Maro Litra
Thimisu

Gia thimisu posa perasa mazi su
Posa vradia apelpismena
Kinigusa ti zoi su

Gia thimisu apo petra isun ftiagmenos
Mes sto psema su pnigmenos, gia thimisu

Otan esi me ekanes na kleo
Ap' ti zoi mu ego krivomuna su leo
To prosopo mu na min antikriso
Ton eafto mu telika na mi misiso

Otan erhosuna me ta simadia
Na mu harisis pali ta psihra su hadia
Ekana shedia ego na apodraso
Na su ksefigo mia gia panta na isihaso

Ke krata ta enthimia su
Ola ta fantasmata su
Osa ekana gia sena
Su ta afino harisma su
Gia thimisu

Thimisu tin arhi ke ohi to telos
Pu tu erota to velos mas tripuse
Gia thimisuMirror lyrics:


Gia thimisu
Pu tu erota to velos mas tripuse
Thimisu tin arhi ke ohi to telos

Gia thimisu
Su ta afino harisma su
Osa ekana gia sena
Ola ta fantasmata su
Ke krata ta enthimia su

Na su ksefigo mia gia panta na isihaso
Ekana shedia ego na apodraso
Na mu harisis pali ta psihra su hadia
Otan erhosuna me ta simadia

Ton eafto mu telika na mi misiso
To prosopo mu na min antikriso
Ap' ti zoi mu ego krivomuna su leo
Otan esi me ekanes na kleo

Mes sto psema su pnigmenos, gia thimisu
Gia thimisu apo petra isun ftiagmenos

Kinigusa ti zoi su
Posa vradia apelpismena
Gia thimisu posa perasa mazi su


Relevant Tags:
TThimisu himisu hTimisu fhimisu fThimisu Tfhimisu 5himisu 5Thimisu T5himisu hhimisu hThimisu
Thhimisu yhimisu yThimisu Tyhimisu 6himisu 6Thimisu T6himisu ghimisu gThimisu Tghimisu rhimisu
rThimisu Trhimisu Timisu Tihmisu Tjimisu Tjhimisu Thjimisu Tuimisu Tuhimisu Thuimisu Tnimisu
Tnhimisu Thnimisu Tbimisu Tbhimisu Thbimisu Tgimisu Thgimisu Tyimisu Thyimisu Thiimisu Thmisu
Thmiisu Thjmisu Thijmisu Th9misu Th9imisu Thi9misu Thlmisu Thlimisu Thilmisu Thomisu Thoimisu
Thiomisu Thkmisu Thkimisu Thikmisu Th8misu Th8imisu Thi8misu Thumisu Thiumisu Thimmisu ThiisuHOME
Popular Songs:
blind

surisuri masuri

18 years

amiga%mia

full house theme song

hellfire

owner of my own

dice

you've got nothing

bofiafobia

stay in bed forget the rest

freeze

time has told me [nick drake]

deep in the night

worried now

stand on the rock

vampiri

mademosielle

christopher's river

i'm gonna move to the outskirts of town

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us