Tomas Ledin
En Hel Og Lycklig Man

Tomas Ledin – En hel og lycklig man

Jag har rest från norr til söder
Upplevd vårt avlånga land
Jag har älskat og sedan saknat
Altför många kjänns det som ibland
Det har gått fort
Tiden har runnit
På ett omärkligt sätt forbi
Jag har gått stolt
Haft lycka på vegen
Varit vad man kallar framgångsrik

Men ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
ska jag leva som en hel og lycklig man
ge mej då himlen i din famn

jag har levt på det jag älskar
klarat mej förvånansvärt bra
jag har lärt mej en del med tiden
jag mår betre för varje ny dag
jar har haft tur
alt man kan begära
funnit vänner att lita på
visst har vi festat
möjligen för ofta
men det väger ganska lätt ändå

Men ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
ska jag leva som en hel og lycklig man
ge mej då himlen i din famn

ja, sanningen är den
ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
ska jag leva som en hel og lycklig man
ge mej då himlen i din famnMirror lyrics:


ge mej då himlen i din famn
ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
ska jag leva som en hel og lycklig man
ja, sanningen är den

ge mej då himlen i din famn
ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
Men ska jag leva som en hel og lycklig man

men det väger ganska lätt ändå
möjligen för ofta
visst har vi festat
funnit vänner att lita på
alt man kan begära
jar har haft tur
jag mår betre för varje ny dag
jag har lärt mej en del med tiden
klarat mej förvånansvärt bra
jag har levt på det jag älskar

ge mej då himlen i din famn
ska jag leva som en hel og lycklig man
Räck mej då din öppna hand
Men ska jag leva som en hel og lycklig man

Varit vad man kallar framgångsrik
Haft lycka på vegen
Jag har gått stolt
På ett omärkligt sätt forbi
Tiden har runnit
Det har gått fort
Altför många kjänns det som ibland
Jag har älskat og sedan saknat
Upplevd vårt avlånga land
Jag har rest från norr til söder

Tomas Ledin – En hel og lycklig man


Relevant Tags:
EEn HHel OOg LLycklig MMan n el g ycklig an nE eHl gO yLcklig aMn sn jel kg kycklig jan sEn jHel kOg kLycklig jMan Esn Hjel Okg Lkycklig Mjan
3n uel 9g oycklig kan 3En uHel 9Og oLycklig kMan E3n Huel O9g Loycklig Mkan fn nel 0g pycklig nan fEn nHel 0Og pLycklig nMan Efn Hnel O0g Lpycklig Mnan
rn bel lg Lyycklig Maan rEn bHel lOg Lcklig Mn Ern Hbel Olg Lcyklig Mna 4n gel ig Lgcklig Mzn 4En gHel iOg Lgycklig Mzan E4n Hgel Oig Lygcklig Mazn
dn yel Ogg Lhcklig Mqn dEn yHel O Lhycklig Mqan Edn Hyel Og Lyhcklig Maqn wn Heel Oh L6cklig Msn wEn Hl Ohg L6ycklig Msan Ewn Hle Ogh Ly6cklig Masn
Enn Hsl Oy Lucklig Mwn E Hsel Oyg Luycklig Mwan En Hesl Ogy Lyucklig Mawn Em H3l Ob L7cklig Mxn Emn H3el Obg L7ycklig Mxan Enm He3l Ogb Ly7cklig Maxn
Eh Hfl Ov Ljcklig Mann Ehn Hfel Ovg Ljycklig Ma Enh Hefl Ogv Lyjcklig Man Ej Hrl Of Ltcklig Mam Ejn Hrel Ofg Ltycklig Mamn Enj Herl Ogf Lytcklig Manm
Eb H4l Ot Lyccklig Mah Ebn H4el Otg Lyklig Mahn Enb He4l Ogt Lykclig Manh Hdl Lyfklig Maj Hdel Lyfcklig Majn Hedl Lycfklig Manj
Hwl Lyxklig Mab Hwel Lyxcklig Mabn Hewl Lycxklig Manb Hell Lyvklig He Lyvcklig Hel Lycvklig
Hek Lydklig Hekl Lydcklig Helk Lycdklig Heo Lyckklig Heol Lyclig Helo Lyclkig
Hep Lycllig Hepl Lyclklig Help Lyckllig Lycolig Lycoklig LyckoligHOME
Popular Songs:
que sonrisa tan rara

sending my love

the rock and the tide

why should i cry over you

room full of roses

it's you

delirio

bar przed zakrtem

nothing can change this

too late to worry, too blue to cry

te me vas

i'd be a legend in my time

mystery train

i'm gonna walk dem golden stairs

annie

frank

paper face

brownie bottom sundae

ready steady go

save me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us