Tomas Ledin
Hon Gr Allt Fr Att Gra Mig Lycklig

Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)

Mmm, pojkarna dom frågar
Vem är hon som vi sett dig tillsammans med?
Vad heter hon, vad gör hon, var kommer hon ifrån?
Tala om för oss, vem den flickan e´!

Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Den enda flickan för min rastlösa själ

Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)

Mmm, pojkarna dom ringer
Är hon verkligen flickan du väntat på?
Va ska ni göra, vad kan hon, du tröttnar säkert snart?
Jag kan inte få, pojkarna att förstå

Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Den enda flickan för min rastlösa själ

Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)

Hon har en blick som kan bränna ner skogar
En tunga som bara ger
Hon har fickorna tunga av kärlek
Hon har en mun som bara vill ha mer...

(Solo)

Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Den enda flickan för min rastlösa själ

Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)

Aaoo, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oohh, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)


Mirror lyrics:

Oohh, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Aaoo, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)

Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh

Den enda flickan för min rastlösa själ
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig

(Solo)

Hon har en mun som bara vill ha mer...
Hon har fickorna tunga av kärlek
En tunga som bara ger
Hon har en blick som kan bränna ner skogar

Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh

Den enda flickan för min rastlösa själ
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig

Jag kan inte få, pojkarna att förstå
Va ska ni göra, vad kan hon, du tröttnar säkert snart?
Är hon verkligen flickan du väntat på?
Mmm, pojkarna dom ringer

Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh

Den enda flickan för min rastlösa själ
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig
Flickan, som bara vill mig väl
Hon e´ flickan, som gör allt för å göra mig lycklig

Tala om för oss, vem den flickan e´!
Vad heter hon, vad gör hon, var kommer hon ifrån?
Vem är hon som vi sett dig tillsammans med?
Mmm, pojkarna dom frågar

Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh
Mmm, den flickan (Hon gör allt för å göra mig lycklig)
Oao-oh, oao-oh, aaa-o-oh


Relevant Tags:
HHon GGr AAllt FFr AAtt GGra MMig LLycklig on r llt r tt ra ig ycklig oHn Gr lAlt Fr tAt Gra iMg yLcklig
jon hr zllt cr ztt hra jig kycklig jHon hGr zAllt cFr zAtt hGra jMig kLycklig Hjon Ghr Azllt Fcr Aztt Ghra Mjig Lkycklig
uon yr qllt rr qtt yra kig oycklig uHon yGr qAllt rFr qAtt yGra kMig oLycklig Huon Gyr Aqllt Frr Aqtt Gyra Mkig Loycklig
non br sllt gr stt bra nig pycklig nHon bGr sAllt gFr sAtt bGra nMig pLycklig Hnon Gbr Asllt Fgr Astt Gbra Mnig Lpycklig
bon vr wllt tr wtt vra Miig Lyycklig bHon vGr wAllt tFr wAtt vGra Mg Lcklig Hbon Gvr Awllt Ftr Awtt Gvra Mgi Lcyklig
gon fr xllt vr xtt fra Mjg Lgcklig gHon fGr xAllt vFr xAtt fGra Lgycklig Hgon Gfr Axllt Fvr Axtt Gfra Mijg Lygcklig
yon tr Alllt dr Attt tra M9g Lhcklig yHon tGr Alt dFr At tGra M9ig Lhycklig Hyon Gtr Allt Fdr Att Gtra Mi9g Lyhcklig
Hoon Gr Aklt Fr Aft Gra Mlg L6cklig Hn Gr Akllt Fr Aftt Gra Mlig L6ycklig Hno Gr Alklt Fr Atft Gra Milg Ly6cklig
Hkn Gッr Aolt Fッr A5t Gッra Mog Lucklig Hkon Gr Aollt Fr A5tt Gra Moig Luycklig Hokn G⃶r Alolt F⃶r At5t G⃶ra Miog Lyucklig
H9n Gr Aplt Fr Aht Gra Mkg L7cklig H9on Gヶr Apllt Fヶr Ahtt Gヶra L7ycklig Ho9n Gヶr Alplt Fヶr Atht Gヶra Mikg Ly7cklig
H0n Gⶶr Fⶶr Ayt Gⶶra M8g Ljcklig H0on Gr Fr Aytt Gra M8ig Ljycklig Ho0n Gr Altl Fr Atyt Gra Mi8g Lyjcklig
Hln Grr Alkt Frr A6t Grra Mug Ltcklig Hlon G F A6tt Ga Muig Ltycklig Holn Gr Allkt Fr At6t Gar Miug Lytcklig
Hin Gd Alot Fd Agt Gda Migg Lyccklig Hion Gdr Fdr Agtt Gdra Mi Lyklig Hoin Grd Allot Frd Atgt Grda Mig Lykclig
Honn G4 Alpt F4 Art G4a Mih Lyfklig Ho G4r F4r Artt G4ra Mihg Lyfcklig Hon Gr4 Allpt Fr4 Atrt Gr4a Migh Lycfklig
Hom Gg Alltt Fg Gga Miy Lyxklig Homn Ggr All Fgr Ggra Miyg Lyxcklig Honm Grg Frg Grga Migy Lycxklig
Hoh Gt Allf Ft Atf Gta Mib Lyvklig Hohn Gtr Allft Ftr Gtra Mibg Lyvcklig Honh Grt Alltf Frt Attf Grta Migb Lycvklig
Hoj G5 All5 F5 At5 G5a Miv Lydklig Hojn G5r All5t F5r G5ra Mivg Lydcklig Honj Gr5 Allt5 Fr5 Att5 Gr5a Migv Lycdklig
Hob Gf Allh Ff Ath Gfa Mif Lyckklig Hobn Gfr Allht Ffr Gfra Mifg Lyclig Honb Grf Allth Frf Atth Grfa Migf Lyclkig
Ge Ally Fe Aty Gea Mit Lycllig Ger Allyt Fer Gera Mitg Lyclklig Gre Allty Fre Atty Grea Migt Lyckllig
All6 At6 Graa Lycolig All6t Gr Lycoklig Allt6 Att6 Gra LyckoligHOME
Popular Songs:
without you

soulless

peace

verrckt

i believe ft. kermit the frog

goodbye to my loving you

y reswa

stockholm syndrome

schudden

en jvel p krlek

tegan and sarah love type thing [live on show]

enseame a olvidarte (cover de intocable)

rise today

heartbreaking world

cosmonaute

spies like us

all in a row

she visits me

bu hui fen li

the guestlist the execution

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us