Nina Badric
Nek Ti Bude Kao Meni

Noc,ostavljena tu
Samo da mi lice sakrije
Ja,ponovo na dnu
Molim za sve tvoje dodire
I nemam snage ni glasa pustiti
od tuge koju sada osjecam
Mada znam da me nocas ostavljas
Ja molit cu za svaki poljubac

chorus:Nek ti bude kao meni
da se dusa poput stakla razlomi
Nek ti bude kao meni,vjeruj mi
ja necu zaliti

Dodir tvoj,sve mi govori
i svaka rijec bi bila previse
I pusti me,pusti da ne zaplacem
Jer opet sve u meni umire
I nemam snage ni glasa pustiti
Od tuge koju sada osjecam
I mada znam da me nocas ostavljas
Ja molit cu za svaki poljubac

chorus:Nek ti bude kao meni
da se dusa poput stakla razlomi
Nek ti bude kao meni,vjeruj mi
ja necu zaliti...


Mirror lyrics:

ja necu zaliti...
Nek ti bude kao meni,vjeruj mi
da se dusa poput stakla razlomi
chorus:Nek ti bude kao meni

Ja molit cu za svaki poljubac
I mada znam da me nocas ostavljas
Od tuge koju sada osjecam
I nemam snage ni glasa pustiti
Jer opet sve u meni umire
I pusti me,pusti da ne zaplacem
i svaka rijec bi bila previse
Dodir tvoj,sve mi govori

ja necu zaliti
Nek ti bude kao meni,vjeruj mi
da se dusa poput stakla razlomi
chorus:Nek ti bude kao meni

Ja molit cu za svaki poljubac
Mada znam da me nocas ostavljas
od tuge koju sada osjecam
I nemam snage ni glasa pustiti
Molim za sve tvoje dodire
Ja,ponovo na dnu
Samo da mi lice sakrije
Noc,ostavljena tu


Relevant Tags:
NNek TTi BBude KKao MMeni ek i ude ao eni eNk iT uBde aKo eMni mek fi vude lao jeni mNek fTi vBude lKao jMeni Nmek Tfi Bvude Klao Mjeni
hek 5i gude oao keni hNek 5Ti gBude oKao kMeni Nhek T5i Bgude Koao Mkeni jek hi nude mao neni jNek hTi nBude mKao nMeni Njek Thi Bnude Kmao Mneni
bek yi hude jao Meeni bNek yTi hBude jKao Mni Nbek Tyi Bhude Kjao Mnei Neek 6i Buude iao Msni Nk 6Ti Bde iKao Mseni Nke T6i Bdue Kiao Mesni
Nsk gi Bhde Kaao M3ni Nsek gTi Ko M3eni Nesk Tgi Buhde Koa Me3ni N3k ri B7de Kzo Mfni N3ek rTi B7ude Kzao Mfeni Ne3k Tri Bu7de Kazo Mefni
Nfk Tii Bkde Kqo Mrni Nfek T Bkude Kqao Mreni Nefk Ti Bukde Kaqo Merni Nrk Tj Bide Kso M4ni Nrek Tji Biude Ksao M4eni Nerk Tij Buide Kaso Me4ni
N4k T9 B8de Kwo Mdni N4ek T9i B8ude Kwao Mdeni Ne4k Ti9 Bu8de Kawo Medni Ndk Tl Bjde Kxo Mwni Ndek Tli Bjude Kxao Mweni Nedk Til Bujde Kaxo Mewni
Nwk To Byde Kaoo Menni Nwek Toi Byude Ka Mei Newk Tio Buyde Kao MeinHOME
Popular Songs:
forty years

semua untukmu

feels good (stonebridge club mix) (feat. angela hu...

leaving me

pokal'n hjem

paul mccartney

a divine eradication

le bonheur, c'est malheureux

ojitos chinos

better days

just call me lonesome

so sad the song

lied to you

something to remember

until the east coast ends

seven days

flashbacks

sin documentos

beyond the lights

i don't remember

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us