Nina Rochelle
Innehă´ll

ska överge cirkusen
för neutral mark
för en helt ren sekund
min själ söker uppehållstillstånd
hos den som vĂĄgar vara
fördomsfri en stund

har nödlandat bland ursäkter
men troligtvis bara av
säkerhetsskäl
skuldkänslorna har mist sin makt
över mig
och dom jag ville slå ihjäl

en oplanerad riktning
ett darrhänt ögonblick
jag bara mĂĄste ha
inget där jag minns med saknad
ingen där som
vill ha mig tillbaks

mitt namn på hennes läppar
som enda villkor
för ett liv med innehåll
en biljett till ingenting
men en möjlighet för mig
att färdas åt nått håll

vill va lika fantastisk
som en i mängden
hĂĄlla mig pĂĄ mattan
och känna hur den svävar
och gräset är så grönt
att ja tar bägge sidorna
ska frĂĄga va dom arga vill
prata om
egentligen

för mig handlar det om just idag
om hennes fingrar
hennes röst i min telefon
att var nĂĄgon jag stĂĄr ut med
att va nĂĄgĂĄ jag inte bara flyr ifrĂĄn

inte samma unga man nu
ni vet vad jag menar
ni vet vilka ni är
och jag ville aldrig hata er
eller mig själv
och jag vet att ni hör det här

har skickat in min ansökan
till framtiden
hon har satt mig i rörelse
och hon säger:
möjligtvis ett mindre avstånd
mellan dig och mig
möjlligtvis ett mindre avstånd
till förändringen
möjligtvis...
alltså möjligtvis...

och jag ska tro pĂĄ henne
tro pĂĄ sĂĄnt
som ingen vill bevisa


Mirror lyrics:

som ingen vill bevisa
tro pĂĄ sĂĄnt
och jag ska tro pĂĄ henne

alltså möjligtvis...
möjligtvis...
till förändringen
möjlligtvis ett mindre avstånd
mellan dig och mig
möjligtvis ett mindre avstånd
och hon säger:
hon har satt mig i rörelse
till framtiden
har skickat in min ansökan

och jag vet att ni hör det här
eller mig själv
och jag ville aldrig hata er
ni vet vilka ni är
ni vet vad jag menar
inte samma unga man nu

att va nĂĄgĂĄ jag inte bara flyr ifrĂĄn
att var nĂĄgon jag stĂĄr ut med
hennes röst i min telefon
om hennes fingrar
för mig handlar det om just idag

egentligen
prata om
ska frĂĄga va dom arga vill
att ja tar bägge sidorna
och gräset är så grönt
och känna hur den svävar
hĂĄlla mig pĂĄ mattan
som en i mängden
vill va lika fantastisk

att färdas åt nått håll
men en möjlighet för mig
en biljett till ingenting
för ett liv med innehåll
som enda villkor
mitt namn på hennes läppar

vill ha mig tillbaks
ingen där som
inget där jag minns med saknad
jag bara mĂĄste ha
ett darrhänt ögonblick
en oplanerad riktning

och dom jag ville slå ihjäl
över mig
skuldkänslorna har mist sin makt
säkerhetsskäl
men troligtvis bara av
har nödlandat bland ursäkter

fördomsfri en stund
hos den som vĂĄgar vara
min själ söker uppehållstillstånd
för en helt ren sekund
för neutral mark
ska överge cirkusen


Relevant Tags:
IInnehă´ll nnehă´ll nInehă´ll jnnehă´ll jInnehă´ll Ijnnehă´ll 9nnehă´ll 9Innehă´ll I9nnehă´ll lnnehă´ll lInnehă´ll
Ilnnehă´ll onnehă´ll oInnehă´ll Ionnehă´ll knnehă´ll kInnehă´ll Iknnehă´ll 8nnehă´ll 8Innehă´ll I8nnehă´ll unnehă´ll
uInnehă´ll Iunnehă´ll Innnehă´ll Inehă´ll Innehă´ll Imnehă´ll Imnnehă´ll Inmnehă´ll Ihnehă´ll Ihnnehă´ll Inhnehă´ll
Ijnehă´ll Injnehă´ll Ibnehă´ll Ibnnehă´ll Inbnehă´ll Inenhă´ll Inmehă´ll Innmehă´ll Inhehă´ll Innhehă´ll Injehă´ll
Innjehă´ll Inbehă´ll Innbehă´ll Inneehă´ll Innhă´ll Innheă´ll Innshă´llHOME
Popular Songs:
shine

feed my dreams

love is good

ma den mporo na se ksehaso (dakhilak oud)

let it dive

demain

let me be the one

scared of you

io sono vivo

with the little that i know

the heat goes on

poison

the enemy

lovely

my new friend

loving on borrowed time

stay as you are album version

silver

this trumpet in my head

kansas city 90210

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us