Noice
En Kvll I Tunnelbanan

Tåget glider in på stationen.
Människor klivar av på perrongen.
Röster hörs, ekar blad betongen .
Neonljuset lyser som solen.
Högt uppe ovanför mig en kamera letar
i mängden, ser mig själv på en ruta, står där
och väntar på tricken

En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan
en kväll i tunnelbanan, på stan

Sittplatser som ser ut som ett klotterplank.
Spärrvakter lika tänkande som robotar.
Natt och dag, det finns ingen skillnad.
Du och jag, vi passar inte in där
Högt uppe ovanför mig en kamera letar i mängden
ser min själv på en ruta, står där och väntar på tricken

En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan
en kväll i tunnelbanan, på stan
En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan
en kväll i tunnelbanan, på stan

Natt och dag, det finns inge skillnad
Du och jag, vi passar inte in där,
vi passar inte in där (x9)

Björn Andersson mustar gärnet!!!


Mirror lyrics:

Björn Andersson mustar gärnet!!!

vi passar inte in där (x9)
Du och jag, vi passar inte in där,
Natt och dag, det finns inge skillnad

en kväll i tunnelbanan, på stan
En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan
en kväll i tunnelbanan, på stan
En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan

ser min själv på en ruta, står där och väntar på tricken
Högt uppe ovanför mig en kamera letar i mängden
Du och jag, vi passar inte in där
Natt och dag, det finns ingen skillnad.
Spärrvakter lika tänkande som robotar.
Sittplatser som ser ut som ett klotterplank.

en kväll i tunnelbanan, på stan
En kväll i tunnelbanan, alla dar som den vanliga vardan

och väntar på tricken
i mängden, ser mig själv på en ruta, står där
Högt uppe ovanför mig en kamera letar
Neonljuset lyser som solen.
Röster hörs, ekar blad betongen .
Människor klivar av på perrongen.
Tåget glider in på stationen.


Relevant Tags:
EEn KKvll II TTunnelbanan n vll unnelbanan nE vKll I uTnnelbanan sn lvll j funnelbanan sEn lKvll jI fTunnelbanan Esn Klvll Ij Tfunnelbanan
3n ovll 9 5unnelbanan 3En oKvll 9I 5Tunnelbanan E3n Kovll I9 T5unnelbanan fn mvll l hunnelbanan fEn mKvll lI hTunnelbanan Efn Kmvll Il Thunnelbanan
rn jvll o yunnelbanan rEn jKvll oI yTunnelbanan Ern Kjvll Io Tyunnelbanan 4n ivll k 6unnelbanan 4En iKvll kI 6Tunnelbanan E4n Kivll Ik T6unnelbanan
dn Kvvll 8 gunnelbanan dEn Kll 8I gTunnelbanan Edn Kvll I8 Tgunnelbanan wn Kbll u runnelbanan wEn Kbvll uI rTunnelbanan Ewn Kvbll Iu Trunnelbanan
Enn Kcll Tuunnelbanan E Kcvll Tnnelbanan En Kvcll Tnunelbanan Em Kgll Thnnelbanan Emn Kgvll Enm Kvgll Tuhnnelbanan
Eh Kfll T7nnelbanan Ehn Kfvll T7unnelbanan Enh Kvfll Tu7nnelbanan Ej Kvll Tknnelbanan Ejn Kvll Tkunnelbanan Enj Kvll Tuknnelbanan
Eb Kv㤤ll Tinnelbanan Ebn Kvll Tiunnelbanan Enb Kvll Tuinnelbanan Kvlll T8nnelbanan Kvl T8unnelbanan Kvll Tu8nnelbanan
Kvkl Tjnnelbanan Kvkll Tjunnelbanan Kvlkl Tujnnelbanan Kvol Tynnelbanan Kvoll Kvlol Tuynnelbanan
Kvpl Tunnnelbanan Kvpll Tunelbanan Kvlpl Tunnelbanan Tumnelbanan Tumnnelbanan Tunmnelbanan
Kvlk Tuhnelbanan Kvllk Tunhnelbanan Kvlo Tujnelbanan Kvllo Tunjnelbanan Kvlp Tubnelbanan Tubnnelbanan
Kvllp Tunbnelbanan Tunenlbanan Tunmelbanan Tunnmelbanan Tunhelbanan Tunnhelbanan
Tunjelbanan Tunnjelbanan Tunbelbanan Tunnbelbanan Tunneelbanan Tunnlbanan
Tunnlebanan Tunnslbanan Tunnselbanan Tunneslbanan Tunn3lbanan Tunn3elbanan
Tunne3lbanan Tunnflbanan Tunnfelbanan Tunneflbanan Tunnrlbanan TunnrelbananHOME
Popular Songs:
costume party

close to close

seven seas

i midsommartid

the only one

nearer my god to thee

i need a life (birmingham 6 mix)

la verdad de tus mentiras

narcolepsy

marilyn

mon fils

sunny day in the park

der himmel kann waretn

inclination

miss kathleen

just as i am i surrender all

cardboard city

countin' the cows every day

i hate goodbyes

here it is

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us