar
Kom jag hit för och be dig stanna kvar

Släpar fram den värsta
Mitt ord, mitt humör
Den kväver och förstör
Den håller mig tillbaka
Som ger, skänker tröst
Inom mig finns en röst


Relevant Tags:
JJag BBer ag er aJg eBr kag ver kJag vBer Jkag Bver iag ger iJag gBer Jiag Bger mag ner mJag nBer
Jmag Bner nag her nJag hBer Jnag Bher hag Beer hJag Br Jhag Bre uag Bsr uJag Bser Juag Besr Jaag B3r
Jg B3er Jga Be3r Jzg Bfr Jzag Bfer Jazg Befr Jqg Brr Jqag Brer Jaqg BerrHOME
Popular Songs:
panic

de svraste orden

hate frenzy

the diver

theatre

no me trates as

a secret place

secret emotions (live, 1941)

trouble in paradise

hunnerkongens sorgsvarte ferd over steppene

evaporame

season of change

when i'm with you

for all tomorrow's lies

tie huomiseen

tears never dry

automatic

speakerphone

transfixed

get on up

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us