Patrik Isaksson
Hr Kommer Natten

Patrik Isaksson: Här kommer natten
kall och underbart lång
Här kommer mörkret
(dape – dape – dape – da – da – da)

Joey Tempest: När alla sover djupt av dagens förvärv
då kommer natten
(dape – dape – dape – da – da – da)

Patrik Isaksson & Joey Tempest: När du kommer
ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
Och när du går
Joey Tempest: vet jag att du snart är här igen
snart är här igen

Joey Tempest: Se staden lyser
i alla regnbågens färger
Se staden lyser
(dape – dape – dape – da – da – da)

Patrik Isaksson: Och alla människor
som gråter och skrattar och lider
Här kommer natten
(dape – dape – dape – da – da – da)

Joey Tempest: När du kommer
ska jag ligga här och ta allt som du ger mig
Och när du går
vet jag att du snart är här igen
här igen

Patrik Isaksson: När du kommer
ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
Och när du går
vet jag att du snart är här igen
här igen

Joey: När du kommer, när du kommer
och när du går
Vet jag att du snart är här igen
när du kommer
(när du kommer) Patrik Isaksson: ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
Patrik Isaksson & Joey Tempest: och när du går
Joey Tempest: Vet jag att du snart är här igen

Patrik Isaksson & Joey Tempest: Doda dej, da di da dej x3


Mirror lyrics:

Patrik Isaksson & Joey Tempest: Doda dej, da di da dej x3

Joey Tempest: Vet jag att du snart är här igen
Patrik Isaksson & Joey Tempest: och när du går
(när du kommer) Patrik Isaksson: ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
när du kommer
Vet jag att du snart är här igen
och när du går
Joey: När du kommer, när du kommer

här igen
vet jag att du snart är här igen
Och när du går
ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
Patrik Isaksson: När du kommer

här igen
vet jag att du snart är här igen
Och när du går
ska jag ligga här och ta allt som du ger mig
Joey Tempest: När du kommer

(dape – dape – dape – da – da – da)
Här kommer natten
som gråter och skrattar och lider
Patrik Isaksson: Och alla människor

(dape – dape – dape – da – da – da)
Se staden lyser
i alla regnbågens färger
Joey Tempest: Se staden lyser

snart är här igen
Joey Tempest: vet jag att du snart är här igen
Och när du går
ska jag sitta här och ta allt som du ger mig
Patrik Isaksson & Joey Tempest: När du kommer

(dape – dape – dape – da – da – da)
då kommer natten
Joey Tempest: När alla sover djupt av dagens förvärv

(dape – dape – dape – da – da – da)
Här kommer mörkret
kall och underbart lång
Patrik Isaksson: Här kommer natten


Relevant Tags:
HHr KKommer NNatten r ommer atten Hr oKmmer aNtten jr lommer matten jHr lKommer mNatten Hjr Klommer Nmatten
ur oommer hatten uHr oKommer hNatten Hur Koommer Nhatten nr mommer jatten nHr mKommer jNatten Hnr Kmommer Njatten
br jommer batten bHr jKommer bNatten Hbr Kjommer Nbatten gr iommer Naatten gHr iKommer Ntten Hgr Kiommer Ntaten
yr Nztten yHr Kmmer Nzatten Hyr Kmomer Naztten Hr Kkmmer Nqtten Hr Kkommer Nqatten Hr Kokmmer Naqtten
H㤤r K9mmer Nstten Hr K9ommer Nsatten Hr Ko9mmer Nastten Hrr K0mmer Nwtten H K0ommer Nwatten Hr Ko0mmer Nawtten
Hd Klmmer Nxtten Hdr Nxatten Hrd Kolmmer Naxtten H4 Kimmer Nattten H4r Naten Hr4 Koimmer Natten
Hg Kommmer Naften Hgr Komer Naftten Hrg Kommer Natften Ht Kojmer Na5ten Htr Kojmmer Na5tten Hrt Komjmer Nat5ten
H5 Kokmer Nahten H5r Nahtten Hr5 Komkmer Nathten Hf Konmer Nayten Hfr Konmmer Naytten Hrf Komnmer Natyten
He Na6ten Her Na6tten Hre Komemr Nat6ten Komjer Nagten Nagtten Kommjer NatgtenHOME
Popular Songs:
i'll be home for christmas

le jour o la pluie viendra

mor, jeg vil tilbake

better day

tradewinds

christmas (baby please come home)

this pain

pray now (lost art)

connected

dear god please help me

katoavaa

if i could talk to love

la mitad de mi vida

i let her get lonely

lavender bassman

elina, mit m teen

l'enfant

warm

hnger ronen p dig ner

si je m'en reviens au pays

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us