Jimmy Jansson
Min Planet

Vänd dig om, lev ditt liv
Känn inte att någon hindrar dig
Se dig om, ta ett kliv
Ta min hand så åker vi

Ja bara om du, om du vill följa med
till en helt ny planet
Ska jag visa dig min hemlighet
Ja bara om du, om du vill känna på
att sväva i det blå
Om du vill följa med
till min planet

Ödets fall bär dig fram
Men din fria vilja har sin egen kraft
Du och jag träffades
När stjärnan föll, då önska' jag

Ja bara om du, om du vill följa med
till en helt ny planet
Ska jag visa dig min hemlighet
Ja bara om du, om du vill känna på
att sväva i det blå
Om du vill följa med
till min planet

Ett mirakel sker, är det dig jag ser
Du kliver fram och tar min hand

Ja bara om du, om du vill följa med
till en helt ny planet
Ska jag visa dig min hemlighet
Ja bara om du, om du vill känna på
att sväva i det blå
om du vill följa med
Till min planet
Till min planet
Till min planet


Mirror lyrics:

Till min planet
Till min planet
Till min planet
om du vill följa med
att sväva i det blå
Ja bara om du, om du vill känna på
Ska jag visa dig min hemlighet
till en helt ny planet
Ja bara om du, om du vill följa med

Du kliver fram och tar min hand
Ett mirakel sker, är det dig jag ser

till min planet
Om du vill följa med
att sväva i det blå
Ja bara om du, om du vill känna på
Ska jag visa dig min hemlighet
till en helt ny planet
Ja bara om du, om du vill följa med

När stjärnan föll, då önska' jag
Du och jag träffades
Men din fria vilja har sin egen kraft
Ödets fall bär dig fram

till min planet
Om du vill följa med
att sväva i det blå
Ja bara om du, om du vill känna på
Ska jag visa dig min hemlighet
till en helt ny planet
Ja bara om du, om du vill följa med

Ta min hand så åker vi
Se dig om, ta ett kliv
Känn inte att någon hindrar dig
Vänd dig om, lev ditt liv


Relevant Tags:
MMin PPlanet in lanet iMn lPanet jin 0lanet jMin 0Planet Mjin P0lanet kin llanet kMin lPlanet Mkin Pllanet nin olanet nMin oPlanet
Mnin Polanet Miin Mn Panet Mni Palnet Mjn Pkanet Pklanet Mijn Plkanet M9n Poanet M9in Mi9n Ploanet Mln Ppanet
Mlin Pplanet Miln Plpanet Mon Plaanet Moin Plnet Mion Plnaet Mkn Plznet Plzanet Mikn Plaznet M8n Plqnet M8in Plqanet Mi8n Plaqnet
Mun Plsnet Muin Plsanet Miun Plasnet Minn Plwnet Mi Plwanet Min Plawnet Mim Plxnet Mimn Plxanet Minm Plaxnet Mih Plannet Mihn Plaet
Minh Plaent Mij Plamet Plamnet Minj Planmet Mib Plahet Mibn Plahnet Minb PlanhetHOME
Popular Songs:
i fall to pieces

desperate

balloon

santo y tormenta

pachad

vapauta meidt

sardonicus

black is the new red

the lord's prayer

iloinen aina

frankenstein

double dare

flying dreams

once upon a memory

je me dmasque

going home

si fueras real

(what a) lovely evening

praise him, praise him

damn you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us