Marianne Weber
Als De Rozen Weer In Bloei Staan

Ons liefde was ooit alleen maar een zoen
Veel te jong nog, maar 'k denk nog vaak terug aan toen
'k Bewaarde jouw briefje
Wat je beschreef toen je ging
Met woorden die ik nog dagelijks zing

Als de rozen weer in bloei staan
Ja, dan zul jij mij weer zien
Als de vogels weer gaan zingen
Wacht jij dan op mij misschien
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Als de rozen weer gaan bloeien op een dag

Nu na jaren heb ik je ogen herkend
En jouw lach zegt dat je verliefd op me bent
Het briefje veroudert en dat geldt ook voor ons twee
Na zoveel jaar ga ik met je mee

Als de rozen weer in bloei staan
Ja dan zul jij mij weer zien
Als de vogels weer gaan zingen
Wacht jij dan op mij misschien
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Als de rozen weer gaan bloeien op een dag

En met een roos in jouw hand sta jij op ons plekje
Al duurde het lang maar het wachten was het waard

Als de rozen weer in bloei staan
Ja dan zul jij mij weer zien
Als de vogels weer gaan zingen
Wacht jij dan op mij misschien
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Als de rozen weer gaan bloeien op een dag
Als de rozen weer gaan bloeien op een dag


Mirror lyrics:

Als de rozen weer gaan bloeien op een dag
Als de rozen weer gaan bloeien op een dag
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Wacht jij dan op mij misschien
Als de vogels weer gaan zingen
Ja dan zul jij mij weer zien
Als de rozen weer in bloei staan

Al duurde het lang maar het wachten was het waard
En met een roos in jouw hand sta jij op ons plekje

Als de rozen weer gaan bloeien op een dag
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Wacht jij dan op mij misschien
Als de vogels weer gaan zingen
Ja dan zul jij mij weer zien
Als de rozen weer in bloei staan

Na zoveel jaar ga ik met je mee
Het briefje veroudert en dat geldt ook voor ons twee
En jouw lach zegt dat je verliefd op me bent
Nu na jaren heb ik je ogen herkend

Als de rozen weer gaan bloeien op een dag
Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag
Wacht jij dan op mij misschien
Als de vogels weer gaan zingen
Ja, dan zul jij mij weer zien
Als de rozen weer in bloei staan

Met woorden die ik nog dagelijks zing
Wat je beschreef toen je ging
'k Bewaarde jouw briefje
Veel te jong nog, maar 'k denk nog vaak terug aan toen
Ons liefde was ooit alleen maar een zoen


Relevant Tags:
AAls DDe RRozen WWeer IIn BBloei SStaan ls e ozen eer n loei taan lAs eD oRzen eWer nI lBoei tSaan zls xe dozen aeer jn vloei ztaan zAls xDe dRozen aWeer jIn vBloei zStaan
Azls Dxe Rdozen Waeer Ijn Bvloei Sztaan qls ee 4ozen 3eer 9n gloei wtaan qAls eDe 4Rozen 3Weer 9In gBloei wStaan Aqls Dee R4ozen W3eer I9n Bgloei Swtaan sls fe gozen deer ln nloei dtaan
sAls fDe gRozen dWeer lIn nBloei dStaan Asls Dfe Rgozen Wdeer Iln Bnloei Sdtaan wls re tozen eeer on hloei etaan wAls rDe tRozen eWeer oIn hBloei eStaan Awls Dre Rtozen Weeer Ion Bhloei Setaan
xls ce 5ozen seer kn Blloei xtaan xAls cDe 5Rozen sWeer kIn Boei xStaan Axls Dce R5ozen Wseer Ikn Bolei Sxtaan Alls se fozen 2eer 8n Bkoei ataan As sDe fRozen 2Weer 8In Bkloei aStaan
Asl Dse Rfozen W2eer I8n Blkoei Sataan Aks eozen qeer un Booei Sttaan Akls D eRozen qWeer uIn Boloei Saan Alks De Reozen Wqeer Iun Blooei Satan Aos Ds Roozen Inn Bpoei Sfaan
Aols Rzen Wer I Bploei Sftaan Alos Des Rzoen Weer In Blpoei Stfaan Aps D3 Rkzen Wser Im S5aan Apls D3e Rkozen Imn Blei S5taan Alps De3 Rokzen Weser Inm Bleoi St5aan
Alss Df R9zen W3er Ih Blkei Shaan Al R9ozen Ihn Shtaan Als Def Ro9zen We3er Inh Blokei Sthaan Alz Dr R0zen Wfer Ij Bl9ei Syaan Alzs R0ozen Wfeer Bl9oei Sytaan
Alsz Der Ro0zen Wefer Inj Blo9ei Styaan Alw D4 Rlzen Wrer Ib Bl0ei S6aan Alws D4e Rlozen Wreer Ibn Bl0oei S6taan Alsw De4 Rolzen Werer Inb Blo0ei St6aan Ald Dd Rizen W4er Bllei Sgaan
Alds Dde Riozen W4eer Sgtaan Alsd Ded Roizen We4er Blolei Stgaan Ale Dw Rozzen Wder Bliei Sraan Ales Dwe Roen Blioei Srtaan Alse Dew Roezn Weder Bloiei Straan
Alx Roaen Wwer Bloeei StaaanHOME
Popular Songs:
you still own me

all our wishes

elisa

i am blank

hello world (the saddle club new version)

o vont tous ces bateaux

when will you be with me

alice

another day another war

night ride across the caucasus

umbrella

spelmannen

leaving

marli marli

will you carry me across the water

utan ett ord

keep on shining

calling you

madonnan

taste

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us