Yasar
ste ␓yle Birey

Hani bir yaðmur yaðar da bazen
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani þimþekler çakar peþinden
Ýþte öyle birþey...

Seni düþündüm dün akþam yine
Sonsuz bir umut doldu içime
Bir de kendimi düþündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma

Hani ýssýz bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir þarký söyler içinden
Ýþte öyle birþey

Hani eski bir resme bakarken
Hani yýllarý sayar da insan
Hani gözleri dolar ya birden
Ýþte öyle birþey

Seni düþündüm dün akþam yine
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Bir de kendimi düþündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma

Hani yýldýzlar yanýp sönerken
Hani bir yýldýz kayar da insan
Hani bir telaþ duyar ya birden
Ýþte öyle birþey

Hani bir yaðmur yaðar da bazen
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani þimþekler çakar peþinden
Ýþte öyle birþeyMirror lyrics:


Ýþte öyle birþey
Hani þimþekler çakar peþinden
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani bir yaðmur yaðar da bazen

Ýþte öyle birþey
Hani bir telaþ duyar ya birden
Hani bir yýldýz kayar da insan
Hani yýldýzlar yanýp sönerken

Bir garip duygu çöktü omzuma
Bir de kendimi düþündüm sonra
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Seni düþündüm dün akþam yine

Ýþte öyle birþey
Hani gözleri dolar ya birden
Hani yýllarý sayar da insan
Hani eski bir resme bakarken

Ýþte öyle birþey
Hani bir þarký söyler içinden
Hani bir korku duyar da insan
Hani ýssýz bir yoldan geçerken

Bir garip duygu çöktü omzuma
Bir de kendimi düþündüm sonra
Sonsuz bir umut doldu içime
Seni düþündüm dün akþam yine

Ýþte öyle birþey...
Hani þimþekler çakar peþinden
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani bir yaðmur yaðar da bazen


Relevant Tags:
ste ␓yle BBirey ste ␓yle irey ste ␓yle iBrey ッste ッ␓yle virey ste ␓yle vBirey
⃝ste ⃐yle Bvirey ste ␓yle girey ポste バyle gBirey ポste バyle Bgirey ❝ste ␐yle nirey
ste yle nBirey ste ⓐyle Bnirey sste ␓yle hirey te yle hBirey tse yle Bhirey
zte ␓yyle Biirey zste ␓le Brey szte ␓lye Briey wte ␓gle Bjrey wste ␓gyle Bjirey
swte ␓ygle Bijrey dte ␓hle B9rey dste ␓hyle B9irey sdte ␓yhle Bi9rey ete ␓6le Blrey
este ␓6yle Blirey sete ␓y6le Bilrey xte ␓ule Borey xste ␓uyle Boirey sxte ␓yule Biorey
ate ␓7le Bkrey aste ␓7yle Bkirey sate ␓y7le Bikrey stte ␓jle B8rey se ␓jyle B8irey
set ␓yjle Bi8rey sfe ␓tle Burey sfte ␓tyle Buirey stfe ␓ytle Biurey s5e ␓ylle Birrey
s5te ␓ye Biey st5e ␓yel Birey she ␓yke Bidey shte ␓ykle Bidrey sthe ␓ylke Birdey
sye ␓yoe Bi4ey syte ␓yole Bi4rey stye ␓yloe Bir4ey s6e ␓ype Bigey s6te ␓yple Bigrey
st6e ␓ylpe Birgey sge ␓ylee Bitey sgte ␓yl Bitrey stge ␓yle Birtey sre ␓yls Bi5ey
srte ␓ylse Bi5rey stre ␓yles Bir5ey stee ␓yl3 Bifey st ␓yl3e Bifrey ste ␓yle3 Birfey
sts ␓ylf Bieey stse ␓ylfe BiereyHOME
Popular Songs:
lna ho

everyone's in love with you

je suis indcis (hou la la)

letting go

all the right friends

whatever happens

h sn lyrik

vems lilla hjrta flyger

ain't it somethin'

come back

menudo contraste

find

forget

say you will

isn't it romantic

stand by me

lust is your lifestyle

jeszcze blizej

comdie d'amour

always on your side

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us