Tomas Ledin
Knivhuggarrock

Thomas Ledin - Knivhuggarrock

Jag är tuff, jag är hård, glider fram som en Ford när jag kommer ner för gatan.
Jag kallas för Smock, gillar knivhuggarrock o min idol, det är satan.
Framför allt så trivs jag i mörka kvarter, där ingen varken hör eller ser.

Där lyfter jag min arm och slår, några futtiga tior jag får,
sen dansar jag hela natten, högt över land, högt över vatten, i
knivhuggarrock.

Dagarna är långa och timmarna många så jag har lärt mig att få tiden att gå.
Vid närmsta butik jag står på utkik, och när det passar så snor jag som få.
Men det bästa är nog mina mörka kvarter, där ingen varken hör eller ser.

Där lyfter jag min arm och slår, några futtiga tior jag får,
sen dansar jag hela natten, högt över land, högt över vatten, i
knivhuggarrock.

Jag känner mig fri, så fri man kan bli, i ett land där åsikt kontrolleras.
Jag slår när jag vill, sitter sällan still för jag vet aldrig när jag ska
bortcensureras.

Men det är klart som groda det är en vacker dag, så sitter jag där o dömas ska,
men då sväljer jag min giftampull o som en sten faller jag död omkull
sen svävar jag hela natten högt över land, högt över vatten, i
knivhuggarrock. :/ 3 ggr


Mirror lyrics:

knivhuggarrock. :/ 3 ggr
sen svävar jag hela natten högt över land, högt över vatten, i
men då sväljer jag min giftampull o som en sten faller jag död omkull
Men det är klart som groda det är en vacker dag, så sitter jag där o dömas ska,

bortcensureras.
Jag slår när jag vill, sitter sällan still för jag vet aldrig när jag ska
Jag känner mig fri, så fri man kan bli, i ett land där åsikt kontrolleras.

knivhuggarrock.
sen dansar jag hela natten, högt över land, högt över vatten, i
Där lyfter jag min arm och slår, några futtiga tior jag får,

Men det bästa är nog mina mörka kvarter, där ingen varken hör eller ser.
Vid närmsta butik jag står på utkik, och när det passar så snor jag som få.
Dagarna är långa och timmarna många så jag har lärt mig att få tiden att gå.

knivhuggarrock.
sen dansar jag hela natten, högt över land, högt över vatten, i
Där lyfter jag min arm och slår, några futtiga tior jag får,

Framför allt så trivs jag i mörka kvarter, där ingen varken hör eller ser.
Jag kallas för Smock, gillar knivhuggarrock o min idol, det är satan.
Jag är tuff, jag är hård, glider fram som en Ford när jag kommer ner för gatan.

Thomas Ledin - Knivhuggarrock


Relevant Tags:
KKnivhuggarrock nivhuggarrock nKivhuggarrock lnivhuggarrock lKnivhuggarrock Klnivhuggarrock onivhuggarrock oKnivhuggarrock
Konivhuggarrock mnivhuggarrock mKnivhuggarrock Kmnivhuggarrock jnivhuggarrock jKnivhuggarrock Kjnivhuggarrock inivhuggarrock
iKnivhuggarrock Kinivhuggarrock Knnivhuggarrock Kivhuggarrock Kinvhuggarrock Kmivhuggarrock Knmivhuggarrock Khivhuggarrock
Khnivhuggarrock Knhivhuggarrock Kjivhuggarrock Knjivhuggarrock Kbivhuggarrock Kbnivhuggarrock Knbivhuggarrock Kniivhuggarrock
Knvhuggarrock Knvihuggarrock Knjvhuggarrock Knijvhuggarrock Kn9vhuggarrock Kn9ivhuggarrock Kni9vhuggarrock Knlvhuggarrock
Knlivhuggarrock Knilvhuggarrock Knovhuggarrock Knoivhuggarrock Kniovhuggarrock Knkvhuggarrock Knkivhuggarrock Knikvhuggarrock
Kn8vhuggarrock Kn8ivhuggarrock Kni8vhuggarrock Knuvhuggarrock Knuivhuggarrock Kniuvhuggarrock Knivvhuggarrock Knihuggarrock
Knihvuggarrock Knibhuggarrock Knibvhuggarrock Knivbhuggarrock Knichuggarrock Knicvhuggarrock Knivchuggarrock Knighuggarrock
Knigvhuggarrock Knivghuggarrock Knifhuggarrock Knifvhuggarrock Knivfhuggarrock Knivhhuggarrock Knivuggarrock Knivuhggarrock
Knivjuggarrock Knivjhuggarrock Knivhjuggarrock Knivuuggarrock Knivuhuggarrock Knivhuuggarrock Knivnuggarrock Knivnhuggarrock
Knivhnuggarrock Knivbuggarrock Knivhbuggarrock Knivguggarrock Knivhguggarrock Knivyuggarrock Knivyhuggarrock Knivhyuggarrock
Knivhggarrock Knivhgugarrock Knivhhggarrock Knivhuhggarrock Knivh7ggarrock Knivh7uggarrock Knivhu7ggarrock Knivhkggarrock
Knivhkuggarrock Knivhukggarrock Knivhiggarrock Knivhiuggarrock Knivhuiggarrock Knivh8ggarrock Knivh8uggarrock Knivhu8ggarrock
Knivhjggarrock Knivhujggarrock Knivhyggarrock Knivhuyggarrock Knivhugggarrock Knivhugarrock Knivhuggarrock Knivhuhgarrock
KnivhughgarrockHOME
Popular Songs:
cambiar el mundo

kings of the wild frontier

mr. songman

quero voltar p'ra bahia( i want to go back to bahi

masih jelas

lgrimas perdidas

something on my mind

of a lifetime

ecstasy

the book of shadows part ii the curse of qa'a

everything is broken

ballad of paladin

only of you

forgiven

ride my llama

in the city

the tender trap

henry

lightning bar blues

giant

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us