Ogie Alcasid
Mahal Kita Walang Iba

Eto na naman ang puso ko
Tumitibok-tibok at mayroong binubulong
Tila mayrong nadarama
Umiibig na yata sa'yo, sinta

Refrain
Kaya't sana'y pakinggan mo
Ako ay di nagbibiro
Sa puso ko'y walang katulad mo

Chorus
Mahal kita, walang iba
Paniwalaan mo sana ako, sinta
Mahal kita, walang iba
Sa puso ko'y walang katulad mo
Mahal ko

At kung mayron kang nadarama
Sana'y wag nang itago, sinta
Pag-ibig na wagas ang alay sa iyo
Pangako ko sa iyo'y di maglalaho.


Mirror lyrics:

Pangako ko sa iyo'y di maglalaho.
Pag-ibig na wagas ang alay sa iyo
Sana'y wag nang itago, sinta
At kung mayron kang nadarama

Mahal ko
Sa puso ko'y walang katulad mo
Mahal kita, walang iba
Paniwalaan mo sana ako, sinta
Mahal kita, walang iba
Chorus

Sa puso ko'y walang katulad mo
Ako ay di nagbibiro
Kaya't sana'y pakinggan mo
Refrain

Umiibig na yata sa'yo, sinta
Tila mayrong nadarama
Tumitibok-tibok at mayroong binubulong
Eto na naman ang puso ko


Relevant Tags:
MMahal KKita WWalang IIba ahal ita alang ba aMhal iKta aWlang bIa jahal lita aalang jba jMahal lKita aWalang jIba Mjahal Klita Waalang Ijba
kahal oita 3alang 9ba kMahal oKita 3Walang 9Iba Mkahal Koita W3alang I9ba nahal mita dalang lba nMahal mKita dWalang lIba Mnahal Kmita Wdalang Ilba
Maahal jita ealang oba Mhal jKita eWalang oIba Mhaal Kjita Wealang Ioba Mzhal iita salang kba Mzahal iKita sWalang kIba Mazhal Kiita Wsalang Ikba
Mqhal 2alang 8ba Mqahal Kta 2Walang 8Iba Maqhal Ktia W2alang I8ba Mshal Kjta qalang uba Msahal qWalang uIba Mashal Kijta Wqalang Iuba
Mwhal K9ta Ibba Mwahal K9ita Wlang Ia Mawhal Ki9ta Wlaang Iab Mxhal Klta Wzlang Iva Mxahal Wzalang Ivba Maxhal Kilta Wazlang Ibva
Mahhal Kota Wqlang Iga Maal Igba Maahl Kiota Waqlang Ibga Majal Kkta Wslang Ina Majhal Kkita Inba Mahjal Kikta Waslang Ibna
Maual K8ta Wwlang Iha Mauhal K8ita Wwalang Ihba Mahual Ki8ta Wawlang Ibha Manal Kuta Wxlang Ibaa Manhal Kuita Wxalang Ib Mahnal Kiuta Waxlang Iba
Mabal Kitta Wallang Ibz Mabhal Kia Waang Ibza Mahbal Kiat Waalng Ibaz Magal Kifa Wakang Ibq Maghal Kifta Waklang Ibqa Mahgal Kitfa Walkang Ibaq
Mayal Ki5a Waoang Ibs Mayhal Ki5ta Waolang Ibsa Mahyal Kit5a Waloang Ibas Mahaal Kiha Wapang IbwHOME
Popular Songs:
gdzie to si„≥dme morze

wwe desire

curiosity

nightmare

baritone astronaut quartet

stranger in my place

old five and dimers like me

the spirit

dreamland

unattach

le bol„©ro

sugar gives you energy

you are not lucky

happy fool

what was was over

insoluble

my blue tears

un angel no debe llorar

cinema love

je fais semblant

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us