Nordman
Och Regnet Fll

Där stod han på en hög av sten
-ett monument av någons liv
en krossad dröm
nu var det tyst och regnet föll
och han kände att han levde
han stod ensam kvar i en galen värld
han tänkte, det kunde vara jag
Och han kände sig så tom

Slogs du för att dödas
-i en galen dans
Dog du för att födas
till en gud nån annan stans,
i en tid som frös till is
där livet inte fanns

Och vintern gjorde regn till snö
den gömde allt som måste dö
för slipat stål, och vårdlös hand
som rädslan styrt
Och han trodde att han levde
för hans ögon brann
av den skräck han sett
Han ropade: - O förlåt mig gud
- om du finns där nånstans.

Slogs du för att dödas…

Slogs du för att leva
i den värld du var
bara för att värna om det tid du hade kvar
-en sekund av evighet
som ändades idag

Han rände vapnet – täckt av blod
i denna stenhög där han stod
och föll på knä det var så tyst
-och mörkret föll
det var bara han och natten
och en himmel fylld av oändlighet
där låg han kvar när en stjärna föll
och viskade: - jag vet…

Slogs du för att dödas…

Slogs du för att leva…


Mirror lyrics:

Slogs du för att leva…

Slogs du för att dödas…

och viskade: - jag vet…
där låg han kvar när en stjärna föll
och en himmel fylld av oändlighet
det var bara han och natten
-och mörkret föll
och föll på knä det var så tyst
i denna stenhög där han stod
Han rände vapnet – täckt av blod

som ändades idag
-en sekund av evighet
bara för att värna om det tid du hade kvar
i den värld du var
Slogs du för att leva

Slogs du för att dödas…

- om du finns där nånstans.
Han ropade: - O förlåt mig gud
av den skräck han sett
för hans ögon brann
Och han trodde att han levde
som rädslan styrt
för slipat stål, och vårdlös hand
den gömde allt som måste dö
Och vintern gjorde regn till snö

där livet inte fanns
i en tid som frös till is
till en gud nån annan stans,
Dog du för att födas
-i en galen dans
Slogs du för att dödas

Och han kände sig så tom
han tänkte, det kunde vara jag
han stod ensam kvar i en galen värld
och han kände att han levde
nu var det tyst och regnet föll
en krossad dröm
-ett monument av någons liv
Där stod han på en hög av sten


Relevant Tags:
OOch RRegnet FFll ch egnet ll cOh eRgnet Fll kch degnet cll kOch dRegnet cFll Okch Rdegnet Fcll
9ch 4egnet rll 9Och 4Regnet rFll O9ch R4egnet Frll 0ch gegnet gll 0Och gRegnet gFll O0ch Rgegnet Fgll
lch tegnet tll lOch tRegnet tFll Olch Rtegnet Ftll ich 5egnet vll iOch 5Regnet vFll Oich R5egnet Fvll
Occh fegnet dll Oh fRegnet dFll Ohc Rfegnet Fdll Ofh eegnet Fll Ofch eRegnet Fll Ocfh Reegnet Fll
Oxh Fッll Oxch Rgnet Fll Ocxh Rgenet F⃶ll Ovh Rsgnet Fll Ovch Rsegnet Fヶll Ocvh Resgnet Fヶll
Odh R3gnet Fⶶll Odch R3egnet Fll Ocdh Re3gnet Fll Ochh Rfgnet Flll Oc Fl Och Refgnet Fll
Ocj Rrgnet Fkl Ocjh Rregnet Fkll Ochj Rergnet Flkl Ocu R4gnet Fol Ocuh Foll Ochu Re4gnet Flol
Ocn Rdgnet Fpl Ocnh Fpll Ochn Redgnet Flpl Ocb Rwgnet Ocbh Rwegnet Ochb Rewgnet
Ocg Reggnet Flk Ocgh Renet Ochg Renget Fllk Ocy Rehnet Flo Ocyh Rehgnet Ochy Reghnet Fllo
Reynet Flp Reygnet Regynet Fllp Rebnet Rebgnet Regbnet
Revnet RevgnetHOME
Popular Songs:
i am (traduccion al espaol)

greatest show on earth

what am i living for

beauty

butterflies & hurricanes

les roses et les promesses

princess

cada vez que pienso en ti

mark of caine

because you're mine

you'd never be happy with me

oh my god (feat. peaches)

vuelve cariito

you are mine

forbidden city

let it down

un peu boogie woogie sur les bords

that's my desire

punks rock

in dreams of mine

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us