Nanne Grnvall
Mnga Karlar, Lite Tid

När jag träffar en ny karl
Så vet jag att denna gång
Är han mannen som
Blir min i evighet

Men sen, sen händer samma sak igen
Då plötsligt ser jag nån annan, jag tappar andan
Det är inte lätt

Många karlar, lite tid
Hur ska jag få sinnesfrid
Livet är ju allt för kort
Det får inte slösas bort
Många karlar, lite tid
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Varje dag så blir jag kär
Varför blir det jämt så här
Många karlar, lite tid

Perfekt, varje gång känns allting rätt
För alla har ju nåt bra,
Ja, nåt jag vill ha och attraheras av
Men sen, sen händer samma sak igen
Ja, då plötsligt ser jag nån annan, jag tappar andan
Det är inte lätt

Många karlar, lite tid
Hur ska jag få sinnesfrid
Livet är ju allt för kort
Det får inte slösas bort
Många karlar, lite tid
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Varje dag så blir jag kär
Varför blir det jämt så här
Många karlar, lite tid

Lite tid - jag får panik
Vill ha den eller den
Dessa män, varför bara få välja en

Många karlar, lite tid
Hur ska jag få sinnesfrid
Livet är ju allt för kort
Det får inte slösas bort
Många karlar, lite tid
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Varje dag så blir jag kär
Varför blir det jämt så här
Många karlar, lite tid


Mirror lyrics:

Många karlar, lite tid
Varför blir det jämt så här
Varje dag så blir jag kär
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Många karlar, lite tid
Det får inte slösas bort
Livet är ju allt för kort
Hur ska jag få sinnesfrid
Många karlar, lite tid

Dessa män, varför bara få välja en
Vill ha den eller den
Lite tid - jag får panik

Många karlar, lite tid
Varför blir det jämt så här
Varje dag så blir jag kär
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Många karlar, lite tid
Det får inte slösas bort
Livet är ju allt för kort
Hur ska jag få sinnesfrid
Många karlar, lite tid

Det är inte lätt
Ja, då plötsligt ser jag nån annan, jag tappar andan
Men sen, sen händer samma sak igen
Ja, nåt jag vill ha och attraheras av
För alla har ju nåt bra,
Perfekt, varje gång känns allting rätt

Många karlar, lite tid
Varför blir det jämt så här
Varje dag så blir jag kär
Kärlek, är mitt tidsfördriv
Många karlar, lite tid
Det får inte slösas bort
Livet är ju allt för kort
Hur ska jag få sinnesfrid
Många karlar, lite tid

Det är inte lätt
Då plötsligt ser jag nån annan, jag tappar andan
Men sen, sen händer samma sak igen

Blir min i evighet
Är han mannen som
Så vet jag att denna gång
När jag träffar en ny karl


Relevant Tags:
MMnga KKarlar, LLite TTid nga arlar, ite id Mnga aKrlar, iLte iTd jnga larlar, kite fid jMnga lKarlar, kLite fTid Mjnga Klarlar, Lkite Tfid
knga oarlar, oite 5id kMnga oKarlar, oLite 5Tid Mknga Koarlar, Loite T5id nnga marlar, pite hid nMnga mKarlar, pLite hTid Mnnga Kmarlar, Lpite Thid
Mnga jarlar, Liite yid Mnga jKarlar, Lte yTid Mnga Kjarlar, Ltie Tyid M㴴nga iarlar, Ljte 6id Mnga iKarlar, Ljite 6Tid Mnga Kiarlar, Lijte T6id
Mnnga Kaarlar, L9te gid Mga Krlar, L9ite gTid Mgna Kralar, Li9te Tgid Mmga Kzrlar, Llte rid Mmnga Kzarlar, Llite rTid Mnmga Kazrlar, Lilte Trid
Mhga Kqrlar, Lote Tiid Mhnga Kqarlar, Td Mnhga Kaqrlar, Liote Tdi Mjga Ksrlar, Lkte Tjd Mjnga Ksarlar, Tjid Mnjga Kasrlar, Likte Tijd
Mbga Kwrlar, L8te T9d Mbnga Kwarlar, L8ite T9id Mnbga Kawrlar, Li8te Ti9d Mngga Kxrlar, Lute Tld Mna Kxarlar, Luite Tlid Mnag Kaxrlar, Liute Tild
Mnha Karrlar, Litte Tod Kalar, Lie Toid Mngha Kalrar, Liet Tiod Mnya Kadlar, Life Tkd Mnyga Kadrlar, Lifte Tkid Mngya Kardlar, Litfe Tikd
Mnba Ka4lar, Li5e T8d Ka4rlar, Li5te T8id Mngba Kar4lar, Lit5e Ti8d Mnva Kaglar, Lihe Tud Mnvga Kagrlar, Lihte Tuid Mngva Karglar, Lithe Tiud
Mnfa Katlar, Liye Tidd Mnfga Katrlar, Liyte Ti Mngfa Kartlar, Litye Tid Mnta Ka5lar, Li6e Tix Mntga Ka5rlar, Li6te Tixd Mngta Kar5lar, Lit6e Tidx
Mngaa Kaflar, Lige Tie Mng Kafrlar, Ligte Tied Mnga Karflar, Litge Tide Mngz Kaelar, Lire Tif Mngza Kaerlar, Lirte TifdHOME
Popular Songs:
my eyes

build your nest

so wrong

i don't

reste

sick

blijf bij mij

vind

hazm, hazm

brillar remix

can't live without your love

un paradis sur terre

pistol

dream vs. scream

me converti en un marciano

ready to rock

envoy

itkupilli

this life

resta (2 57)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us