Tomas Ledin
Bara Miles Bla Toner Hnger Kvar

De missade bussen
Men natten var ljummen
Som med den tidiga september mornar blir

De gick över Slussen
Hela staden låg stum
Men från ett fönster hördes en vilsen melodi

Han är den lyckligaste i världen
När de går där genom stan
Att få hålla henne nära, i en ny dag

Nästan nere vid Skeppsbron
Är morgonen klar
Bara Miles blåa toner hänger kvar

Och Strömmen låg krusad
I glittrande sol
Den sista sommarvinden lekete här och var
Han går som berusad
Hon slätar sin kjol
Och fasaderna blir guld i gamla stan

Hon är den vackraste i världen
Där på väg mot Nybro plan
Han får hålla henne nära i en ny dag

De går genom Kungshamn
Och Luften känns klar
Bara Miles blåa toner hänger kvar

Han är den lyckligaste i världen
När de går där genom stan
Tänk att få hålla henne nära i en ny dag

De går genom porten
Det är stilla i stan
Bara Miles blåa toner hänger kvar

Bara Miles blåa toner, hänger kvar....

Hay-aa-aah....Mirror lyrics:


Hay-aa-aah....

Bara Miles blåa toner, hänger kvar....

Bara Miles blåa toner hänger kvar
Det är stilla i stan
De går genom porten

Tänk att få hålla henne nära i en ny dag
När de går där genom stan
Han är den lyckligaste i världen

Bara Miles blåa toner hänger kvar
Och Luften känns klar
De går genom Kungshamn

Han får hålla henne nära i en ny dag
Där på väg mot Nybro plan
Hon är den vackraste i världen

Och fasaderna blir guld i gamla stan
Hon slätar sin kjol
Han går som berusad
Den sista sommarvinden lekete här och var
I glittrande sol
Och Strömmen låg krusad

Bara Miles blåa toner hänger kvar
Är morgonen klar
Nästan nere vid Skeppsbron

Att få hålla henne nära, i en ny dag
När de går där genom stan
Han är den lyckligaste i världen

Men från ett fönster hördes en vilsen melodi
Hela staden låg stum
De gick över Slussen

Som med den tidiga september mornar blir
Men natten var ljummen
De missade bussen


Relevant Tags:
BBara MMiles BBla TToner HHnger KKvar ara iles la oner nger var aBra iMles lBa oTner Hnger vKar
vara jiles vla foner jnger lvar vBara jMiles vBla fToner jHnger lKvar Bvara Mjiles Bvla Tfoner Hjnger Klvar
gara kiles gla 5oner unger ovar gBara kMiles gBla 5Toner uHnger oKvar Bgara Mkiles Bgla T5oner Hunger Kovar
nara niles nla honer nnger mvar nBara nMiles nBla hToner nHnger mKvar Bnara Mniles Bnla Thoner Hnnger Kmvar
hara Miiles hla yoner bnger jvar hBara Mles hBla yToner bHnger jKvar Bhara Mlies Bhla Tyoner Hbnger Kjvar
Baara Mjles Blla 6oner gnger ivar Bra Ba 6Toner gHnger iKvar Braa Mijles Bla T6oner Hgnger Kivar
Bzra M9les Bka goner ynger Kvvar Bzara M9iles Bkla gToner yHnger Kar Bazra Mi9les Blka Tgoner Hynger Kavr
Bqra Mlles Boa roner Hnger Kbar Bqara Mliles Bola rToner Hnger Kbvar Baqra Milles Bloa Troner Hnger Kvbar
Bsra Moles Bpa Tooner Hッnger Kcar Bsara Moiles Bpla Tner Hnger Kcvar Basra Mioles Blpa Tnoer H⃤nger Kvcar
Bwra Mkles Bla Tkner Hnger Kgar Bwara Bla Tkoner Hヤnger Kgvar Bawra Mikles Bla Tokner Hヤnger Kvgar
Bxra M8les Blッa T9ner H⤤nger Kfar Bxara M8iles Bla T9oner Hnger Kfvar Baxra Mi8les Bl⃴a To9ner Hnger Kvfar
Barra Mules Bla T0ner Hnnger Kvaar Baa Muiles Blヴa T0oner Hger Kvr Baar Miules Blヴa To0ner Hgner Kvra
Bada Blⴴa Tlner Hmger Kvzr Badra Mies Bla Tloner Hmnger Kvzar Barda Miels Bla Tolner Hnmger Kvazr
Ba4a Mikes Blaa Tiner Hhger Kvqr Ba4ra Bl Tioner Hhnger Kvqar Bar4a Milkes Bla Toiner Hnhger Kvaqr
Baga Mioes Blz Tonner Hjger Kvsr Bagra Blza Toer Hjnger Kvsar Barga Miloes Blaz Toenr Hnjger Kvasr
Bata Mipes Blq Tomer Hbger Kvwr Batra Miples Blqa Tomner Hbnger Kvwar Barta Milpes Blaq Tonmer Hnbger Kvawr
Ba5a Milees Bls Toher Hngger Kvxr Ba5ra Mils Blsa Tohner Hner Kvxar Bar5a Milse Blas Tonher Hnegr Kvaxr
Bafa Milss Blw Tojer Hnher Kvarr Bafra Milses Blwa Tojner Kva Barfa Miless Blaw Tonjer Hngher Kvar
Baea Mil3s Blx Tober Hnyer KvadHOME
Popular Songs:
explosion

nu har det landet en ngel

amarain

hrk

little bitty pretty one

roxy

holding on

mr. lovemaker

the closed shop

froggie went a courtin

village lanterne

you never called me tonight

lift your burdens up

love is a sickness

veszlyes akci

siste liten

the animals are back

para sempre (banda sonora do filme tentao)

amara silenciosamente

lhe menee

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us