Kirka
Niin Paljon Se Sattuu

Taivas tummuu ja tähdetkin silmänsä sulkee
Yksin istun ja varjot vain huoneessa kulkee
Pois olet mennyt, vain muistosi jää
Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää

Niin paljon se sattuu kun nään
Kodin tyhjäksi jääneen
En estää voi kyyneltäkään
Yksin itken mä ääneen

Jostain kaukaa soi hiljainen vaikerrus tuulen
Tuulen soitossa tuskan ja kaipuuni kuulen
Pois olet mennyt, vain muistosi jää
Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää

Niin paljon se sattuu kun nään
Kodin tyhjäksi jääneen
En estää voi kyyneltäkään
Yksin itken mä ääneen

Pois olet mennyt, vain muistosi jää
Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää

Niin paljon se sattuu kun nään
Kodin tyhjäksi jääneen
En estää voi kyyneltäkään
Yksin itken mä ääneen


Mirror lyrics:

Yksin itken mä ääneen
En estää voi kyyneltäkään
Kodin tyhjäksi jääneen
Niin paljon se sattuu kun nään

Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää
Pois olet mennyt, vain muistosi jää

Yksin itken mä ääneen
En estää voi kyyneltäkään
Kodin tyhjäksi jääneen
Niin paljon se sattuu kun nään

Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää
Pois olet mennyt, vain muistosi jää
Tuulen soitossa tuskan ja kaipuuni kuulen
Jostain kaukaa soi hiljainen vaikerrus tuulen

Yksin itken mä ääneen
En estää voi kyyneltäkään
Kodin tyhjäksi jääneen
Niin paljon se sattuu kun nään

Ja ymmärrän sen nyt, en sua koskaan nää
Pois olet mennyt, vain muistosi jää
Yksin istun ja varjot vain huoneessa kulkee
Taivas tummuu ja tähdetkin silmänsä sulkee


Relevant Tags:
NNiin PPaljon SSe SSattuu iin aljon e attuu iNin aPljon eS aSttuu miin 0aljon ze zattuu mNiin 0Paljon zSe zSattuu Nmiin P0aljon Sze Szattuu
hiin laljon we wattuu hNiin lPaljon wSe wSattuu Nhiin Plaljon Swe Swattuu jiin oaljon de dattuu jNiin oPaljon dSe dSattuu Njiin Poaljon Sde Sdattuu
biin Paaljon ee eattuu bNiin Pljon eSe eSattuu Nbiin Plajon See Seattuu Niiin Pzljon xe xattuu Nin Pzaljon xSe xSattuu Niin Pazljon Sxe Sxattuu
Njin Pqljon ae aattuu Pqaljon aSe aSattuu Nijin Paqljon Sae Saattuu N9in Psljon N9iin Psaljon S Sttuu Ni9in Pasljon Se Statuu
Nlin Pwljon Ss Szttuu Nliin Pwaljon Sse Nilin Pawljon Ses Sazttuu Noin Pxljon S3 Sqttuu Noiin Pxaljon S3e Sqattuu Nioin Paxljon Se3 Saqttuu
Nkin Palljon Sf Ssttuu Nkiin Pajon Sfe Ssattuu Nikin Pajlon Sef Sasttuu N8in Pakjon Sr Swttuu N8iin Pakljon Sre Ni8in Palkjon Ser Sawttuu
Nuin Paojon S4 Sxttuu Nuiin Paoljon S4e Niuin Palojon Se4 Saxttuu Papjon Sd Satttuu Papljon Satuu Nini Palpjon Sed Sattuu
Nijn Paljjon Sw Saftuu Palon Safttuu Niijn Palojn Sew Satftuu Ni9n Palkon Sa5tuu Sa5ttuu Nii9n Paljkon Sat5tuu
Niln Palion Sahtuu Palijon Sahttuu Niiln Paljion Sathtuu Nion Palmon Saytuu Palmjon Sayttuu Niion Paljmon Satytuu
Nikn Palnon Sa6tuuHOME
Popular Songs:
hold me in your arms (and let me fall)

tre skott i huvet

missing the last train

waiting for the cavalry

quiet on the front

somehow, someday

in you alone

flying the flag

98 degrees because of you

dommage

better off alone

seven shades of blue

i can explain

greta

la novia de mi mejor amigo

travelin' this lonesome road

no more smiles

summer days

endless circle

te comprar una sonrisa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us