Kent
Hll Ditt Huvud Hgt

Allt som är och allt som varit
Allt vi tänkt och allt vi drömt om
Alla våra högtflygande planer
Dom sprack på små detaljer som man glömt
Jag trodde att jag visste vad jag ville
Men vad fan jag var så ung och dum och full då
Allt värt att veta har du lärt mig
Men du säger att jag inte står i skuld

Så håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Håll ditt huvud högt
Det är allt man kan begära

Jag vet att du gav mig all din kärlek
Utan krav på en motprestation
Åh som jag önskar jag var värd dig
Att jag kunde ge dig nånting lika stort

Men håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Åh håll ditt huvud högt
Jag har allt man kan begära

Lalala...
Åh, det var då, som nu, till sist, för alltid
Lalalala...
Åh, det var då, som nu, till sist, för alltid
Lalalala...
Åh det var allting som du sa
allting du tänkte
allt du gav
allting du drömde
allt du kände
allt du varit

Så håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Åh håll ditt huvud högt
Jag har allt man kan begära
Det är allt man kan begära

Det är allt jag nånsin begär


Mirror lyrics:

Det är allt jag nånsin begär

Det är allt man kan begära
Jag har allt man kan begära
Åh håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Så håll ditt huvud högt

allt du varit
allt du kände
allting du drömde
allt du gav
allting du tänkte
Åh det var allting som du sa
Lalalala...
Åh, det var då, som nu, till sist, för alltid
Lalalala...
Åh, det var då, som nu, till sist, för alltid
Lalala...

Jag har allt man kan begära
Åh håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Men håll ditt huvud högt

Att jag kunde ge dig nånting lika stort
Åh som jag önskar jag var värd dig
Utan krav på en motprestation
Jag vet att du gav mig all din kärlek

Det är allt man kan begära
Håll ditt huvud högt
För jag älskar allt du gör
Så håll ditt huvud högt

Men du säger att jag inte står i skuld
Allt värt att veta har du lärt mig
Men vad fan jag var så ung och dum och full då
Jag trodde att jag visste vad jag ville
Dom sprack på små detaljer som man glömt
Alla våra högtflygande planer
Allt vi tänkt och allt vi drömt om
Allt som är och allt som varit


Relevant Tags:
HHll DDitt HHuvud HHgt ll itt uvud gt Hll iDtt uHvud Hgt jll xitt juvud jgt jHll xDitt jHuvud jHgt Hjll Dxitt Hjuvud Hjgt
ull eitt uuvud ugt uHll eDitt uHuvud uHgt Hull Deitt Huuvud Hugt nll fitt nuvud ngt nHll fDitt nHuvud nHgt Hnll Dfitt Hnuvud Hngt
bll ritt buvud bgt bHll rDitt bHuvud bHgt Hbll Dritt Hbuvud Hbgt gll citt guvud ggt gHll cDitt gHuvud gHgt Hgll Dcitt Hguvud Hggt
yll sitt yuvud ygt yHll sDitt yHuvud yHgt Hyll Dsitt Hyuvud Hygt Hll Diitt Hgt Hll Dtt Hvud Hgt Hll Dtit Hvuud Hgt
H㴴ll Djtt Hhvud H㶶gt Hll Djitt Hhuvud Hgt Hll Dijtt Huhvud Hgt Hlll D9tt H7vud Hggt Hl D9itt H7uvud Ht Hll Di9tt Hu7vud Htg
Hkl Dltt Hkvud Hht Hkll Dlitt Hkuvud Hhgt Hlkl Diltt Hukvud Hght Hol Dott Hivud Hyt Holl Doitt Hiuvud Hygt Hlol Diott Huivud Hgyt
Hpl Dktt H8vud Hbt Hpll Dkitt H8uvud Hbgt Hlpl Diktt Hu8vud Hgbt D8tt Hjvud Hvt D8itt Hvgt Di8tt Hujvud Hgvt
Hlk Dutt Hyvud Hft Duitt Hfgt Hllk Diutt Huyvud Hgft Hlo Dittt Huvvud Htt Dit Huud Htgt Hllo Ditt Huuvd Hgtt
Hlp Dift Hubud Diftt Hubvud Hg Hllp Ditft Huvbud HgtHOME
Popular Songs:
isobel

bandeiras

silver stallion

wow and flutter

silver ribbon

waiting for the big one

toggle

you belong to me

question...

into the woods ciderella at the grave

de frste krester p mnen

believe in me

miami safari

bj the dj

bb comme la vie

closer to you

la culpable

te invito a mi sueo

around here somewhere

alfa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us