Niclas Wahlgren
Fr Din Skull

Du kommer mot mig du säger inget
Det är dina ögon som förför
Och som en ängel du svävar runt mig
Vet inte riktigt hur du gör.
Men allting som jag förut känt som fått mig säga nej
Jag släpper allt sånt där för dig.

Jag hade valt att sova ensam om natten.
Jag hade valt att stöta bort allt sånt
Som kom för nära mig
Men jag släpper allt sånt där

Vad är en kärlek utan en älskling
Vad är en himmel utan jord
Hissa ditt segel följ med i natten
Här gills bara handling och inga ord.
Med luften under vingarna jag säger aldrig nej, nej
Jag släpper allt sånt där för dig

För din skull, för din skull.

Du kommer mot mig du säger inget
Det är dina ögon som förför
Och som en ängel du svävar runt mig
Jag vet inte riktigt hur du gör.
Men allting som jag förut känt som fått mig säga nej
Jag släpper allt sånt där för dig
Ja jag släpper allt sånt där för dig.


Mirror lyrics:

Ja jag släpper allt sånt där för dig.
Jag släpper allt sånt där för dig
Men allting som jag förut känt som fått mig säga nej
Jag vet inte riktigt hur du gör.
Och som en ängel du svävar runt mig
Det är dina ögon som förför
Du kommer mot mig du säger inget

För din skull, för din skull.

Jag släpper allt sånt där för dig
Med luften under vingarna jag säger aldrig nej, nej
Här gills bara handling och inga ord.
Hissa ditt segel följ med i natten
Vad är en himmel utan jord
Vad är en kärlek utan en älskling

Men jag släpper allt sånt där
Som kom för nära mig
Jag hade valt att stöta bort allt sånt
Jag hade valt att sova ensam om natten.

Jag släpper allt sånt där för dig.
Men allting som jag förut känt som fått mig säga nej
Vet inte riktigt hur du gör.
Och som en ängel du svävar runt mig
Det är dina ögon som förför
Du kommer mot mig du säger inget


Relevant Tags:
FFr DDin SSkull r in kull Fr iDn kSull cr xin zkull cFr xDin zSkull Fcr Dxin Szkull rr ein wkull rFr eDin wSkull
Frr Dein Swkull gr fin dkull gFr fDin dSkull Fgr Dfin Sdkull tr rin ekull tFr rDin eSkull Ftr Drin Sekull vr cin xkull
vFr cDin xSkull Fvr Dcin Sxkull dr sin akull dFr sDin aSkull Fdr Dsin Sakull Fr Diin Skkull Fr Dn Sull Fr Dni Sukll
F㶶r Djn Slull Fr Djin Slkull Fr Dijn Sklull Frr D9n Soull F D9in Sokull Fr Di9n Skoull Fd Dln Smull Fdr Dlin Smkull
Frd Diln Skmull F4 Don Sjull F4r Doin Sjkull Fr4 Dion Skjull Fg Dkn Siull Fgr Dkin Sikull Frg Dikn SkiullHOME
Popular Songs:
tu hombre perfecto

graven takeheimens saler

daisys up your butterfly

vuelo donde me lleva el corazn

tota la sira

l'hosto

la qualit

promises promises

message from a big day out porta loo

detalles

the christmas song (chestnuts roasting on an open ...

faltan lunas

despedida

play in the dark

sakta mina steg

merkitykset muuttuu

winter wonderland

inget regn utan en himmel

tools of greed

waiting

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us