Kinderen Voor Kinderen
Ik Trek Me Terug Op Het Toilet

Als ik rustig op de bank zit met een boek,
moet m'n moeder me zo nodig iets vertellen.
Of er komt ineens familie op bezoek,
of m'n broer vraagt hoe je Feyenoord moet spellen.
Als ik dan wil gaan lezen, moet de televisie aan,
of m'n vader komt nog vragen of 'k m'n huiswerk heb gedaan.

REFREIN:
Ik trek me terug op het toilet,
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik houd het urenlang bezet,
om op mezelf te kunnen wezen.
Om weg te kunnen dromen, avonturen te beleven,
om in m'n eigen lucht heel ver weg te kunnen zweven.

Als ik rustig op m'n bed lig met een boek,
is het net m'n beurt weer om de vaat te wassen
Of ik moet weer naar de bakker op de hoek,
of de hond laat weten dat ie graag wil plassen.
Als dan naar m'n kamer vlucht, dan gaat de telefoon,
of m'n moeder komt me vragen of ik op mezelf woon.

REFREIN:
Ik trek me terug op het toilet,
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik houd het urenlang bezet,
om op mezelf te kunnen wezen.
Om weg te kunnen dromen, avonturen te beleven,
om in m'n eigen lucht heel ver weg te kunnen zweven.

Ben je er doorheen gezakt?
Of zit je eraan vast geplakt?
Doe je soms aan meditatie?
Of wacht je soms op inspiratie?
Train je voor de marathon?
Of zit je vast in 't peloton?
Blijf je op een wonder hopen?
Of krijg je soms de deur niet open?
Nee, ik wil je echt niet storen,
'k wil alleen je stem maar horen.

Als ik net op de wc zit met een boek,
zul je zien dat iedereen acuut moet plassen.
M'n kleine zusje doet het bijna in d'r broek
en m'n vader heeft weer last van kwaaie gassen.
Als ik weer naar m'n kamer vlucht, waar ik toch niemand stoor,
dan springt de waterleiding of de stoppen slaan weer door.

REFREIN:
Ik trek me terug op het toilet,
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik trek me terug op het toilet, Ben je er doorheen gezakt?
om ongestoord te kunnen lezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik trek me terug op het toilet, Ben je er doorheen gezakt?
om ongestoord te kunnen lezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?Mirror lyrics:


om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om ongestoord te kunnen lezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik trek me terug op het toilet, Ben je er doorheen gezakt?
om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om ongestoord te kunnen lezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik trek me terug op het toilet, Ben je er doorheen gezakt?
om op mezelf te kunnen wezen. Of zit je eraan vast geplakt?
Ik houd het urenlang bezet, Ben je er doorheen gezakt?
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik trek me terug op het toilet,
REFREIN:

dan springt de waterleiding of de stoppen slaan weer door.
Als ik weer naar m'n kamer vlucht, waar ik toch niemand stoor,
en m'n vader heeft weer last van kwaaie gassen.
M'n kleine zusje doet het bijna in d'r broek
zul je zien dat iedereen acuut moet plassen.
Als ik net op de wc zit met een boek,

'k wil alleen je stem maar horen.
Nee, ik wil je echt niet storen,
Of krijg je soms de deur niet open?
Blijf je op een wonder hopen?
Of zit je vast in 't peloton?
Train je voor de marathon?
Of wacht je soms op inspiratie?
Doe je soms aan meditatie?
Of zit je eraan vast geplakt?
Ben je er doorheen gezakt?

om in m'n eigen lucht heel ver weg te kunnen zweven.
Om weg te kunnen dromen, avonturen te beleven,
om op mezelf te kunnen wezen.
Ik houd het urenlang bezet,
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik trek me terug op het toilet,
REFREIN:

of m'n moeder komt me vragen of ik op mezelf woon.
Als dan naar m'n kamer vlucht, dan gaat de telefoon,
of de hond laat weten dat ie graag wil plassen.
Of ik moet weer naar de bakker op de hoek,
is het net m'n beurt weer om de vaat te wassen
Als ik rustig op m'n bed lig met een boek,

om in m'n eigen lucht heel ver weg te kunnen zweven.
Om weg te kunnen dromen, avonturen te beleven,
om op mezelf te kunnen wezen.
Ik houd het urenlang bezet,
om ongestoord te kunnen lezen.
Ik trek me terug op het toilet,
REFREIN:

of m'n vader komt nog vragen of 'k m'n huiswerk heb gedaan.
Als ik dan wil gaan lezen, moet de televisie aan,
of m'n broer vraagt hoe je Feyenoord moet spellen.
Of er komt ineens familie op bezoek,
moet m'n moeder me zo nodig iets vertellen.
Als ik rustig op de bank zit met een boek,


Relevant Tags:
IIk TTrek MMe TTerug OOp HHet TToilet k rek e erug p et oilet kI rTek eM eTrug pO eHt oTilet jk frek je ferug kp jet foilet jIk fTrek jMe fTerug kOp jHet fToilet
Ijk Tfrek Mje Tferug Okp Hjet Tfoilet 9k 5rek ke 5erug 9p uet 5oilet 9Ik 5Trek kMe 5Terug 9Op uHet 5Toilet I9k T5rek Mke T5erug O9p Huet T5oilet lk hrek ne herug 0p net hoilet
lIk hTrek nMe hTerug 0Op nHet hToilet Ilk Threk Mne Therug O0p Hnet Thoilet ok yrek Mee yerug lp bet yoilet oIk yTrek M yTerug lOp bHet yToilet Iok Tyrek Me Tyerug Olp Hbet Tyoilet
kk 6rek Ms 6erug ip get 6oilet kIk 6Trek Mse 6Terug iOp gHet 6Toilet Ikk T6rek Mes T6erug Oip Hget T6oilet 8k grek M3 gerug Opp yet goilet 8Ik gTrek M3e gTerug O yHet gToilet
I8k Tgrek Me3 Tgerug Op Hyet Tgoilet uk rrek Mf rerug O0 Heet roilet uIk rTrek Mfe rTerug Ht rToilet Iuk Trrek Mef Trerug Op0 Hte Troilet Mr Teerug Ol Hst Tooilet
I Tek Mre Trug Hset Tilet Ik Terk Mer Treug Opl Hest Tiolet Il Tdek M4 Tsrug Oo H3t Tkilet Tdrek M4e Tserug Oop H3et Tkoilet Ikl Trdek Me4 Tesrug Opo He3t Tokilet
Io T4ek Md T3rug Hft T9ilet T4rek Mde T3erug Hfet T9oilet Iko Tr4ek Med Te3rug Heft To9ilet Im Tgek Mw Tfrug Hrt T0ilet Imk Mwe Hret T0oilet
Ikm Trgek Mew Tefrug Hert To0ilet Ij Ttek Trrug H4t Tlilet Ttrek H4et Tloilet Ikj Trtek Terrug He4t Tolilet Ii T5ek T4rug Hdt Tiilet
Iik T4erug Hdet Tioilet Iki Tr5ek Te4rug Hedt Toiilet Tfek Tdrug Hwt Tderug Hwet Tolet Trfek Tedrug Hewt Toliet
Teek Twrug Hett Tojlet Terek Twerug He Tojilet Treek Tewrug Het Toijlet Hef To9let Trk Teug
Trke Teurg Hetf Toi9let Trsk Tedug He5 Tollet Trsek He5t Tresk Terdug Het5 Toillet Tr3k Te4ug Heh Toolet
Tr3ek Heht Tre3k Ter4ug Heth Toiolet Trfk Tegug Hey TokletHOME
Popular Songs:
one kiss away

nevertheless

pi niente

basta de clamares inocncia

i thought you would leave your heart with me

she has funny cars

joyous sound

muchi no namida

pink moon

l'homme orchestre (mr. tambourine man)

hangin' round here

fight the fight

shine

depuis que tu m'oublies

the face of poverty

you're still beautiful to me

homemade love

no song iii

du har ingenting i din hjrna

haunted

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us