Paul De Leeuw
Ik Ga Niet Met Je Mee

ik zie je daar, je staat daar maar
je blijft maar naar me kijken
ik kan het niet ontwijken
dat verlangen in je blik
ik krijg het zo benauwd
dat ik er nu al haast in stik
ik klets maar wat, ik zwets maar wat
maar telkens weer jouw ogen
ik voel m'n onvermogen
om nu heel gewoon te doen
maar ik heb toch ergens diep in mij
nog iets te veel fatsoen

de spanning is te snijden
maar ik laat me niet verleiden
ik ga niet met jouw in zee
ik heb een liefste vriend
die geen oneerlijkheid verdiend
dus mag ik hartelijk bedanken
nee, ik ga niet met je mee
nee, ik ga niet met je mee

ik twijfel wat, ik wijfel wat
bedwelm me je al van je geuren
wat kan er nou gebeuren
heel misschien alleen een zoen
ik zou zo met je mee gaan
om iets heel erg vies te doen
maar ik doe het niet
ik kan het niet
dus het zal er niet van komen
maar ik kan wel blijven dromen
want het blijft een leuk idee
maar ik heb al een geliefde
dus ik ga niet met je mee

de spanning is te snijden
maar ik laat me niet verleiden
ik ga niet met jouw in zee
ik heb een liefste vriend
die geen oneerlijkheid verdiend
dus mag ik hartelijk bedanken
nee, ik ga niet met je mee
nee, ik ga niet met je mee

oh..... nee, ik ga niet met je mee
nee, nee, ik ga niet met je mee
okee, okee, maar ik ga niet met je mee
oh nee, nee, nee, ik ga niet met je meeMirror lyrics:


oh nee, nee, nee, ik ga niet met je mee
okee, okee, maar ik ga niet met je mee
nee, nee, ik ga niet met je mee
oh..... nee, ik ga niet met je mee

nee, ik ga niet met je mee
nee, ik ga niet met je mee
dus mag ik hartelijk bedanken
die geen oneerlijkheid verdiend
ik heb een liefste vriend
ik ga niet met jouw in zee
maar ik laat me niet verleiden
de spanning is te snijden

dus ik ga niet met je mee
maar ik heb al een geliefde
want het blijft een leuk idee
maar ik kan wel blijven dromen
dus het zal er niet van komen
ik kan het niet
maar ik doe het niet
om iets heel erg vies te doen
ik zou zo met je mee gaan
heel misschien alleen een zoen
wat kan er nou gebeuren
bedwelm me je al van je geuren
ik twijfel wat, ik wijfel wat

nee, ik ga niet met je mee
nee, ik ga niet met je mee
dus mag ik hartelijk bedanken
die geen oneerlijkheid verdiend
ik heb een liefste vriend
ik ga niet met jouw in zee
maar ik laat me niet verleiden
de spanning is te snijden

nog iets te veel fatsoen
maar ik heb toch ergens diep in mij
om nu heel gewoon te doen
ik voel m'n onvermogen
maar telkens weer jouw ogen
ik klets maar wat, ik zwets maar wat
dat ik er nu al haast in stik
ik krijg het zo benauwd
dat verlangen in je blik
ik kan het niet ontwijken
je blijft maar naar me kijken
ik zie je daar, je staat daar maar


Relevant Tags:
IIk GGa NNiet MMet JJe MMee k a iet et e ee kI aG iNet eMt eJ eMe jk ha miet jet ke jee jIk hGa mNiet jMet kJe jMee Ijk Gha Nmiet Mjet Jke Mjee
9k ya hiet ket ie kee 9Ik yGa hNiet kMet iJe kMee I9k Gya Nhiet Mket Jie Mkee lk ba jiet net me nee lIk bGa jNiet nMet mJe nMee Ilk Gba Njiet Mnet Jme Mnee
ok va biet Meet ne Meee oIk vGa bNiet Mt nJe Me Iok Gva Nbiet Mte Jne Mee kk fa Niiet Mst he Mse kIk fGa Net Mset hJe Msee Ikk Gfa Neit Mest Jhe Mese
8k ta Njet M3t ue M3e 8Ik tGa M3et uJe M3ee I8k Gta Nijet Me3t Jue Me3e uk Gaa N9et Mft Jee Mfe uIk G N9iet Mfet J Mfee Iuk Ga Ni9et Meft Je Mefe
Gz Nlet Mrt Js Mre I Gza Nliet Mret Jse Mree Ik Gaz Nilet Mert Jes Mere Il Gq Noet M4t J3 M4e Gqa Noiet M4et J3e M4ee Ikl Gaq Nioet Me4t Je3 Me4e
Io Gs Nket Mdt Jf Mde Gsa Nkiet Mdet Jfe Mdee Iko Gas Niket Medt Jef Mede Im Gw N8et Mwt Jr Mwe Imk Gwa N8iet Mwet Jre Mwee Ikm Gaw Ni8et Mewt Jer Mewe
Ij Gx Nuet Mett J4 Gxa Nuiet Me J4e Ikj Gax Niuet Met Je4 Ii Nieet Mef Jd Mes Iik Nit Jde Iki Nite Metf Jed MeesHOME
Popular Songs:
in spite of me

puedo llegar a tener (nă­cotina soundtrack)

can i erase the demon

if only you'd love me again

in the end

don't ask why

i try

ajastaika

when heaven comes down

the greatest

le chef de gare est amoureux

princess of the night

lover's prayer

no tengas miedo

the trinity of lust fornever

where are you going

stuntman

back to life soul ii soul

hands on the wheel

the happy song

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us