Yasar
Actmyor Sevdan

Ellerimin altýndan kayýp gider zaman
Gözlerimi diktim yollarýna geliyor musun
Eridim yaktýðým mumlar gibi geçiyor zaman
Gözlerimi diktim yollarýna dönüyor musun

Dönüyor aman dünya baþým duman
Batýyor aman acýtmýyor senin sevdan

Gittiðinde yazdý sonbahar geçti
Ve bütün mevsimler
Bittiðimi yazdý okumadýn mý
Beni manþetlerden

Gittiðinde yazdý kaç bahar geçti
Þunun þurasýnda
Þimdi aþkýmýz bir annenin
Çocuða duasýnda


Mirror lyrics:

Çocuða duasýnda
Þimdi aþkýmýz bir annenin
Þunun þurasýnda
Gittiðinde yazdý kaç bahar geçti

Beni manþetlerden
Bittiðimi yazdý okumadýn mý
Ve bütün mevsimler
Gittiðinde yazdý sonbahar geçti

Batýyor aman acýtmýyor senin sevdan
Dönüyor aman dünya baþým duman

Gözlerimi diktim yollarýna dönüyor musun
Eridim yaktýðým mumlar gibi geçiyor zaman
Gözlerimi diktim yollarýna geliyor musun
Ellerimin altýndan kayýp gider zaman


Relevant Tags:
AActmyor SSevdan ctmyor evdan cAtmyor eSvdan zctmyor zevdan zActmyor zSevdan Azctmyor Szevdan
qctmyor wevdan qActmyor wSevdan Aqctmyor Swevdan sctmyor devdan sActmyor dSevdan Asctmyor Sdevdan
wctmyor eevdan wActmyor eSevdan Awctmyor Seevdan xctmyor xevdan xActmyor xSevdan Axctmyor Sxevdan
Acctmyor aevdan Atmyor aSevdan Actmyor Saevdan Aftmyor Afctmyor Svdan Acftmyor Svedan
Axtmyor Ssvdan Ssevdan Acxtmyor Sesvdan Avtmyor S3vdan Avctmyor S3evdan Acvtmyor Se3vdan
Adtmyor Sfvdan Adctmyor Sfevdan Acdtmyor Sefvdan Actmyor Srvdan Actmyor Srevdan Actmyor Servdan
Ac㾾tmyor S4vdan Actmyor S4evdan Actmyor Se4vdan Acttmyor Sdvdan Acmyor Acmtyor Sedvdan
Acfmyor Swvdan Acftmyor Actfmyor Sewvdan Ac5myor Sevvdan Ac5tmyor Sedan Act5myor Sedvan
Achmyor Sebdan Achtmyor Sebvdan Acthmyor Sevbdan Acymyor Secdan Acytmyor Secvdan Actymyor Sevcdan
Ac6myor Segdan Ac6tmyor Segvdan Act6myor Sevgdan Acgmyor Sefdan Acgtmyor Actgmyor Sevfdan
Acrmyor Sevddan Acrtmyor Sevan Actrmyor Sevadn Actmmyor Sevxan Actyor Sevxdan Actmyor Sevdxan
Actjyor Sevean Actjmyor Sevedan Actmjyor Sevdean Actkyor Sevfan Actkmyor Actmkyor Sevdfan
Actnyor SevranHOME
Popular Songs:
por amor

kopf verloren

la la la la

el testamento

take you high

brand new man

007

static

lookin' back with you

if i only had a brain

terraplane blues

ditt hjrta mste g snder

easy talking hardline

my proud mountains

your own private ice age

se em ti eu no mando

dream

world where you live

dreaming

you make me feel

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us