Mă¶rbyligan
Snă€lla Pappa

idag fick jag beröm inför min klass (det var roligt att höra)
jag sa att Palme borde skura dass (ho ho ho)
magistern log och sade hör och lÀr (ja vad sa han?)
din far Àr advokat och vet sÄnt dÀr (skulle tro det)

snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer
snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör jag visst det) x2

det ska jag gÀrna göra lilla vÀn (hurra)
sÄ du blir omtyckt utav lÀraren (hurra)
kom nu ihÄg att arbetarn Àr lat (jasÄ)
och vill ha allt serverat pÄ ett fat (va)

snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer
snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör jag visst det) x2

idag var skolan inte lika kul (mÄdÀ)
vi fÄtt vikarie precis till jul (otroligt dumt)
hon verkar faktiskt lite dum i skallen (som en jÀvla kommunist)
hon sÀger att du Àr en vanlig man (vaaaaa)

snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer
snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör som fan) x2


Mirror lyrics:

snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör som fan) x2
snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer

hon sÀger att du Àr en vanlig man (vaaaaa)
hon verkar faktiskt lite dum i skallen (som en jÀvla kommunist)
vi fÄtt vikarie precis till jul (otroligt dumt)
idag var skolan inte lika kul (mÄdÀ)

snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör jag visst det) x2
snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer

och vill ha allt serverat pÄ ett fat (va)
kom nu ihÄg att arbetarn Àr lat (jasÄ)
sÄ du blir omtyckt utav lÀraren (hurra)
det ska jag gÀrna göra lilla vÀn (hurra)

snÀlla pappa lÀr mig mer (det gör jag visst det) x2
snÀlla pappa mer snÀlla pappa mer

din far Àr advokat och vet sÄnt dÀr (skulle tro det)
magistern log och sade hör och lÀr (ja vad sa han?)
jag sa att Palme borde skura dass (ho ho ho)
idag fick jag beröm inför min klass (det var roligt att höra)


Relevant Tags:
SSnă€lla PPappa nă€lla appa nSă€lla aPppa znă€lla 0appa zSnă€lla 0Pappa Sznă€lla P0appa wnă€lla lappa wSnă€lla lPappa Swnă€lla Plappa
dnă€lla oappa dSnă€lla oPappa Sdnă€lla Poappa enă€lla Paappa eSnă€lla Pppa Senă€lla Ppapa xnă€lla Pzppa xSnă€lla Pzappa Sxnă€lla Pazppa
ană€lla Pqppa aSnă€lla Pqappa Sană€lla Paqppa Snnă€lla Psppa Să€lla Psappa Săn€lla Pasppa Smă€lla Pwppa Smnă€lla Pwappa Snmă€lla Pawppa
Shă€lla Pxppa Shnă€lla Pxappa Snhă€lla Paxppa Sjă€lla Papppa Sjnă€lla Papa Snjă€lla Pappa Sbă€lla Pa0pa Sbnă€lla Pa0ppa Snbă€lla Pap0pa
Snăă€lla Palpa Sn€lla Palppa Sn€ălla PaplpaHOME
Popular Songs:
neem me een keer in je armen

summer well

quiero dormir cansado

contigo

made in japan

la pava

begin to hope

this year

roadhouse blues

anything

lo dijo el corazăłn

voices in my head

we are man & wife

asăƒâ­ son las cosas

an de m' agapas

crystal lake

un homme simple

si nanay, si tatay

wake me when it's over

don't stand in line

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us