Myslovitz
Pierwszy Raz (ft. Michelle J.)

Pierwszy raz zobaczy³ co to mi³oœæ
W upaln¹ noc we œnie
Gdy ujrza³ j¹ coœ nagle siê zmieni³o
Doznany szok poruszy³ nim

Ca³owa³ wci¹¿ jej smuk³¹ d³ug¹ szyjê
Przenika³ go cudowny dreszcz
Odesz³a w dal i wszystko siê skoñczy³o
Pozosta³ mu mi³oœci smak

Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

Przywraca³ wci¹¿ przerwane tamte chwile
Zasypia³ tak i budzi³ siê
Przerwany sen jej obraz w nocy mija³
Znikaj¹c jak ruchomy cel

Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

Mirror lyrics:
I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty
Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ

I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty
Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ

I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty
Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ

Znikaj¹c jak ruchomy cel
Przerwany sen jej obraz w nocy mija³
Zasypia³ tak i budzi³ siê
Przywraca³ wci¹¿ przerwane tamte chwile

I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty
Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ

I zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty
Jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ

Pozosta³ mu mi³oœci smak
Odesz³a w dal i wszystko siê skoñczy³o
Przenika³ go cudowny dreszcz
Ca³owa³ wci¹¿ jej smuk³¹ d³ug¹ szyjê

Doznany szok poruszy³ nim
Gdy ujrza³ j¹ coœ nagle siê zmieni³o
W upaln¹ noc we œnie
Pierwszy raz zobaczy³ co to mi³oœæ


Relevant Tags:
PPierwszy RRaz ((ft. MMichelle JJ.) ierwszy az ft. ichelle .) iPerwszy aRz f(t. iMchelle .J) 0ierwszy daz (fft. jichelle k.) 0Pierwszy dRaz (t. jMichelle kJ.)
P0ierwszy Rdaz (tf. Mjichelle Jk.) lierwszy 4az (ct. kichelle i.) lPierwszy 4Raz (cft. kMichelle iJ.) Plierwszy R4az (fct. Mkichelle Ji.) oierwszy gaz (rt. nichelle m.)
oPierwszy gRaz (rft. nMichelle mJ.) Poierwszy Rgaz (frt. Mnichelle Jm.) Piierwszy taz (gt. Miichelle n.) Perwszy tRaz (gft. Mchelle nJ.) Peirwszy Rtaz (fgt. Mcihelle Jn.)
Pjerwszy 5az (tt. Mjchelle h.) Pjierwszy 5Raz (tft. hJ.) Pijerwszy R5az (ftt. Mijchelle Jh.) P9erwszy faz (vt. M9chelle u.) P9ierwszy fRaz (vft. M9ichelle uJ.)
Pi9erwszy Rfaz (fvt. Mi9chelle Ju.) Plerwszy eaz (dt. Mlchelle J..) eRaz (dft. Mlichelle J) Pilerwszy Reaz (fdt. Milchelle J). Poerwszy Raaz Mochelle J.))
Rz (f. Moichelle J. Pioerwszy Rza (f.t Miochelle J.) Pkerwszy Rzz (ff. Mkchelle Pkierwszy Rzaz Pikerwszy Razz (ftf. Mikchelle
P8erwszy Rqz (f5. M8chelle P8ierwszy Rqaz (f5t. M8ichelle Pi8erwszy Raqz (ft5. Mi8chelle Puerwszy Rsz (fh. Muchelle Puierwszy Rsaz (fht. Muichelle
Piuerwszy Rasz (fth. Miuchelle Pieerwszy Rwz (fy. Micchelle Pirwszy Rwaz (fyt. Mihelle Pirewszy Rawz (fty. Mihcelle Pisrwszy Rxz (f6. Mifhelle
Piserwszy Rxaz (f6t. Mifchelle Piesrwszy Raxz (ft6. Micfhelle Pi3rwszy (fg. Mixhelle Pi3erwszy Ra Mixchelle Pie3rwszy Raz (ftg. Micxhelle
Pifrwszy Raa (fr. Mivhelle Piferwszy Mivchelle Piefrwszy Raza (ftr. Micvhelle Pirrwszy Ras (ft.. Midhelle Pirerwszy (ft Midchelle
Pierrwszy Razs (ft. Micdhelle Pi4rwszy Rax Michhelle Pi4erwszy Micelle Pie4rwszy Razx Micehlle Pidrwszy Micjelle
Piderwszy Micjhelle Piedrwszy Michjelle Piwrwszy Micuelle Piwerwszy Micuhelle Piewrwszy Michuelle
Micnelle Piewszy Micnhelle Piewrszy Michnelle Piedwszy Micbelle Micbhelle
Pierdwszy Michbelle Pie4wszy Micgelle Micghelle Pier4wszy Michgelle Piegwszy Micyelle
Piegrwszy Micyhelle Piergwszy Michyelle Pietwszy Micheelle Pietrwszy MichlleHOME
Popular Songs:
estado inmvil

silent night

new gods

sterbehilfe

the seven islands

live again

krovn bielych tenisiek

14

together as one

neither heaven nor space

face value

she devil (1960)

nightmare (the devil inside)

ay carmela

let me in

why, why, why

ghosts in the radio

the promise

phoenix can keep you (acoustic)

dreamweaver

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us