Myslovitz
Dla Ciebie

Dla Ciebie
Móg³bym zrobiæ wszystko
Co zechcesz powiedz tylko
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Dla Ciebie
Móg³bym wszystko zmieniæ
Móg³bym nawet uwierzyæ
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Dla Ciebie
Zrywam polne kwiaty
Szukam tych najrzadszych
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Najchêtniej zamkn¹³bym Ciê w klatce
Bo kocham na Ciebie patrzeæ
Naprawdê na du¿o mnie staæ

To wszystko czego chcê
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego ja
Nigdy nie bêdê mia³
Otwórz oczy zobacz sam
Przed nami mg³a

Dla Ciebie móg³bym zrobiæ wszystko
Co zechcesz powiedz tylko
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Przez Ciebie wpad³em w g³êbok¹ depresjê
Ju¿ teraz nie wiem kim jestem
Bo naprawdê na du¿o mnie staæ

To wszystko czego chcê
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego ja
Nigdy nie bêdê mia³
Otwórz oczy zobacz sam
Przed nami mg³a
Zamykam oczy
Nie chcê widzieæ
Nie chcê czuæ
Czy to koniec ju¿

To koniec ju¿
Mirror lyrics:To koniec ju¿

Czy to koniec ju¿
Nie chcê czuæ
Nie chcê widzieæ
Zamykam oczy
Przed nami mg³a
Otwórz oczy zobacz sam
Nigdy nie bêdê mia³
To wszystko czego ja
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego chcê

Bo naprawdê na du¿o mnie staæ
Ju¿ teraz nie wiem kim jestem
Przez Ciebie wpad³em w g³êbok¹ depresjê

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Co zechcesz powiedz tylko
Dla Ciebie móg³bym zrobiæ wszystko

Przed nami mg³a
Otwórz oczy zobacz sam
Nigdy nie bêdê mia³
To wszystko czego ja
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego chcê

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Bo kocham na Ciebie patrzeæ
Najchêtniej zamkn¹³bym Ciê w klatce

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Szukam tych najrzadszych
Zrywam polne kwiaty
Dla Ciebie

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Móg³bym nawet uwierzyæ
Móg³bym wszystko zmieniæ
Dla Ciebie

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Co zechcesz powiedz tylko
Móg³bym zrobiæ wszystko
Dla Ciebie


Relevant Tags:
DDla CCiebie la iebie lDa iCebie xla fiebie xDla fCiebie Dxla Cfiebie ela xiebie eDla xCiebie Dela Cxiebie fla viebie fDla vCiebie
Dfla Cviebie rla diebie rDla dCiebie Drla Cdiebie cla Ciiebie cDla Cebie Dcla Ceibie sla Cjebie sDla Cjiebie Dsla Cijebie Dlla C9ebie
Da C9iebie Dal Ci9ebie Dka Clebie Dkla Cliebie Dlka Cilebie Doa Coebie Dola Coiebie Dloa Cioebie Dpa Ckebie Dpla Ckiebie Dlpa Cikebie
Dlaa C8ebie Dl C8iebie Dla Ci8ebie Dlz Cuebie Dlza Cuiebie Dlaz Ciuebie Dlq Cieebie Dlqa Cibie Dlaq Cibeie Dls Cisbie Dlsa Cisebie
Dlas Ciesbie Dlw Ci3bie Dlwa Ci3ebie Dlaw Cie3bie Dlx Cifbie Dlxa Cifebie Dlax Ciefbie Cirbie Cirebie Cierbie Ci4bie
Ci4ebie Cie4bie Cidbie Cidebie Ciedbie Ciwbie Ciwebie CiewbieHOME
Popular Songs:
i'll find you

her sweet love and the baby

nocturne

epitaph (for humanity)

don't talk to strangers

no you don't

trust is a word

let me love just a little

les aventuriers (let your love flow)

letting go

in my room

all that you dream

the preacher

cuentale

how long do you wait

mist veri pakenee

families

do you remember what you came for

aloha from hell

in the cool dark night

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us