Marie Fredriksson
Jag Bră€nde Din Bild

Jag brÀnde din bild
med saknad som brÀnsle
och lÄgan var blÄ
som min sorg
Jag tömde mitt glas
pÄ den bittraste droppen
och tog dina brev
ur min korg


Jag sÄg dina ögon
förtÀras av eld
Ögon som tĂ€nt mej
en gÄng
Allt som blev kvar
var aska och sot
och en vÀg
som kÀnns ödslig
och lÄng

Jag slÀngde din jacka
den hÀngde i hallen
du glömde den kvar
dÀr med flit
Jag tömde mitt liv
pÄ allt som var ditt
och ÀndÄ
sÄ kommer du hit

Vad du Àn söker
finns ingenting kvar
av det vi hade en gÄng
Allt som finns kvar
Ă€r aska och sot
av bilden jag brÀnde
en gÄngMirror lyrics:


en gÄng
av bilden jag brÀnde
Ă€r aska och sot
Allt som finns kvar
av det vi hade en gÄng
finns ingenting kvar
Vad du Àn söker

sÄ kommer du hit
och ÀndÄ
pÄ allt som var ditt
Jag tömde mitt liv
dÀr med flit
du glömde den kvar
den hÀngde i hallen
Jag slÀngde din jacka

och lÄng
som kÀnns ödslig
och en vÀg
var aska och sot
Allt som blev kvar
en gÄng
Ögon som tĂ€nt mej
förtÀras av eld
Jag sÄg dina ögon


ur min korg
och tog dina brev
pÄ den bittraste droppen
Jag tömde mitt glas
som min sorg
och lÄgan var blÄ
med saknad som brÀnsle
Jag brÀnde din bild


Relevant Tags:
JJag BBră€nde DDin BBild ag ră€nde in ild aJg rBă€nde iDn iBld kag vră€nde xin vild kJag vBră€nde xDin vBild Jkag Bvră€nde Dxin Bvild
iag gră€nde ein gild iJag gBră€nde eDin gBild Jiag Bgră€nde Dein Bgild mag nră€nde fin nild mJag nBră€nde fDin nBild Jmag Bnră€nde Dfin Bnild
nag hră€nde rin hild nJag hBră€nde rDin hBild Jnag Bhră€nde Drin Bhild hag Brră€nde cin Biild hJag Bă€nde cDin Bld Jhag Băr€nde Dcin Blid
uag Bdă€nde sin Bjld uJag Bdră€nde sDin Bjild Juag Brdă€nde Dsin Bijld Jaag B4ă€nde Diin B9ld Jg B4ră€nde Dn B9ild Jga Br4ă€nde Dni Bi9ld
Jzg Bgă€nde Djn Blld Jzag Djin Blild Jazg Brgă€nde Dijn Billd Jqg Btă€nde D9n Bold Jqag Btră€nde D9in Boild Jaqg Brtă€nde Di9n Biold
Jsg B5ă€nde Dln Bkld Jsag B5ră€nde Dlin Bkild Jasg Br5ă€nde Diln Bikld Jwg Bfă€nde Don B8ld Jwag Bfră€nde Doin B8ild Jawg Brfă€nde Dion Bi8ld
Jxg Beă€nde Dkn Buld Jxag Beră€nde Dkin Build Jaxg Breă€nde Dikn Biuld Jagg Brăă€nde D8n Ja Br€nde D8in Bid Jag Br€ănde Di8n Bidl
Jah Br nde Dun Bikd Jahg Brănde Duin Jagh Brăn€de Diun Bilkd Jay Bră€nnde Dinn Biod Jayg Bră€de Di Jagy Bră€dne Din Bilod
Jab Bră€mde Dim Bipd Jabg Bră€mnde Dimn BipldHOME
Popular Songs:
a esa

scream as loud as you can

i miss my friend

le pays de la pluie

voyager

to tylko tango

goodbye cruel world

candle on the water

starlight

nova

myrkur

all in the name of love

to love somebody

kaikki kăƒâ€ăƒâ€ntyy vielăƒâ€ parhain păƒâ€in

your love is the way

the last time

true adventures

fine tra le ultime parole d'addio e quando va la m

above the clouds

cradle chain

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us