Nina Badric
Ako Ode Ti

Vjeruj mi,
Ja ne znam što bih da te izgubim
Moj cijeli svijet bi stao
Da se sama probudim

Pogledaj,
Tu na mome licu sve æeš vidjeti,
Samo tebi pripadam,
Mene moraš voljeti.

Kao kap na dlanu držis me
I da bolji postoje
Znam da voljela bih tebe
Svaki put baš kao prvi je
Neka potraje, zauvijek...

Ako odeš ti
Još jedan život s tobom odlazi
Jer u drugima
Ni prijatelja neæu imati.
Ne daj da osjetim strah,
Samo me zagrli sad
I neka bude tako kao da je
Posljednji put.

Sluèajno,
K'o vjetar u tvoj život ušla sam
Ima nešto na tvome licu
Kao da te oduvijek znam

Kao kap...Mirror lyrics:


Kao kap...

Kao da te oduvijek znam
Ima nešto na tvome licu
K'o vjetar u tvoj život ušla sam
Sluèajno,

Posljednji put.
I neka bude tako kao da je
Samo me zagrli sad
Ne daj da osjetim strah,
Ni prijatelja neæu imati.
Jer u drugima
Još jedan život s tobom odlazi
Ako odeš ti

Neka potraje, zauvijek...
Svaki put baš kao prvi je
Znam da voljela bih tebe
I da bolji postoje
Kao kap na dlanu držis me

Mene moraš voljeti.
Samo tebi pripadam,
Tu na mome licu sve æeš vidjeti,
Pogledaj,

Da se sama probudim
Moj cijeli svijet bi stao
Ja ne znam što bih da te izgubim
Vjeruj mi,


Relevant Tags:
AAko OOde TTi ko de i kAo dOe iT zko kde fi zAko kOde fTi Azko Okde Tfi qko 9de 5i qAko 9Ode 5Ti Aqko O9de T5i
sko 0de hi sAko 0Ode hTi Asko O0de Thi wko lde yi wAko lOde yTi Awko Olde Tyi xko ide 6i xAko iOde 6Ti Axko Oide T6i
Akko Odde gi Ao Oe gTi Aok Oed Tgi Alo Oxe ri Alko Oxde rTi Aklo Odxe Tri Aoo Oee Tii Aoko Oede T Akoo Odee Ti
Amo Ofe Tj Amko Ofde Tji Akmo Odfe Tij Ajo Ore T9 Ajko Orde T9iHOME
Popular Songs:
winter wonderland

drink drank drunk

out of sight

dora the explorer (travel song)

host

stuck

open up

ma ville

cadillac tears

sweet noodle pop

gabriel (mj cole remix)

the new ground isle of hope, isle of tears

for sentimental reasons

blue sky

forever

gonna need somebody

the last song i'll ever sing

cornerman

rainy day

we belong together

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us