Tomas Ledin
Jag Vet Inte Varfr

Jag vet inte varför
Jag tycker om dej
ja, jag gör det
Jag vet inte varför
Jag dras til dej
ja, jag gör det

I mina tankar står vi framför varann
plagg efter plagg faller från våre kroppar
Det finns ingenting som vi inte kan göra
Det finns ingenting som lockar mej som du

Jag vet inte varför
Jag tycker om dej
ja, jag gör det
Jag vet inte varför
Jag dras til dej
ja, jag gör det

.........bleka ljus håller jag dej hårt
........ pärlor svider i våra ögon
Det finns ingenting som vi inte kan göra
det finns ingenting som lockar mej som du

Jag vet inte varför

Det finns ingenting som vi inte kan göra
Det finns ingenting som vi inte kan göra
Det finns ingenting som vi inte kan göra
det finns ingenting som lockar mej som du

Jag vet inte varför


Mirror lyrics:

Jag vet inte varför

det finns ingenting som lockar mej som du
Det finns ingenting som vi inte kan göra
Det finns ingenting som vi inte kan göra
Det finns ingenting som vi inte kan göra

Jag vet inte varför

det finns ingenting som lockar mej som du
Det finns ingenting som vi inte kan göra
........ pärlor svider i våra ögon
.........bleka ljus håller jag dej hårt

ja, jag gör det
Jag dras til dej
Jag vet inte varför
ja, jag gör det
Jag tycker om dej
Jag vet inte varför

Det finns ingenting som lockar mej som du
Det finns ingenting som vi inte kan göra
plagg efter plagg faller från våre kroppar
I mina tankar står vi framför varann

ja, jag gör det
Jag dras til dej
Jag vet inte varför
ja, jag gör det
Jag tycker om dej
Jag vet inte varför


Relevant Tags:
JJag VVet IInte VVarfr ag et nte arfr aJg eVt nIte aVrfr kag bet jnte barfr kJag bVet jInte bVarfr Jkag Vbet Ijnte Vbarfr
iag cet 9nte carfr iJag cVet 9Inte cVarfr Jiag Vcet I9nte Vcarfr mag get lnte garfr mJag gVet lInte gVarfr Jmag Vget Ilnte Vgarfr
nag fet onte farfr nJag fVet oInte fVarfr Jnag Vfet Ionte Vfarfr hag Veet knte Vaarfr hJag Vt kInte Vrfr Jhag Vte Iknte Vrafr
uag Vst 8nte Vzrfr uJag Vset 8Inte Vzarfr Juag Vest I8nte Vazrfr Jaag V3t unte Vqrfr Jg V3et uInte Vqarfr Jga Ve3t Iunte Vaqrfr
Jzg Vft Innte Vsrfr Jzag Ite Vsarfr Jazg Veft Itne Vasrfr Jqg Vrt Imte Vwrfr Jqag Vret Imnte Vwarfr Jaqg Vert Inmte Vawrfr
Jsg V4t Ihte Vxrfr Jsag V4et Ihnte Vxarfr Jasg Ve4t Inhte Vaxrfr Jwg Vdt Ijte Varrfr Jwag Vdet Vafr Jawg Vedt Injte Vafrr
Jxg Vwt Ibte Vadfr Jxag Vwet Ibnte Vadrfr Jaxg Vewt Inbte Vardfr Jagg Vett Intte Va4fr Ja Ve Ine Va4rfr Jag Vet Inet Var4fr
Jah Vef Infe Vagfr Jahg Infte Vagrfr Jagh Vetf Intfe Vargfr Jay Ve5 In5e Vatfr Jayg Ve5t In5te Vatrfr Jagy Vet5 Int5e Vartfr
Jab Veh Inhe Va5fr Jabg Veht Va5rfr Jagb Veth Inthe Var5fr Jav Vey Inye Vaffr Javg Veyt Inyte Vafrfr Jagv Vety Intye Varffr
Jaf Ve6 In6e VaefrHOME
Popular Songs:
let me let go

il faut choisir (it's up to you)

paid in full

get up and ride

daydream believer

the name of the game

emma's song

i am here (estoy aqui)

antique angelique

so much to do

il mio problema (j'ai un problme) (duet with john...

unchained melody

les yeux doux

trenchtown rock

april

flash gordon

suprise

spriten & livsgldjen

djalo ir conmigo

can't help falling in love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us