Marcos Witt
Tu Eres Fiel

// Tú eres fiel //
Cada día contigo yo he aprendido que Tú eres fiel.

// Tú eres fiel //
Si camino a tu lado yo sé que seguro siempre
Estaré porque eres fiel.

El sol, la luz, el mar azul, estralla sin fin
Son las pruebas de tu eternidad, oh Dios
Tu amor por mí, mi fe en Ti, tu gracia y perdón
Son las pruebas de que siempre eres fiel


Mirror lyrics:

Son las pruebas de que siempre eres fiel
Tu amor por mí, mi fe en Ti, tu gracia y perdón
Son las pruebas de tu eternidad, oh Dios
El sol, la luz, el mar azul, estralla sin fin

Estaré porque eres fiel.
Si camino a tu lado yo sé que seguro siempre
// Tú eres fiel //

Cada día contigo yo he aprendido que Tú eres fiel.
// Tú eres fiel //


Relevant Tags:
TTu EEres FFiel u res iel uT rEes iFel fu sres ciel fTu sEres cFiel Tfu Esres Fciel 5u 3res riel 5Tu 3Eres rFiel T5u E3res Friel
hu fres giel hTu fEres gFiel Thu Efres Fgiel yu rres tiel yTu rEres tFiel Tyu Erres Ftiel 6u 4res viel 6Tu 4Eres vFiel T6u E4res Fviel
gu dres diel gTu dEres dFiel Tgu Edres Fdiel ru wres Fiiel rTu wEres Fel Tru Ewres Feil Tuu Fjel T Ees Fjiel Tu Eers Fijel
Th Edes F9el F9iel Tuh Erdes Fi9el T7 E4es Flel T7u Fliel Tu7 Er4es Filel Tk Eges Foel Tku Egres Foiel Tuk Erges Fioel
Ti Etes Fkel Tiu Etres Fkiel Tui Ertes Fikel T8 E5es F8el T8u E5res F8ielHOME
Popular Songs:
liar (live)

mal acostumbrado

under the milky way

lay down

ergonomics

how near how far

sweet by and by

secret square

show & shine

what kind of love

in a gadda da vida

fox

crave

i love

mystery man

join the band

naufragiat in inima ta

parting song

goodbye

goin so good

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us