Parokya Ni Edgar
Parang Ayoko Na

Naubus na ang barya
sa kaka-yosi at kaka-basa
ng magazine mong, nakahilata
diyan sa sala

Mag-gagabi na pala
diba't sinabi mo ala-una
mabuti na lang mabagal akong magbasa
dumating ka na sana...

bakit di ka man lang nagpabilin
na may balak ka palang biglang mag ice-skating
kung di ka pa tinawagan
maiisip mo kaya na ako'y...

di bale na,
nakakasawa din pala
kapag paulit-ulit
ang buhos ng galit

parang ayoko na yata
nakakapagod din pala ang iyong mukha, at kung may
balak ka pang ulitin sakin 'yon
may ibubulong ako sa'yo "putang ina mo"

bakit nagta-tiyaga sa'yo
ang dami-dami kong reklamo...ohh
parang ayoko nang magsalita
parang ayoko na yata...

ang daming dapat sabihin
alam ko na kung pa'no gagawin
akala mo siguro na
hindi ko kaya

at nang ika'y dumating
mula sa'yong paga-ice skating
wala akong nasabi kundi
"napagod ka ba? kumain ka muna"

pagka't di ko kayang magalit
pag nakita na kita tumatatamis ang pait
laging pinipilit
na magsungit ngunit di bale na...

napapatawad na kita
hindi na magagalit
wag lang mauulit

at nung tayo'y kakain na...
biglang sinabi mong may lakad kang iba, at kahit
gusto sana kitang awayin na
sinabi ko: "bahala ka, basta mag-ingat ka..."

bakit nagta-tiyaga sa'yo
ang dami-dami kong reklamo...ohh
parang ayoko nang magsalita
parang ayoko na yata...

parang ayoko na yata,
ngunit wala naman akong magagawa
marahil sobrang alam mong di ko kayang mawala ka
swerte ka't mahal kita, malas talaga...

(whistle...)


Mirror lyrics:

(whistle...)

swerte ka't mahal kita, malas talaga...
marahil sobrang alam mong di ko kayang mawala ka
ngunit wala naman akong magagawa
parang ayoko na yata,

parang ayoko na yata...
parang ayoko nang magsalita
ang dami-dami kong reklamo...ohh
bakit nagta-tiyaga sa'yo

sinabi ko: "bahala ka, basta mag-ingat ka..."
gusto sana kitang awayin na
biglang sinabi mong may lakad kang iba, at kahit
at nung tayo'y kakain na...

wag lang mauulit
hindi na magagalit
napapatawad na kita

na magsungit ngunit di bale na...
laging pinipilit
pag nakita na kita tumatatamis ang pait
pagka't di ko kayang magalit

"napagod ka ba? kumain ka muna"
wala akong nasabi kundi
mula sa'yong paga-ice skating
at nang ika'y dumating

hindi ko kaya
akala mo siguro na
alam ko na kung pa'no gagawin
ang daming dapat sabihin

parang ayoko na yata...
parang ayoko nang magsalita
ang dami-dami kong reklamo...ohh
bakit nagta-tiyaga sa'yo

may ibubulong ako sa'yo "putang ina mo"
balak ka pang ulitin sakin 'yon
nakakapagod din pala ang iyong mukha, at kung may
parang ayoko na yata

ang buhos ng galit
kapag paulit-ulit
nakakasawa din pala
di bale na,

maiisip mo kaya na ako'y...
kung di ka pa tinawagan
na may balak ka palang biglang mag ice-skating
bakit di ka man lang nagpabilin

dumating ka na sana...
mabuti na lang mabagal akong magbasa
diba't sinabi mo ala-una
Mag-gagabi na pala

diyan sa sala
ng magazine mong, nakahilata
sa kaka-yosi at kaka-basa
Naubus na ang barya


Relevant Tags:
PParang AAyoko NNa arang yoko a aPrang yAoko aN 0arang zyoko ma 0Parang zAyoko mNa P0arang Azyoko Nma larang qyoko ha
lParang qAyoko hNa Plarang Aqyoko Nha oarang syoko ja oParang sAyoko jNa Poarang Asyoko Nja Paarang wyoko ba Prang wAyoko bNa
Praang Awyoko Nba Pzrang xyoko Naa Pzarang xAyoko N Pazrang Axyoko Na Pqrang Ayyoko Nz Pqarang Aoko Nza Paqrang Aoyko Naz
Psrang Agoko Nq Psarang Agyoko Nqa Pasrang Aygoko Naq Pwrang Ahoko Ns Pwarang Ahyoko Nsa Pawrang Ayhoko Nas Pxrang A6oko Nw
Pxarang A6yoko Nwa Paxrang Ay6oko Naw Parrang Auoko Nx Paang Auyoko Nxa Paarng Ayuoko Nax Padang A7oko Padrang A7yoko
Pardang Ay7oko Pa4ang Ajoko Pa4rang Ajyoko Par4ang Ayjoko Pagang Atoko Pagrang Atyoko Pargang Aytoko
Patang Ayooko Patrang Ayko Partang Aykoo Pa5ang Aykko Pa5rang Aykoko Par5ang Ayokko Pafang Ay9ko
Pafrang Ay9oko Parfang Ayo9ko Paeang Ay0ko Paerang Ay0okoHOME
Popular Songs:
fifteen minutes to rock

penakut

j'aime pas les gens heureux

les doigts

living out the dream

como te extraă±o

we're in this together

keep on runnin'

onde anda vocăș

decisions decisions

la gachette

duende del sur

mr heseltine meets his public

mi primera cana

my own way

impossible

feel my way

sorry

nothing left

khetti satha shemsu

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us