Marie Fredriksson
Jag Ska Ge Allt

Som solen, som havet
som styrkan hos en storm
Som barnet som hoppas
som drömmer om sitt liv
Som hjälten som kämpar
ensam med sitt svärd
Som dåren som vägrar
som vågar vara fri
Som modern som räddar livet på sitt barn

Jag ska ge allt som jag har

Som kärlek som smeker
som hjälper dej förstå
Som elden som brinner
som värmer om din hand
Som ordet, som kraften
som ger dom svaga tro
Som färgen som målar
gryningshimlen blå
Som sången som stärker
som torkar upp din tår

Jag ska ge allt som jag har

Som drömmen som växer
som blir till verklighet
Som hjärtat som dunkar
hål i mitt bröst
Som viljan som flyttar
berget ur min väg
Som människan som hittar
hela vägen hem
Jag ser det
Jag hör det
Jag känner att det finns

Jag ska ge allt som jag harMirror lyrics:


Jag ska ge allt som jag har

Jag känner att det finns
Jag hör det
Jag ser det
hela vägen hem
Som människan som hittar
berget ur min väg
Som viljan som flyttar
hål i mitt bröst
Som hjärtat som dunkar
som blir till verklighet
Som drömmen som växer

Jag ska ge allt som jag har

som torkar upp din tår
Som sången som stärker
gryningshimlen blå
Som färgen som målar
som ger dom svaga tro
Som ordet, som kraften
som värmer om din hand
Som elden som brinner
som hjälper dej förstå
Som kärlek som smeker

Jag ska ge allt som jag har

Som modern som räddar livet på sitt barn
som vågar vara fri
Som dåren som vägrar
ensam med sitt svärd
Som hjälten som kämpar
som drömmer om sitt liv
Som barnet som hoppas
som styrkan hos en storm
Som solen, som havet


Relevant Tags:
JJag SSka GGe AAllt ag ka e llt aJg kSa eG lAlt kag zka he zllt kJag zSka hGe zAllt Jkag Szka Ghe Azllt iag wka ye qllt
iJag wSka yGe qAllt Jiag Swka Gye Aqllt mag dka be sllt mJag dSka bGe sAllt Jmag Sdka Gbe Asllt nag eka ve wllt nJag eSka vGe wAllt
Jnag Seka Gve Awllt hag xka fe xllt hJag xSka fGe xAllt Jhag Sxka Gfe Axllt uag aka te Alllt uJag aSka tGe Alt Juag Saka Gte Allt
Jaag Skka Gee Aklt Jg Sa G Akllt Jga Sak Ge Alklt Jzg Sla Gs Aolt Jzag Slka Gse Aollt Jazg Skla Ges Alolt Jqg Soa G3 Aplt
Jqag Soka G3e Apllt Jaqg Skoa Ge3 AlpltHOME
Popular Songs:
not guilty

blue sky night

end of my rope

hell raisin' beer drinkin'

why can't we all just get a long neck

the other side

forever scarred

you don't tell me everything

coming up roses

everyday

answer to my prayer

once in a lifetime

the crash

the other side of me

closer to heaven

black horsemen

fallen

blessed are they

the switch

ain't got no money

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us