Myslovitz
ycie To Surfing

zmêczona noc, wymiêta biel
i s³oñce choæ blade tak pali mnie
ktoœ wygra³ wyœcig, ktoœ z³ama³ siê
wygodniej nie wiedzieæ jak naprawdê jest
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
powoli zmywam z siebie lêk
nawil¿am twarz szczêœciem, odstawiam zgie³k...
i ju¿ w objêciach nowego dnia zamieniam wstyd i dumê podnoszê siê...
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal

Mirror lyrics:
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
i ju¿ w objêciach nowego dnia zamieniam wstyd i dumê podnoszê siê...
nawil¿am twarz szczêœciem, odstawiam zgie³k...
powoli zmywam z siebie lêk
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
wstawaj ¿ycie to surfing wiêc nie bój siê fal
wygodniej nie wiedzieæ jak naprawdê jest
ktoœ wygra³ wyœcig, ktoœ z³ama³ siê
i s³oñce choæ blade tak pali mnie
zmêczona noc, wymiêta biel


Relevant Tags:
ycie TTo SSurfing ycie o urfing ycie oT uSrfing ⿿ycie fo zurfing ycie fTo zSurfing ycie Tfo Szurfing
yycie 5o wurfing cie 5To wSurfing cyie T5o Swurfing gcie ho durfing gycie hTo dSurfing ygcie Tho Sdurfing
hcie yo eurfing hycie yTo eSurfing yhcie Tyo Seurfing 6cie 6o xurfing 6ycie 6To xSurfing y6cie T6o Sxurfing
ucie go aurfing uycie gTo aSurfing yucie Tgo Saurfing 7cie ro Suurfing 7ycie rTo Srfing y7cie Tro Srufing
jcie Too Shrfing jycie T Shurfing yjcie To Suhrfing tcie Tk S7rfing tycie Tko S7urfing ytcie Tok Su7rfing
yccie T9 Skrfing yie T9o Skurfing yice To9 Sukrfing yfie T0 Sirfing yfcie T0o Siurfing ycfie To0 Suirfing
yxie Tl S8rfing yxcie Tlo S8urfing ycxie Tol Su8rfing yvie Ti Sjrfing yvcie Tio Sjurfing ycvie Toi Sujrfing
ydie Syrfing ydcie Syurfing ycdie Suyrfing yciie Surrfing yce Sufing ycei Sufring
ycje Sudfing ycjie Sudrfing ycije Surdfing yc9e Su4fing yc9ie Su4rfing yci9e Sur4fing
ycle Sugfing yclie Sugrfing ycile Surgfing ycoe Sutfing ycoie Sutrfing ycioe Surtfing
ycke Su5fing yckie Su5rfing ycike Sur5fing yc8e Suffing yc8ie Sufrfing yci8e Surffing
ycue Suefing ycuie Suerfing yciue Surefing yciee yci SuringHOME
Popular Songs:
if only for the moment

check dis

crema de estrellas

sand (spiral prophet)

1916

a feeling

in the garden

i don't care what the people say

need one

don't let my teardrops bother you

tervetuloa

win or lose (make a bet)

€rd

the great beautician in the sky

schau mir nochmal ins gesicht

para ser eterno

␞r det hr platsen

cornet man

taivaanrannan taa

trust falls

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us