Ogie Alcasid
Kung Mawawala Ka

kung mawawala ka sa piling ko
hindi ito matatanggap ng puso ko
at bawat pangarap ay biglang maglalaho
mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo

kung masamang panaginip lamang to
sana ako ay gisingin mo
at sa aking paggising akoy iyong yakapin
at sabihin mong akoy mahal mo rin

kung mawawala ka
hindi ko makakayang
harapin ang bukas ng nagiisa
kung akoy iiwan mo paano na tayo
sayang ang pangako sa isat isa
kung mawawala ka

kung mawawala ka
hindi ko makakayang
harapin ang bukas ng nagiisa
kung akoy iiwan mo paano na tayo
sayang ang pangako sa isat isa
kung mawawala ka


Mirror lyrics:

kung mawawala ka
sayang ang pangako sa isat isa
kung akoy iiwan mo paano na tayo
harapin ang bukas ng nagiisa
hindi ko makakayang
kung mawawala ka

kung mawawala ka
sayang ang pangako sa isat isa
kung akoy iiwan mo paano na tayo
harapin ang bukas ng nagiisa
hindi ko makakayang
kung mawawala ka

at sabihin mong akoy mahal mo rin
at sa aking paggising akoy iyong yakapin
sana ako ay gisingin mo
kung masamang panaginip lamang to

mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo
at bawat pangarap ay biglang maglalaho
hindi ito matatanggap ng puso ko
kung mawawala ka sa piling ko


Relevant Tags:
KKung MMawawala KKa ung awawala a uKng aMwawala aK lung jawawala la lKung jMawawala lKa Klung Mjawawala Kla oung kawawala oa
oKung kMawawala oKa Koung Mkawawala Koa mung nawawala ma mKung nMawawala mKa Kmung Mnawawala Kma jung Maawawala ja jKung Mwawala jKa
Kjung Mwaawala Kja iung Mzwawala ia iKung Mzawawala iKa Kiung Mazwawala Kia Kuung Mqwawala Kaa Kng Mqawawala K Knug Maqwawala Ka
Khng Mswawala Kz Khung Msawawala Kza Kuhng Maswawala Kaz K7ng Mwwawala Kq K7ung Mwawawala Kqa Ku7ng Mawwawala Kaq Kkng Mxwawala Ks
Kkung Mxawawala Ksa Kukng Maxwawala Kas King Kw Maawala Kwa Kuing Maawwala Kaw K8ng Maaawala Kx K8ung Kxa
Ku8ng Mawaawala Kax Kjng Ma3awala Ma3wawala Kujng Maw3awala Kyng Madawala Kyung Madwawala Kuyng Mawdawala
Kunng Maeawala Kug Maewawala Kugn Maweawala Kumg Masawala Kumng Kunmg Mawsawala Kuhg Ma2awala
Ma2wawala Kunhg Maw2awala Kujg Maqawala Kunjg Mawqawala Kubg Kubng Mawwala Kunbg Mawwaala
Kungg Mawzwala Kun Mawzawala Kung Mawazwala Kunh Mawqwala Kungh Mawaqwala Kuny MawswalaHOME
Popular Songs:
desert of mistakes

nothing without you

clementine

who am i

telescope

flesh and bone

harmony korine

diosa del infierno azul

walk alone

vart jag n gr

the morning after baby let me down

somebodys in love

dangerous places

animae partus

cao, jelena

edge of thorns

sparks

pour en arriver l

angelina

you can't fight lightning

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us