Kinderen Voor Kinderen
Eigen Taal

Wat wij nou hebben verzonnen
Is ontzettend geniaal
Wij zijn met elkaar begonnen
Aan het maken van een eigen taal
Dat is wel een heel karwei
Want het moet er eentje worden
Heel speciaal voor jou en mij
Elke klank en ieder woord
Is van hele and're orde
Je weet echt niet wat je hoort

Koekotie, koekota, sanfransiere mariola
Koekito, koekitee, rampampiere mariolee

Grote broer vindt dat we slijmen
Maar dat is beslist niet waar
Want je kunt al je geheimen
Nu gerust bepraten met elkaar
Heus, we krijgen het gelapt
En we kletsen uren zonder
Dat geen mens er wat van snapt
Vader roept vanuit z'n stoel:
Schei ‘s uit met dat gedonder
Je belazert heel de boel

Koekotie, koekota, sanfransiere mariola
Koekito, koekitee, rampampiere mariolee

Karin heeft een nieuwe vrijer
Met die and're is het uit
Willem-Jan die zenuwenlijer
Is opeens verliefd op Greetje Stuit
Japie Merels heeft gejat
Nou, die moet van de politie
Op z'n kop hebben gehad
En zo kleppen we maar aan
Want we zijn in de positie
Dat geen mens het kan verstaan

Koekotie, koekota, sanfransiere mariola
Koekito, koekitee, rampampiere mariolee

Wees niet narrig of sjagrijnig
Gooi je kop niet in de wind
Het is juist ontzettend geinig
Als je zelf je eigen taal verzint
Je bedenkt maar dit of dat
Even passen en proberen
't Is zo makkelijk als wat
In een dag of drie of vier
Kun je samen redeneren
Ongeveer op die manier:

Koekotie, koekota, sanfransiere mariola
Koekito, koekitee, rampampiere mariolee


Mirror lyrics:

Koekito, koekitee, rampampiere mariolee
Koekotie, koekota, sanfransiere mariola

Ongeveer op die manier:
Kun je samen redeneren
In een dag of drie of vier
't Is zo makkelijk als wat
Even passen en proberen
Je bedenkt maar dit of dat
Als je zelf je eigen taal verzint
Het is juist ontzettend geinig
Gooi je kop niet in de wind
Wees niet narrig of sjagrijnig

Koekito, koekitee, rampampiere mariolee
Koekotie, koekota, sanfransiere mariola

Dat geen mens het kan verstaan
Want we zijn in de positie
En zo kleppen we maar aan
Op z'n kop hebben gehad
Nou, die moet van de politie
Japie Merels heeft gejat
Is opeens verliefd op Greetje Stuit
Willem-Jan die zenuwenlijer
Met die and're is het uit
Karin heeft een nieuwe vrijer

Koekito, koekitee, rampampiere mariolee
Koekotie, koekota, sanfransiere mariola

Je belazert heel de boel
Schei ‘s uit met dat gedonder
Vader roept vanuit z'n stoel:
Dat geen mens er wat van snapt
En we kletsen uren zonder
Heus, we krijgen het gelapt
Nu gerust bepraten met elkaar
Want je kunt al je geheimen
Maar dat is beslist niet waar
Grote broer vindt dat we slijmen

Koekito, koekitee, rampampiere mariolee
Koekotie, koekota, sanfransiere mariola

Je weet echt niet wat je hoort
Is van hele and're orde
Elke klank en ieder woord
Heel speciaal voor jou en mij
Want het moet er eentje worden
Dat is wel een heel karwei
Aan het maken van een eigen taal
Wij zijn met elkaar begonnen
Is ontzettend geniaal
Wat wij nou hebben verzonnen


Relevant Tags:
EEigen TTaal igen aal iEgen aTal sigen faal sEigen fTaal Esigen Tfaal 3igen 5aal 3Eigen 5Taal E3igen T5aal figen haal fEigen hTaal
Efigen Thaal rigen yaal rEigen yTaal Erigen Tyaal 4igen 6aal 4Eigen 6Taal E4igen T6aal digen gaal dEigen gTaal Edigen Tgaal wigen raal
wEigen rTaal Ewigen Traal Eiigen Taaal Egen Tal Egien Taal Ejgen Tzal Ejigen Tzaal Eijgen Tazal E9gen Tqal E9igen Tqaal Ei9gen Taqal
Elgen Tsal Eligen Tsaal Eilgen Tasal Eogen Twal Eoigen Twaal Eiogen Tawal Ekgen Txal Ekigen Txaal Eikgen Taxal E8gen E8igen
Ei8gen Tala Eugen Tazl Euigen Eiugen Taazl Eiggen Taql Eien Eiegn Taaql Eihen Tasl Eihgen Eighen TaaslHOME
Popular Songs:
suddenly love

in and out of reach

lazne ljubavi (duet sako polumenta)

every story is a love story

control

unable too

valentine

this cold war with you

such a quiet river

blut ist leben

this light between us

no tengas miedo de llorar

roots and wings

sumerian cry (part iii)

to toil or be free

leaning on the everlasting arms

before there was color

we are okay

hasta que venga la manana

what you are

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us