Tomas Ledin
Varje Steg Fr Oss Nrmare Varann

När jag såg dig, hände nånting
Allt runt omkring mig försvann
Jag glömde min beställning
Jag drogs emot dig
Du satt med dina vänner vid ett bord
Och dina ögon sa, nått mycket mer än några ord

Varje steg, för oss närmare varann
Känns i varje vändning
I hettan från din hand
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
Varje rörelse ett svar
Vi svävar i en längtan

Utan att tveka, utan ett ord
Gick jag mellan borden mot dig
Jag tog mig genom larmet, förbi alla skratt
Du ställde ner ditt vinglas och du log
Allt annat bleknade bort
Det var bara dig, jag iaktog

Varje steg, för oss närmare varann
Känns i varje vändning
I hettan från din hand
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
Varje rörelse ett svar
Vi svävar i en längtan

Du kan inte ana, hur jag har längtat
Efter att få ha dig i mina armar
Få känna dofterna
Få känna värmen från din kind

Varje steg, för oss närmare varann
Ã…h,
Varje steg, för oss närmare varann

Varje steg, för oss närmare varann
Känns i varje vändning
I hettan från din hand
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
Varje rörelse ett svar
Vi svävar i en längtan

Vi svävar i en längtan


Mirror lyrics:

Vi svävar i en längtan

Vi svävar i en längtan
Varje rörelse ett svar
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
I hettan från din hand
Känns i varje vändning
Varje steg, för oss närmare varann

Varje steg, för oss närmare varann
Ã…h,
Varje steg, för oss närmare varann

Få känna värmen från din kind
Få känna dofterna
Efter att få ha dig i mina armar
Du kan inte ana, hur jag har längtat

Vi svävar i en längtan
Varje rörelse ett svar
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
I hettan från din hand
Känns i varje vändning
Varje steg, för oss närmare varann

Det var bara dig, jag iaktog
Allt annat bleknade bort
Du ställde ner ditt vinglas och du log
Jag tog mig genom larmet, förbi alla skratt
Gick jag mellan borden mot dig
Utan att tveka, utan ett ord

Vi svävar i en längtan
Varje rörelse ett svar
Varje steg, som vi tar, är ett möte mellan känslor
I hettan från din hand
Känns i varje vändning
Varje steg, för oss närmare varann

Och dina ögon sa, nått mycket mer än några ord
Du satt med dina vänner vid ett bord
Jag drogs emot dig
Jag glömde min beställning
Allt runt omkring mig försvann
När jag såg dig, hände nånting


Relevant Tags:
VVarje SSteg FFr OOss NNrmare VVarann arje teg r ss rmare arann aVrje tSeg Fr sOs Nrmare aVrann
barje zteg cr kss mrmare barann bVarje zSteg cFr kOss mNrmare bVarann Vbarje Szteg Fcr Okss Nmrmare Vbarann
carje wteg rr 9ss hrmare carann cVarje wSteg rFr 9Oss hNrmare cVarann Vcarje Swteg Frr O9ss Nhrmare Vcarann
garje dteg gr 0ss jrmare garann gVarje dSteg gFr 0Oss jNrmare gVarann Vgarje Sdteg Fgr O0ss Njrmare Vgarann
farje eteg tr lss brmare farann fVarje eSteg tFr lOss bNrmare fVarann Vfarje Seteg Ftr Olss Nbrmare Vfarann
Vaarje xteg vr iss Nrmare Vaarann Vrje xSteg vFr iOss Nrmare Vrann Vraje Sxteg Fvr Oiss Nrmare Vraann
Vzrje ateg dr Osss Nッrmare Vzrann Vzarje aSteg dFr Os Nrmare Vzarann Vazrje Sateg Fdr Oss N⃤rmare Vazrann
Vqrje Stteg Fr Ozs Nrmare Vqrann Vqarje Seg Fr Ozss Nヤrmare Vqarann Vaqrje Setg Fr Oszs Nヤrmare Vaqrann
Vsrje Sfeg Fッr Ows N⤤rmare Vsrann Vsarje Sfteg Fr Owss Nrmare Vsarann Vasrje Stfeg F⃶r Osws Nrmare Vasrann
Vwrje S5eg Fr Ods Nrrmare Vwrann Vwarje S5teg Fヶr Odss Nmare Vwarann Vawrje St5eg Fヶr Osds Nmrare Vawrann
Vxrje Sheg Fⶶr Oes Ndmare Vxrann Vxarje Shteg Fr Oess Ndrmare Vxarann Vaxrje Stheg Fr Oses Nrdmare Vaxrann
Varrje Syeg Frr Oxs N4mare Varrann Vaje Syteg F Oxss N4rmare Vaann Vajre Styeg Fr Osxs Nr4mare Vaarnn
Vadje S6eg Fd Oas Ngmare Vadann Vadrje S6teg Fdr Oass Ngrmare Vadrann Vardje St6eg Frd Osas Nrgmare Vardann
Va4je Sgeg F4 Ntmare Va4ann Va4rje Sgteg F4r Ntrmare Va4rann Var4je Stgeg Fr4 Nrtmare Var4ann
Vagje Sreg Fg Osz N5mare Vagann Vagrje Srteg Fgr N5rmare Vagrann Vargje Streg Frg Ossz Nr5mare Vargann
Vatje Steeg Ft Osw Nfmare Vatann Vatrje Stg Ftr Nfrmare Vatrann Vartje Stge Frt Ossw Nrfmare Vartann
Va5je Stsg F5 Osd Nemare Va5ann Va5rje Stseg F5r Nermare Va5rann Var5je Stesg Fr5 Ossd Nremare Var5ann
Vafje St3g Ff Ose Nrmmare Vafann Vafrje St3eg Ffr Nrare Vafrann Varfje Ste3g Frf Osse Nramre Varfann
Vaeje Stfg Fe Osx Nrjare Vaeann Vaerje Fer Nrjmare Vaerann Vareje Stefg Fre Ossx Nrmjare Vareann
Varjje Strg Osa Nrkare Varaann Vare Nrkmare Varnn Varej Sterg Ossa Nrmkare Varnan
Varke St4g Nrnare Varznn Varkje St4eg Nrnmare VarzannHOME
Popular Songs:
mindhallig rock and roll

amaneci en tus brazos

rua augusta

angel de la noche

ten easy steps to ruining relationships

i miss you

you make me a better man

don't make a sound

dirt

engines

sylvie

don't turn your back

a long time ago

le tigre

today

a walk in the park

homem q sabia demais

...or someone else will

robert e. lee

fire

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us