Nino
Otan Tha Figis

Otan tha figis
Tha mu skotosis
Oti iparhi gia na ziso
Ke i kardia mu
Gia oti prota
Toso agapuse tha to misisi
Otan tha figis
Ego tha sviso, ego tha sviso

Ma san girisis den tha mu ftanun
Hiliades dromi gia na tus trekso
Ke oses pikres mu ehis dosi
Akoma toses mporo n' antekso
Otan girisis
Posi agapi tha mu harisis

Otan tha figis
Kathe mu mera
Tha gini mavri san to skotadi
Ki opu m' ankiksan ta dahtila su
Pligi tha gini kathe su hadi
Otan tha figis
Tha mu afisis vathi simadi

Ma san girisis den tha mu ftanun
Hiliades dromi gia na tus trekso
Ke oses pikres mu ehis dosi
Akoma toses mporo n' antekso
Otan girisis
Posi agapi tha mu harisisMirror lyrics:


Posi agapi tha mu harisis
Otan girisis
Akoma toses mporo n' antekso
Ke oses pikres mu ehis dosi
Hiliades dromi gia na tus trekso
Ma san girisis den tha mu ftanun

Tha mu afisis vathi simadi
Otan tha figis
Pligi tha gini kathe su hadi
Ki opu m' ankiksan ta dahtila su
Tha gini mavri san to skotadi
Kathe mu mera
Otan tha figis

Posi agapi tha mu harisis
Otan girisis
Akoma toses mporo n' antekso
Ke oses pikres mu ehis dosi
Hiliades dromi gia na tus trekso
Ma san girisis den tha mu ftanun

Ego tha sviso, ego tha sviso
Otan tha figis
Toso agapuse tha to misisi
Gia oti prota
Ke i kardia mu
Oti iparhi gia na ziso
Tha mu skotosis
Otan tha figis


Relevant Tags:
OOtan TTha FFigis tan ha igis tOan hTa iFgis ktan fha cigis kOtan fTha cFigis Oktan Tfha Fcigis 9tan 5ha rigis 9Otan 5Tha rFigis
O9tan T5ha Frigis 0tan hha gigis 0Otan hTha gFigis O0tan Thha Fgigis ltan yha tigis lOtan yTha tFigis Oltan Tyha Ftigis itan 6ha vigis
iOtan 6Tha vFigis Oitan T6ha Fvigis Ottan gha digis Oan gTha dFigis Oatn Tgha Fdigis Ofan rha Fiigis Oftan rTha Fgis Otfan Trha Fgiis
O5an Fjgis O5tan Ta Fjigis Ot5an Tah Fijgis Ohan Tja F9gis Ohtan Tjha F9igis Othan Thja Fi9gis Oyan Tua Flgis Oytan Tuha Fligis
Otyan Thua Filgis O6an Tna Fogis O6tan Tnha Foigis Ot6an Thna Fiogis Ogan Tba Fkgis Ogtan Tbha Fkigis Otgan Thba Fikgis Oran Tga F8gis
Ortan F8igis Otran Thga Fi8gis Otaan Tya Fugis Otn Fuigis Otna Thya Fiugis Otzn Thaa Figgis Otzan Th Fiis Otazn Tha Fiigs
Otqn Thz Fihis Otqan Thza Fihgis Otaqn Thaz Fighis Otsn Thq Fiyis Otsan Thqa Fiygis Otasn Thaq Figyis Otwn Ths Fibis Otwan Thsa FibgisHOME
Popular Songs:
tuff love

hui dao guo qu

bought back

hazme tu esposa

life is life

bitte k mich nicht

wounded

why say goodbye

arienette

origin info

green pastures

you make me

dans l'eau de ses silences

rag mop

go on

keep on believing

face to the wall

baby don't change your mind

the wish

street mission

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us