Marie Fredriksson
Aldrig Tillbaka Mer

Jag står där jag står,
på trogen, trygg mark.
Vet vad som känns rätt
nu när själen är stark.

Världen välter mig
fram och tillbaks.
Jag har bara ett liv,
jag kan vara tillags.

Aldrig tillbaka mer.
Aldrig tillbaka mer.
Jag vänder aldrig tillbaka
till det som en gång var.
Nej, aldrig tillbaka mer.

Sorgens tanke
tiger tyst.
Det som en gång var
ger ingen lust.

Här är lugn och ro
natt som dag.
Jag är aldrig mer ensam
så länge du stannar kvar.

Aldrig tillbaka mer.
Aldrig tillbaka mer.
Jag vänder aldrig tillbaka
till det som en gång var.
Nej, aldrig tillbaka mer.
Nej, aldrig tillbaka mer.
Nej aldrig tillbaka mer.
Jag vänder aldrig tillbaka
till det som en gång var.
Nej, aldrig tillbaka mer.


Mirror lyrics:

Nej, aldrig tillbaka mer.
till det som en gång var.
Jag vänder aldrig tillbaka
Nej aldrig tillbaka mer.
Nej, aldrig tillbaka mer.
Nej, aldrig tillbaka mer.
till det som en gång var.
Jag vänder aldrig tillbaka
Aldrig tillbaka mer.
Aldrig tillbaka mer.

så länge du stannar kvar.
Jag är aldrig mer ensam
natt som dag.
Här är lugn och ro

ger ingen lust.
Det som en gång var
tiger tyst.
Sorgens tanke

Nej, aldrig tillbaka mer.
till det som en gång var.
Jag vänder aldrig tillbaka
Aldrig tillbaka mer.
Aldrig tillbaka mer.

jag kan vara tillags.
Jag har bara ett liv,
fram och tillbaks.
Världen välter mig

nu när själen är stark.
Vet vad som känns rätt
på trogen, trygg mark.
Jag står där jag står,


Relevant Tags:
AAldrig TTillbaka MMer ldrig illbaka er lAdrig iTllbaka eMr zldrig fillbaka jer zAldrig fTillbaka jMer Azldrig Tfillbaka Mjer
qldrig 5illbaka ker qAldrig 5Tillbaka kMer Aqldrig T5illbaka Mker sldrig hillbaka ner sAldrig hTillbaka nMer Asldrig Thillbaka Mner
wldrig yillbaka Meer wAldrig yTillbaka Mr Awldrig Tyillbaka Mre xldrig 6illbaka Msr xAldrig 6Tillbaka Mser Axldrig T6illbaka Mesr
Alldrig gillbaka M3r Adrig gTillbaka M3er Adlrig Tgillbaka Me3r Akdrig rillbaka Mfr Akldrig rTillbaka Mfer Alkdrig Trillbaka Mefr
Aodrig Tiillbaka Mrr Aoldrig Tllbaka Mrer Alodrig Tlilbaka Merr Apdrig Tjllbaka M4r Apldrig Tjillbaka M4er Alpdrig Tijllbaka Me4r
Alddrig T9llbaka Mdr Alrig T9illbaka Mder Alrdig Ti9llbaka Medr Alxrig Tlllbaka Mwr Alxdrig Tlillbaka Mwer Aldxrig Tilllbaka Mewr
Alerig Tollbaka Aledrig Toillbaka Me Alderig Tiollbaka Mer Alfrig Tkllbaka Med Alfdrig Tkillbaka Aldfrig Tikllbaka Merd
Alrrig T8llbaka Me4 Alrdrig T8illbaka Aldrrig Ti8llbaka Mer4 Alcrig Tullbaka Meg Alcdrig Tuillbaka Megr Aldcrig Tiullbaka Merg
Alsrig Met Alsdrig Tilbaka Metr Aldsrig Tillbaka Mert Tiklbaka Me5 Aldig Me5r Aldirg Tilklbaka Mer5
Alddig Tiolbaka Mef Aldrdig Tilolbaka Merf Ald4ig Tiplbaka Mee Ald4rig Tipllbaka Aldr4ig Tilplbaka Mere Aldgig
Aldgrig Aldrgig Tilblaka Aldtig Tilkbaka Aldtrig Aldrtig TillkbakaHOME
Popular Songs:
te vi llorar

i don't wanna go

nra sanningen

sketch in black and white

then the letting go

ei jnyt suru sydmeeni

i want to see by ray boltz

get there

where are you now

suppose

glitch

white feather

snt r livet

this is the dream of win & regine

kargo

el cocodrilo

save me

solar musick suite

haze

chasing lies

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us