Mor Ve tesi
Dsoru Yanl

O kadar çok þey var ki
Birer birer söylesem bile çok aðýr kaçar
Bir de her zaman hayatýn o bildik mutlak gerçekleri var
O zaman birazcýk anlamsýz konuþmam gerek
Sadece sadece seslerle yetinmem gerek

Bazen doðru bazen yanlýþ
Bir þey söylemem imkansýz
Eðlenmek lazým uyumak lazým
Düþünme dur deme lazým

Bazen doðru bazen yanlýþ
Bir þey söylemem imkansýz
Eðlenmek lazým uyumak lazým
Düþünme dur

Mutluluk her yanda
Üzülmek için dinozor olmam gerek
Para varsa sorun yok
Para olmaz mý, havalar nasýl?

Sonbahar gelince kimse asla kaygýlanmaz
Kýþlar soðuktur
Ama evsiz yok
Kimse takmaz

Bazen doðru bazen yanlýþ
Aslýnda her þey anlamsýz
Eðlen zýpla coþ düþünme
Açlýk yok ki hiçbir yerde

Bazen doðru bazen yanlýþ
Kim demiþ ülkem geri kalmýþ
Eðlen zýpla çoþ düþünme
Düþünme dur


Mirror lyrics:

Düþünme dur
Eðlen zýpla çoþ düþünme
Kim demiþ ülkem geri kalmýþ
Bazen doðru bazen yanlýþ

Açlýk yok ki hiçbir yerde
Eðlen zýpla coþ düþünme
Aslýnda her þey anlamsýz
Bazen doðru bazen yanlýþ

Kimse takmaz
Ama evsiz yok
Kýþlar soðuktur
Sonbahar gelince kimse asla kaygýlanmaz

Para olmaz mý, havalar nasýl?
Para varsa sorun yok
Üzülmek için dinozor olmam gerek
Mutluluk her yanda

Düþünme dur
Eðlenmek lazým uyumak lazým
Bir þey söylemem imkansýz
Bazen doðru bazen yanlýþ

Düþünme dur deme lazým
Eðlenmek lazým uyumak lazým
Bir þey söylemem imkansýz
Bazen doðru bazen yanlýþ

Sadece sadece seslerle yetinmem gerek
O zaman birazcýk anlamsýz konuþmam gerek
Bir de her zaman hayatýn o bildik mutlak gerçekleri var
Birer birer söylesem bile çok aðýr kaçar
O kadar çok þey var ki


Relevant Tags:
DDsoru YYanl soru anl sDoru aYnl xsoru ganl xDsoru gYanl Dxsoru Yganl esoru hanl
eDsoru hYanl Desoru Yhanl fsoru 6anl fDsoru 6Yanl Dfsoru Y6anl rsoru uanl rDsoru uYanl
Drsoru Yuanl csoru 7anl cDsoru 7Yanl Dcsoru Y7anl ssoru janl sDsoru jYanl Dssoru Yjanl
tanl Doru tYanl Dosru Ytanl Dzoru Yaanl Dzsoru Ynl Dszoru Ynal Dworu Yznl
Dwsoru Yzanl Dsworu Yaznl Ddoru Yqnl Ddsoru Yqanl Dsdoru Yaqnl Deoru Ysnl Ysanl
Dseoru Yasnl Dxoru Ywnl Ywanl Dsxoru Yawnl Daoru Yxnl Dasoru Yxanl Dsaoru Yaxnl
Dsooru Yannl Dsru Yal Dsoru Yaln Dskru Yaml Dskoru Yamnl Dsokru Yanml Ds9ru Yahl
Ds9oru Yahnl Dso9ru Yanhl Ds0ru Yajl Ds0oru Yajnl Dso0ru Yanjl Dslru Yabl Dsloru YabnlHOME
Popular Songs:
amazing

have i told you lately

space

for every wish

just enough to make it just

hoy

sola

never meant

omatunto

cold ascending

for the love of the woman

against my will

i drmmarnas vrld

gotta go deeper skit

emotions

had enough

freiflug

falling off the edge of the world

muro

sooner or later

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us