Kenneth & The Knutters
Tankad, Packad Och Klar

Jag ville ut igen
jag ville bort från allt
Jag ville se mig om igen
här är det alltid kallt
Det borde finnas nån typ av lag
som säger att man får försvinna på en sommardag

Jag jobba dygnet runt
och tugga radhusbiff
Drog in på pilsner och pensioner
och gick ut ur sif
Jag va beredd på att lämna allt
Jag ville ut men ville inte ha de kallt

Tanken full för en gång skull
är jag här så är jag på väg
jag väntat länge nog
Nu har jag tanken full
för en gång skull
Och ingenting kan stoppa mig
Jag är tankad och packad och klar

Så vad det dags en dag
det går så fort ibland
Ja, det var dags för ljuva livet
utan några band
Utan planer och utan mål
va jag på väg mot stora biffar billig alkohol
Jag låg på autobahn jag låg på små hotel
jag låg på tanken för att hinna fram varenda kväll
Det fanns så mycket jag ville se
så var är hon jag aldrig borde tagit med

Tanken full för en gång skull
är jag här så är jag på väg
jag väntat länge nog
Nu har jag tanken full
för en gång skull
Och ingenting kan stoppa mig
jag är tankad och packad och klar

Tanken full för en gång skull
är jag här så är jag på väg
jag väntat länge nog
Nu har jag tanken full
för en gång skull
Och ingenting kan stoppa mig
Jag är tankad och packad och klar


Mirror lyrics:

Jag är tankad och packad och klar
Och ingenting kan stoppa mig
för en gång skull
Nu har jag tanken full
jag väntat länge nog
är jag här så är jag på väg
Tanken full för en gång skull

jag är tankad och packad och klar
Och ingenting kan stoppa mig
för en gång skull
Nu har jag tanken full
jag väntat länge nog
är jag här så är jag på väg
Tanken full för en gång skull

så var är hon jag aldrig borde tagit med
Det fanns så mycket jag ville se
jag låg på tanken för att hinna fram varenda kväll
Jag låg på autobahn jag låg på små hotel
va jag på väg mot stora biffar billig alkohol
Utan planer och utan mål
utan några band
Ja, det var dags för ljuva livet
det går så fort ibland
Så vad det dags en dag

Jag är tankad och packad och klar
Och ingenting kan stoppa mig
för en gång skull
Nu har jag tanken full
jag väntat länge nog
är jag här så är jag på väg
Tanken full för en gång skull

Jag ville ut men ville inte ha de kallt
Jag va beredd på att lämna allt
och gick ut ur sif
Drog in på pilsner och pensioner
och tugga radhusbiff
Jag jobba dygnet runt

som säger att man får försvinna på en sommardag
Det borde finnas nån typ av lag
här är det alltid kallt
Jag ville se mig om igen
jag ville bort från allt
Jag ville ut igen


Relevant Tags:
TTankad, PPackad OOch KKlar ankad, ackad ch lar aTnkad, aPckad cOh lKar fankad, 0ackad kch llar fTankad, 0Packad kOch lKlar Tfankad, P0ackad Okch Kllar
5ankad, lackad 9ch olar 5Tankad, lPackad 9Och oKlar T5ankad, Plackad O9ch Kolar hankad, oackad 0ch mlar hTankad, oPackad 0Och mKlar Thankad, Poackad O0ch Kmlar
yankad, Paackad lch jlar yTankad, Pckad lOch jKlar Tyankad, Pcakad Olch Kjlar 6ankad, Pzckad ich ilar 6Tankad, Pzackad iOch iKlar T6ankad, Pazckad Oich Kilar
gankad, Pqckad Occh gTankad, Pqackad Oh Kar Tgankad, Paqckad Ohc Kalr rankad, Psckad Ofh Kkar rTankad, Psackad Ofch Kklar Trankad, Pasckad Ocfh Klkar
Taankad, Pwckad Oxh Koar Tnkad, Pwackad Oxch Tnakad, Pawckad Ocxh Kloar Tznkad, Pxckad Ovh Kpar Tzankad, Pxackad Ovch Kplar Taznkad, Paxckad Ocvh Klpar
Tqnkad, Pacckad Odh Klaar Tqankad, Pakad Odch Klr Taqnkad, Pakcad Ocdh Klra Tsnkad, Pafkad Ochh Klzr Tsankad, Pafckad Oc Klzar Tasnkad, Pacfkad Och Klazr
Twnkad, Paxkad Ocj Klqr Twankad, Ocjh Klqar Tawnkad, Pacxkad Ochj Klaqr Txnkad, Pavkad Ocu Klsr Txankad, Pavckad Ocuh Klsar Taxnkad, Pacvkad Ochu Klasr
Tannkad, Padkad Ocn Klwr Takad, Padckad Ocnh Klwar Taknad, Pacdkad Ochn Klawr Tamkad, Packkad Ocb Klxr Tamnkad, Pacad Ocbh Klxar Tanmkad, Pacakd Ochb Klaxr
Tahkad, Paclad Ocg Klarr Tahnkad, Paclkad Ocgh Kla Tanhkad, Packlad Ochg Klar Tajkad, Pacoad Ocy Klad Tajnkad, Pacokad Ocyh Kladr Tanjkad, Packoad Ochy Klard
Tabkad, Pacmad Kla4 Tabnkad, Pacmkad Kla4r Tanbkad, Packmad Klar4HOME
Popular Songs:
all i ever loved was you

closer

heart of the darklands

si tu no estas

creczko

mundo ideal

forever

quand on n'a que l'amour (duet with nolwenn leroy)

when are you coming back

chicago x 12

past the sky

duelo

lie to the truth

lost and found

echolocation

aguacero

love is your color

i am very possessed

l'olivier

songbird

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us