Nasum
God Morgon, Idiotj„§vel

När verkligheten knackar på din dörr
Ska du då stå där som en jävla idiot?
√Ąr du beredd att st√• f√∂r ditt liv
Ett skitliv som du helt har försummat?
Det kanske är dags för dig att börja tänka
På det du gör och det du har gjort
Dina vägval i livet, de ser jag som ett skämt
Jag känner ingen sympati - ditt liv är ditt

Du fumlar och snubblar och drabbas av panik
Att det är så här det är var något nytt
Men om du har trott att allt kretsar kring dig
Då är du tamejfan den dummaste jag mött
Det finns en värld här ute, en värld som är sjuk
Men du bryr dig bara om det som rör dig
God morgon, idiot - det är dags att vakna upp
Här kommer alla vi som sabbar din dröm

Det är dags
Att börja tänka
På det du gör
På det du gjort

Det är dags
Att vakna upp
Se sanningen
√Ąr du beredd?


Mirror lyrics:

√Ąr du beredd?
Se sanningen
Att vakna upp
Det är dags

På det du gjort
På det du gör
Att börja tänka
Det är dags

Här kommer alla vi som sabbar din dröm
God morgon, idiot - det är dags att vakna upp
Men du bryr dig bara om det som rör dig
Det finns en värld här ute, en värld som är sjuk
Då är du tamejfan den dummaste jag mött
Men om du har trott att allt kretsar kring dig
Att det är så här det är var något nytt
Du fumlar och snubblar och drabbas av panik

Jag känner ingen sympati - ditt liv är ditt
Dina vägval i livet, de ser jag som ett skämt
På det du gör och det du har gjort
Det kanske är dags för dig att börja tänka
Ett skitliv som du helt har försummat?
√Ąr du beredd att st√• f√∂r ditt liv
Ska du då stå där som en jävla idiot?
När verkligheten knackar på din dörr


Relevant Tags:
GGod MMorgon, IIdiotj„§vel od orgon, diotj„§vel oGd oMrgon, dIiotj„§vel hod jorgon, jdiotj„§vel hGod jMorgon, jIdiotj„§vel Ghod Mjorgon, Ijdiotj„§vel
yod korgon, 9diotj„§vel yGod kMorgon, 9Idiotj„§vel Gyod Mkorgon, I9diotj„§vel bod norgon, ldiotj„§vel bGod nMorgon, lIdiotj„§vel Gbod Mnorgon, Ildiotj„§vel
vod Moorgon, odiotj„§vel vGod Mrgon, oIdiotj„§vel Gvod Mrogon, Iodiotj„§vel fod Mkrgon, kdiotj„§vel fGod kIdiotj„§vel Gfod Mokrgon, Ikdiotj„§vel
tod M9rgon, 8diotj„§vel tGod M9orgon, 8Idiotj„§vel Gtod Mo9rgon, I8diotj„§vel Good M0rgon, udiotj„§vel Gd M0orgon, uIdiotj„§vel Gdo Mo0rgon, Iudiotj„§vel
Gkd Mlrgon, Iddiotj„§vel Gkod Mlorgon, Iiotj„§vel Gokd Molrgon, Iidotj„§vel G9d Mirgon, Ixiotj„§vel G9od Miorgon, Ixdiotj„§vel Go9d Moirgon, Idxiotj„§vel
G0d Morrgon, Ieiotj„§vel G0od Mogon, Iediotj„§vel Go0d Mogron, Ideiotj„§vel Gld Modgon, Ifiotj„§vel Glod Modrgon, Ifdiotj„§vel Gold Mordgon, Idfiotj„§vel
Gid Mo4gon, Iriotj„§vel Giod Mo4rgon, Irdiotj„§vel Goid Mor4gon, Idriotj„§vel Godd Moggon, Iciotj„§vel Go Mogrgon, Icdiotj„§vel God Morggon, Idciotj„§vel
Gox Motgon, Isiotj„§vel Goxd Motrgon, Isdiotj„§vel Godx Mortgon, Idsiotj„§vel Goe Mo5gon, Idiiotj„§vel Goed Mo5rgon, Idotj„§vel Gode Mor5gon, Idoitj„§vel
Gof Mofgon, Idjotj„§vel Gofd Mofrgon, Idjiotj„§vel Godf Morfgon, Idijotj„§vel Gor Moegon, Id9otj„§vel Gord Moergon, Id9iotj„§vel Godr Moregon, Idi9otj„§vel
Goc Idlotj„§vel Gocd Moron, Idliotj„§vel Godc Morogn, Idilotj„§vel Gos Morhon, Idootj„§vel Gosd Morhgon, Idoiotj„§vel Gods Morghon, Idiootj„§vel
Moryon, Idkotj„§vel Morygon, Idkiotj„§vel Morgyon, Idikotj„§vel Morbon, Id8otj„§vel Morbgon, Id8iotj„§vel Morgbon, Idi8otj„§vel
Morvon, Iduotj„§vel Morvgon, Iduiotj„§vel Morgvon, Idiuotj„§vel Morfon, Iditj„§vel Morgfon, Iditoj„§vel
Morton, Idiktj„§vel Morgton, Idioktj„§vel Morgoon, Idi9tj„§vel Morgn, Morgno, Idio9tj„§vel Morgkn, Idi0tj„§vel
Morgkon, Idi0otj„§vel Morgokn, Idio0tj„§vel Morg9n, Idiltj„§vel Morg9on, Morgo9n, Idioltj„§vel Morg0n, Idiitj„§vel
Morg0on, Morgo0n, Idioitj„§vel Morgln, Idiottj„§vel Morglon, Idioj„§vel Morgoln, Idiojt„§vel Morgin, Idiofj„§velHOME
Popular Songs:
welcome to mystery

ikiy„∂ss„§

blanka golv

blown by the wind

wheels

heart of a woman

p.c.

you look like the devil

une fille aux yeux clairs

those magic changes [sha na na]

ako odeŚĘ ti

in many ways

questionnaire

let it live

love story (where do i begin)

music paradise

it's the way you love me (feat. kelly rowland)

private part of my heart

when tomorrow brings you down

panaginip

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us