Myslovitz
Dla Ciebie

Dla Ciebie
Móg³bym zrobiæ wszystko
Co zechcesz powiedz tylko
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Dla Ciebie
Móg³bym wszystko zmieniæ
Móg³bym nawet uwierzyæ
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Dla Ciebie
Zrywam polne kwiaty
Szukam tych najrzadszych
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Najchêtniej zamkn¹³bym Ciê w klatce
Bo kocham na Ciebie patrzeæ
Naprawdê na du¿o mnie staæ

To wszystko czego chcê
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego ja
Nigdy nie bêdê mia³
Otwórz oczy zobacz sam
Przed nami mg³a

Dla Ciebie móg³bym zrobiæ wszystko
Co zechcesz powiedz tylko
Naprawdê na du¿o mnie staæ

Przez Ciebie wpad³em w g³êbok¹ depresjê
Ju¿ teraz nie wiem kim jestem
Bo naprawdê na du¿o mnie staæ

To wszystko czego chcê
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego ja
Nigdy nie bêdê mia³
Otwórz oczy zobacz sam
Przed nami mg³a
Zamykam oczy
Nie chcê widzieæ
Nie chcê czuæ
Czy to koniec ju¿

To koniec ju¿
Mirror lyrics:To koniec ju¿

Czy to koniec ju¿
Nie chcê czuæ
Nie chcê widzieæ
Zamykam oczy
Przed nami mg³a
Otwórz oczy zobacz sam
Nigdy nie bêdê mia³
To wszystko czego ja
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego chcê

Bo naprawdê na du¿o mnie staæ
Ju¿ teraz nie wiem kim jestem
Przez Ciebie wpad³em w g³êbok¹ depresjê

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Co zechcesz powiedz tylko
Dla Ciebie móg³bym zrobiæ wszystko

Przed nami mg³a
Otwórz oczy zobacz sam
Nigdy nie bêdê mia³
To wszystko czego ja
To wszystko czego mi brak
To wszystko czego chcê

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Bo kocham na Ciebie patrzeæ
Najchêtniej zamkn¹³bym Ciê w klatce

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Szukam tych najrzadszych
Zrywam polne kwiaty
Dla Ciebie

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Móg³bym nawet uwierzyæ
Móg³bym wszystko zmieniæ
Dla Ciebie

Naprawdê na du¿o mnie staæ
Co zechcesz powiedz tylko
Móg³bym zrobiæ wszystko
Dla Ciebie


Relevant Tags:
DDla CCiebie la iebie lDa iCebie xla fiebie xDla fCiebie Dxla Cfiebie ela xiebie eDla xCiebie Dela Cxiebie fla viebie fDla vCiebie
Dfla Cviebie rla diebie rDla dCiebie Drla Cdiebie cla Ciiebie cDla Cebie Dcla Ceibie sla Cjebie sDla Cjiebie Dsla Cijebie Dlla C9ebie
Da C9iebie Dal Ci9ebie Dka Clebie Dkla Cliebie Dlka Cilebie Doa Coebie Dola Coiebie Dloa Cioebie Dpa Ckebie Dpla Ckiebie Dlpa Cikebie
Dlaa C8ebie Dl C8iebie Dla Ci8ebie Dlz Cuebie Dlza Cuiebie Dlaz Ciuebie Dlq Cieebie Dlqa Cibie Dlaq Cibeie Dls Cisbie Dlsa Cisebie
Dlas Ciesbie Dlw Ci3bie Dlwa Ci3ebie Dlaw Cie3bie Dlx Cifbie Dlxa Cifebie Dlax Ciefbie Cirbie Cirebie Cierbie Ci4bie
Ci4ebie Cie4bie Cidbie Cidebie Ciedbie Ciwbie Ciwebie CiewbieHOME
Popular Songs:
gloria

yo te amar (je vais t'aimer)

la frontera

you've been cryin' again

light's are on but nobody's home [version]

not pretty enough

identities

gagg vest

l'incendie € rio

i'm gonna live the life

love is just a game (feat. gatlin brothers)

friends

leben...i feel you (mit peter heppner)

between us & them

por una como tu

locuras

long is the way

is you

titus

let's live for tonight

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us