Morten Harket
Du Er Min Sang Og Min Glede

mmm......

Han er min sang og min glede,
Han er min herre min Gud,
Jesus i dine hender,
Jeg vil møte livets lund.

Jeg kan vinne som tid i mørket,
Uten mening lefter jeg der,
Men så hørte jeg røsten fra Herren,
Som vil vise den vei jeg skal gå.

Han er min sang og min glede,
Han er min herre min Gud,
Jesus i dine hender,
Jeg vil møte livets lund.

Når jeg vandrer i sammen med Jesus,
Tenk hvor glad for han lede min gang,
Han gir styrke til motgang og bære,
Fyller livet med jubel og sang.

Han er min sang og min glede,
Han er min herre min Gud,
Jesus i dine hender,
Jeg vil møte livets lund.

mmm...

Å en gang og den ytterste dagen,
I det nye Jerusalem,
Skal jeg bøye meg ned frem for tronen,
Og han ønsker meg velkommen hjem.

Han er min sang og min glede,
Han er min herre min Gud,
Jesus i dine hender,
Jeg vil møte livets lund.

Du er.. mmmmm....


Mirror lyrics:

Du er.. mmmmm....

Jeg vil møte livets lund.
Jesus i dine hender,
Han er min herre min Gud,
Han er min sang og min glede,

Og han ønsker meg velkommen hjem.
Skal jeg bøye meg ned frem for tronen,
I det nye Jerusalem,
Å en gang og den ytterste dagen,

mmm...

Jeg vil møte livets lund.
Jesus i dine hender,
Han er min herre min Gud,
Han er min sang og min glede,

Fyller livet med jubel og sang.
Han gir styrke til motgang og bære,
Tenk hvor glad for han lede min gang,
Når jeg vandrer i sammen med Jesus,

Jeg vil møte livets lund.
Jesus i dine hender,
Han er min herre min Gud,
Han er min sang og min glede,

Som vil vise den vei jeg skal gå.
Men så hørte jeg røsten fra Herren,
Uten mening lefter jeg der,
Jeg kan vinne som tid i mørket,

Jeg vil møte livets lund.
Jesus i dine hender,
Han er min herre min Gud,
Han er min sang og min glede,

mmm......


Relevant Tags:
DDu EEr MMin SSang OOg MMin GGlede u r in ang g in lede uD rE iMn aSng gO iMn lGede xu sr jin zang kg jin hlede xDu sEr jMin zSang kOg jMin hGlede
Dxu Esr Mjin Szang Okg Mjin Ghlede eu 3r kin wang 9g kin ylede eDu 3Er kMin wSang 9Og kMin yGlede Deu E3r Mkin Swang O9g Mkin Gylede fu fr nin dang 0g nin blede
fDu fEr nMin dSang 0Og nMin bGlede Dfu Efr Mnin Sdang O0g Mnin Gblede ru rr Miin eang lg Miin vlede rDu rEr Mn eSang lOg Mn vGlede Dru Err Mni Seang Olg Mni Gvlede
cu 4r Mjn xang ig Mjn flede cDu 4Er xSang iOg fGlede Dcu E4r Mijn Sxang Oig Mijn Gflede su dr M9n aang Ogg M9n tlede sDu dEr M9in aSang O M9in tGlede
Dsu Edr Mi9n Saang Og Mi9n Gtlede Duu wr Mln Oh Mln Gllede D wEr Mlin Sng Ohg Mlin Gede Du Ewr Miln Snag Ogh Miln Gelde Dh Mon Szng Oy Mon Gkede
Dhu E Moin Oyg Moin Gklede Duh Er Mion Sazng Ogy Mion Glkede D7 Ed Mkn Sqng Ob Mkn Goede D7u Sqang Obg Golede Du7 Erd Mikn Saqng Ogb Mikn Gloede
Dk E4 M8n Ssng Ov M8n Gpede Dku M8in Ssang Ovg M8in Gplede Duk Er4 Mi8n Sasng Ogv Mi8n Glpede Di Eg Mun Swng Of Mun Gleede Diu Egr Muin Ofg Muin Glde
Dui Erg Miun Sawng Ogf Miun Gldee D8 Et Minn Sxng Ot Minn Glsde D8u Etr Mi Otg Mi Glsede Du8 Ert Min Saxng Ogt Min Glesde Dj E5 Mim Sanng Mim Gl3de
Dju E5r Mimn Sag Mimn Gl3ede Duj Er5 Minm Sagn Minm Gle3de Dy Ef Mih Samg Mih Glfde Dyu Mihn Samng Mihn Glfede Duy Erf Minh Sanmg Minh Glefde
Ee Mij Sahg Mij GlrdeHOME
Popular Songs:
aeg peatub

rosalia

hold that tear

p sem cabeca

eu tiro sua roupa

colors of the wind (german)

cordelia

seoritas

bila sam naivna

cruel cruel world

por la vereda del sol

my explanation

play

through the loop

beer

o reflexo

rock 'n' roll women

standby

inside out

making plans for nigel

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us