Olle Ljungstrm
Kaffe Och En Cigarett

I fåtöljen framför tv:n, där har jag mitt liv.
Mina blommor dom dör, jag är trött, trött och skör.

Men jag vara stark, jag kan få allt.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.
Såg ett program, om en fågel, som flugit fel inför vintern.
Som väckte minnet av din rygg, den dan då jag själv gick fel.

Men jag vara stark, jag kan få allt.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.

Men jag vara stark, jag kan få allt.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.

Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.


Mirror lyrics:

Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.

Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men jag vara stark, jag kan få allt.

Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men jag vara stark, jag kan få allt.

Som väckte minnet av din rygg, den dan då jag själv gick fel.
Såg ett program, om en fågel, som flugit fel inför vintern.
Men det blir nog en till kaffe och en cigarett.
Jag kan sprida färg, jag kan regera.
Men jag vara stark, jag kan få allt.

Mina blommor dom dör, jag är trött, trött och skör.
I fåtöljen framför tv:n, där har jag mitt liv.


Relevant Tags:
KKaffe OOch EEn CCigarett affe ch n igarett aKffe cOh nE iCgarett laffe kch sn figarett lKaffe kOch sEn fCigarett Klaffe Okch Esn Cfigarett
oaffe 9ch 3n xigarett oKaffe 9Och 3En xCigarett Koaffe O9ch E3n Cxigarett maffe 0ch fn vigarett mKaffe 0Och fEn vCigarett Kmaffe O0ch Efn Cvigarett
jaffe lch rn digarett jKaffe lOch rEn dCigarett Kjaffe Olch Ern Cdigarett iaffe ich 4n Ciigarett iKaffe iOch 4En Cgarett Kiaffe Oich E4n Cgiarett
Kaaffe Occh dn Cjgarett Kffe Oh dEn Cjigarett Kfafe Ohc Edn Cijgarett Kzffe Ofh wn C9garett Kzaffe Ofch wEn C9igarett Kazffe Ocfh Ewn Ci9garett
Kqffe Oxh Enn Clgarett Kqaffe Oxch E Cligarett Kaqffe Ocxh En Cilgarett Ksffe Ovh Em Cogarett Ksaffe Ovch Emn Coigarett Kasffe Ocvh Enm Ciogarett
Kwffe Odh Eh Ckgarett Kwaffe Odch Ehn Ckigarett Kawffe Ocdh Enh Cikgarett Kxffe Ochh Ej C8garett Kxaffe Oc Ejn C8igarett Kaxffe Och Enj Ci8garett
Kafffe Ocj Eb Cugarett Kafe Ocjh Ebn Cuigarett Kaffe Ochj Enb Ciugarett Kacfe Ocu Ciggarett Kacffe Ocuh Ciarett Kafcfe Ochu Ciagrett
Karfe Ocn Ciharett Karffe Ocnh Cihgarett Kafrfe Ochn Cigharett Kagfe Ocb Ciyarett Kagffe Ocbh Ciygarett Kafgfe Ochb Cigyarett
Katfe Ocg Cibarett Katffe Ocgh Cibgarett Kaftfe Ochg Cigbarett Kavfe Ocy Civarett Kavffe Ocyh Civgarett Kafvfe Ochy Cigvarett
Kadfe Cifarett Kadffe Cifgarett Kafdfe Cigfarett Citarett Citgarett Kafef Cigtarett
Kafce Cigaarett Cigrett Kaffce Cigraett Kafre Cigzrett Cigzarett Kaffre Cigazrett
Kafge Cigqrett Cigqarett Kaffge Cigaqrett Kafte Cigsrett Cigsarett Kaffte Cigasrett
Kafve Cigwrett Cigwarett Kaffve Cigawrett Kafde Cigxrett Cigxarett Kaffde Cigaxrett
Kaffee CigarrettHOME
Popular Songs:
i'm in a hurry (and don't know why)

frn kylan in i vrmen

for frste gang

like wow wipeout

vuelve

a&e

dansar i mnens sken

heart of glass

malena ernman la voix

giving, forgiving, and giving in

you're my world

flesh and blood

falling tears

tielle heitetty

clearest indication

can't put out this fire

savior [christel sundberg]

pos tin ehis di

worst case cenario

oh the hummingbird

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us