Nanne Grnvall
Det Fanns En Tid

I mitten av april
För snart ett års sen och några dagar till
Då kom jag på dig i en annan kvinnas famn

Du sa: Jag var ju full
Hon trilla över mig och sen föll jag omkull
Men inget hände det var hon som kysste mig

Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Men ändå vill du stanna här hos mig
Ja, kan man tänka sig

Har velat hit och dit
Och jag har undrat om du sårat mig med flit
Nej, jag vet inte om jag kan förlåta dig

Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Men ändå vill du stanna här hos mig
Ja, kan man tänka sig

Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Men ändå vill du stanna här hos mig

Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Men ändå vill du stanna här hos mig
Jag har fått nog av dig


Mirror lyrics:

Jag har fått nog av dig
Men ändå vill du stanna här hos mig
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand

Men ändå vill du stanna här hos mig
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand

Ja, kan man tänka sig
Men ändå vill du stanna här hos mig
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand

Nej, jag vet inte om jag kan förlåta dig
Och jag har undrat om du sårat mig med flit
Har velat hit och dit

Ja, kan man tänka sig
Men ändå vill du stanna här hos mig
Men nu för tiden ses du gå från famn till famn
Det fanns en tid när våra heta känslor brann
Och hindra mig att älska dig
Det fanns en tid när du fick svalka dig
Det fanns en tid när jag var het som ökensand
Det fanns en tid när våra hjärtan stod i brand

Men inget hände det var hon som kysste mig
Hon trilla över mig och sen föll jag omkull
Du sa: Jag var ju full

Då kom jag på dig i en annan kvinnas famn
För snart ett års sen och några dagar till
I mitten av april


Relevant Tags:
DDet FFanns EEn TTid et anns n id eDt aFnns nE iTd xet canns sn fid xDet cFanns sEn fTid Dxet Fcanns Esn Tfid eet ranns 3n 5id
eDet rFanns 3En 5Tid Deet Franns E3n T5id fet ganns fn hid fDet gFanns fEn hTid Dfet Fganns Efn Thid ret tanns rn yid rDet tFanns rEn yTid
Dret Ftanns Ern Tyid cet vanns 4n 6id cDet vFanns 4En 6Tid Dcet Fvanns E4n T6id set danns dn gid sDet dFanns dEn gTid Dset Fdanns Edn Tgid
Faanns wn rid Dt Fnns wEn rTid Dte Fnans Ewn Trid Dst Fznns Enn Tiid Fzanns E Td Dest Faznns En Tdi D3t Fqnns Em Tjd
D3et Fqanns Emn Tjid De3t Faqnns Enm Tijd Dft Fsnns Eh T9d Fsanns Ehn T9id Deft Fasnns Enh Ti9d Drt Fwnns Ej Tld Fwanns Ejn Tlid
Dert Fawnns Enj Tild D4t Fxnns Eb Tod D4et Fxanns Ebn Toid De4t Faxnns Enb Tiod Ddt Fannns Tkd Ddet Fans Tkid Dedt Fanns TikdHOME
Popular Songs:
menneisyys

the loop

derek wonder

so unperdictable

you know i like it

fly

too bored to die

dangerous rhythm

now and forever (original mix) (feat. christian ␞...

hakanaku tsuyoku

there's a lull in my life

games we play

burn that candle

frgan p livet

see the light

just for what i am

guabi, guabi

gata salvaje remix

todo el amor del mundo

me va a extraar

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us