Noice
Din Tid Kommer Ocks

Du ville ta vara på dig själv men morsan sa du är bara fjorton.
Ditt liv hänger på dina tonår nu
men jag har tänkt mig in i mina drömmar att få leva själv och
att få göra som man själv känner för.
Och inte behöva höra på vad mosan sa det hade redan gått för långt.

Det var bara drömmar din tid kommer också
då du får känna och leva som du själv känner för
det hade blivit en noja.

x3


Mirror lyrics:

x3

det hade blivit en noja.
då du får känna och leva som du själv känner för
Det var bara drömmar din tid kommer också

Och inte behöva höra på vad mosan sa det hade redan gått för långt.
att få göra som man själv känner för.
men jag har tänkt mig in i mina drömmar att få leva själv och
Ditt liv hänger på dina tonår nu
Du ville ta vara på dig själv men morsan sa du är bara fjorton.


Relevant Tags:
DDin TTid KKommer OOcks in id ommer cks iDn iTd oKmmer cOks xin fid lommer kcks xDin fTid lKommer kOcks Dxin Tfid Klommer Okcks
ein 5id oommer 9cks eDin 5Tid oKommer 9Ocks Dein T5id Koommer O9cks fin hid mommer 0cks fDin hTid mKommer 0Ocks Dfin Thid Kmommer O0cks
rin yid jommer lcks rDin yTid jKommer lOcks Drin Tyid Kjommer Olcks cin 6id iommer icks cDin 6Tid iKommer iOcks Dcin T6id Kiommer Oicks
sin gid Occks sDin gTid Kmmer Oks Dsin Tgid Kmomer Okcs Diin rid Kkmmer Ofks Dn rTid Kkommer Ofcks Dni Trid Kokmmer Ocfks
Djn Tiid K9mmer Oxks Djin Td K9ommer Oxcks Dijn Tdi Ko9mmer Ocxks D9n Tjd K0mmer Ovks D9in Tjid K0ommer Ovcks Di9n Tijd Ko0mmer Ocvks
Dln T9d Klmmer Odks Dlin T9id Odcks Diln Ti9d Kolmmer Ocdks Don Tld Kimmer Ockks Doin Tlid Ocs Dion Tild Koimmer Ocsk
Dkn Tod Kommmer Ocls Dkin Toid Komer Oclks Dikn Tiod Kommer Ockls D8n Tkd Kojmer Ocos D8in Tkid Kojmmer Ocoks Di8n Tikd Komjmer Ockos
Dun T8d Kokmer Ocms Duin T8id Ocmks Diun Ti8d Komkmer Ockms Dinn Tud Konmer Ocjs Di Tuid Konmmer OcjksHOME
Popular Songs:
drinking for two

all i want

why call it love

superman

nunca me has dejado

ei kiinnosta

you

all good in the hood

llorar duele mas (one take)

strange and beautiful

sometimes an angel

here comes the rain

million

be a man

mensaje

hang on to a dream

l'aurole non

rough boy

i am

contract on love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us