Yup
Maa Alla Horjuu

Kylmä yö.
On meiltä sähköt poikki jälleen.
Kiroilet,
ja laulaa laskuhaitarit
kun muut parit
ravintolain iloissa illastaa.
Se hieman vituttaa.

Vaan vaikka maa alla horjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Jos seurapiiri meidät torjuu,
jos valtatie ne vei,
mä piittaa en,
jos sä
horjut mun vieressä

ja niin se on
ja niin sen tulee olla.

Kylmä yö
harhailla tylsää torin laitaa.
Kaaduttiin,
revitiin turvat asfalttiin,
mut' tajuttiin:
Nää ruumit, jotka sielu ylle saa,
ne on käyttötavaraa.

Ja vaikka maa alla horjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Jos seurapiiri meidät torjuu,
jos valtatie ne vei,
mä piittaa en,
jos sä
horjut mun vieressä

ja niin se on
ja niin sen tulee olla.

Kylmä yö,
ja kansa katso meitä kieroon.
Vaan tietäkää,
te voitte tylsää elämäänne pitkittää
ja hidastaa
ja jäädä kauas taa!
Me emme aio jarruttaa.

Ei, vaikka maa alla horjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Jos seurapiiri meidät torjuu,
jos valtatie ne vei,
mä piittaa en,
jos sä
horjut mun vieressä

ja niin se on
ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.

Ja vaikka maa alla horjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Jos seurapiiri meidät torjuu,
jos valtatie ne vei,
mä piittaa en,
jos sä
horjut mun vieressä

ja niin se on
ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.

Ja vaikka maa alla horjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Jos seurapiiri meidät torjuu,
jos valtatie ne vei,
mä piittaa en,
jos sä
horjut mun vieressä

ja niin se on
ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.

Kaikki tulee hyvin päättymään.
Kaikki tulee hyvin päättymään.
Kaikki tulee hyvin päättymään.


Mirror lyrics:

Kaikki tulee hyvin päättymään.
Kaikki tulee hyvin päättymään.
Kaikki tulee hyvin päättymään.

ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.
ja niin se on

horjut mun vieressä
jos sä
mä piittaa en,
jos valtatie ne vei,
Jos seurapiiri meidät torjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Ja vaikka maa alla horjuu,

ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.
ja niin se on

horjut mun vieressä
jos sä
mä piittaa en,
jos valtatie ne vei,
Jos seurapiiri meidät torjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Ja vaikka maa alla horjuu,

ja niin sen tulee olla.
Niin se on
ja niin sen tulee olla.
ja niin se on

horjut mun vieressä
jos sä
mä piittaa en,
jos valtatie ne vei,
Jos seurapiiri meidät torjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Ei, vaikka maa alla horjuu,

Me emme aio jarruttaa.
ja jäädä kauas taa!
ja hidastaa
te voitte tylsää elämäänne pitkittää
Vaan tietäkää,
ja kansa katso meitä kieroon.
Kylmä yö,

ja niin sen tulee olla.
ja niin se on

horjut mun vieressä
jos sä
mä piittaa en,
jos valtatie ne vei,
Jos seurapiiri meidät torjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Ja vaikka maa alla horjuu,

ne on käyttötavaraa.
Nää ruumit, jotka sielu ylle saa,
mut' tajuttiin:
revitiin turvat asfalttiin,
Kaaduttiin,
harhailla tylsää torin laitaa.
Kylmä yö

ja niin sen tulee olla.
ja niin se on

horjut mun vieressä
jos sä
mä piittaa en,
jos valtatie ne vei,
Jos seurapiiri meidät torjuu,
niin rakkaus kuole ei.
Vaan vaikka maa alla horjuu,

Se hieman vituttaa.
ravintolain iloissa illastaa.
kun muut parit
ja laulaa laskuhaitarit
Kiroilet,
On meiltä sähköt poikki jälleen.
Kylmä yö.


Relevant Tags:
MMaa AAlla HHorjuu aa lla orjuu aMa lAla oHrjuu jaa zlla jorjuu jMaa zAlla jHorjuu Mjaa Azlla Hjorjuu kaa qlla uorjuu
kMaa qAlla uHorjuu Mkaa Aqlla Huorjuu naa slla norjuu nMaa sAlla nHorjuu Mnaa Aslla Hnorjuu Maaa wlla borjuu Ma wAlla bHorjuu
Maa Awlla Hborjuu Mza xlla gorjuu Mzaa xAlla gHorjuu Maza Axlla Hgorjuu Mqa Allla yorjuu Mqaa Ala yHorjuu Maqa Alla Hyorjuu
Msa Akla Hoorjuu Msaa Aklla Hrjuu Masa Alkla Hrojuu Mwa Aola Hkrjuu Mwaa Aolla Hkorjuu Mawa Alola Hokrjuu Mxa Apla H9rjuu
Mxaa Aplla H9orjuu Maxa Alpla Ho9rjuu H0rjuu H0orjuu Alal Ho0rjuu Maz Alka Hlrjuu Hlorjuu
Maaz Allka Holrjuu Maq Aloa Hirjuu Hiorjuu Maaq Alloa Hoirjuu Mas Alpa Horrjuu Hojuu Maas Allpa Hojruu
Maw Allaa Hodjuu All Hodrjuu Maaw Hordjuu Max Allz Ho4juu Allza Ho4rjuu Maax Allaz Hor4juu Allq Hogjuu
Allqa Hogrjuu Allaq Horgjuu Alls Hotjuu Allsa Hotrjuu Allas Hortjuu Allw Ho5juu Allwa Ho5rjuu
Allaw Hor5juu Allx Hofjuu Allxa HofrjuuHOME
Popular Songs:
lipstick stigmata

a woman knows

me voy

it's a wrap

maln

vondelpark vannacht

tiempo

saturday night again

i've got a tiger by the tail

just enough to start me dreamin'

a crimson cosmos

luma

center of attention

anna marie

forever and almost always

can't fall down

up yours

desculpe o au

time

el dibujante

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us