Tomas Andersson Wij
V„É‚§rmlands Indianer

Det är en sommar alla minns
Folk såg ett pilregn över sjön här
En liten gnista blev en eld
Som fick fart av starka vindar

Och vi smög över vårt land
Och vi vakade i träden
Vi strök pilarna med gift
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi hade djuren på vår sida
Vi hade solen, vi hade molnen
Det var vi som var Värmlands indianer

Alla människor som jag mött
Sen vi skiljdes åt och spreds över jorden
Ni satte standarden för mig
Ni sa: lämna allt
Jag tog er på orden

Och vi smög över vårt land
Och vi vakade i träden
Vi strök pilarna med gift
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi hade djuren på vår sida
Vi hade solen, vi hade molnen
Det var ett krig
Och vi var Värmlands indianer

Det är en sommar alla minns
Allt jag har kvar är första gnistan
Och den ska jag vakta med mitt liv
Med den kan jag få en hel skog att brinna

Och vi smög över vårt land
Och vi vakade i träden
Vi strök pilarna med gift
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi hade djuren på vår sida
Vi hade solen, vi hade molnen

Det var vi som var Värmlands
Det var vi som var Värmlands indianer


Mirror lyrics:

Det var vi som var Värmlands indianer
Det var vi som var Värmlands

Vi hade solen, vi hade molnen
Vi hade djuren på vår sida
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi strök pilarna med gift
Och vi vakade i träden
Och vi smög över vårt land

Med den kan jag få en hel skog att brinna
Och den ska jag vakta med mitt liv
Allt jag har kvar är första gnistan
Det är en sommar alla minns

Och vi var Värmlands indianer
Det var ett krig
Vi hade solen, vi hade molnen
Vi hade djuren på vår sida
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi strök pilarna med gift
Och vi vakade i träden
Och vi smög över vårt land

Jag tog er på orden
Ni sa: lämna allt
Ni satte standarden för mig
Sen vi skiljdes åt och spreds över jorden
Alla människor som jag mött

Det var vi som var Värmlands indianer
Vi hade solen, vi hade molnen
Vi hade djuren på vår sida
Och höll upp fjädrar emot skyn
Vi strök pilarna med gift
Och vi vakade i träden
Och vi smög över vårt land

Som fick fart av starka vindar
En liten gnista blev en eld
Folk såg ett pilregn över sjön här
Det är en sommar alla minns


Relevant Tags:
VV„É‚§rmlands IIndianer „É‚§rmlands ndianer „VÉ‚§rmlands nIdianer b„É‚§rmlands jndianer bV„É‚§rmlands jIndianer Vb„É‚§rmlands Ijndianer
c„É‚§rmlands 9ndianer cV„É‚§rmlands 9Indianer Vc„É‚§rmlands I9ndianer g„É‚§rmlands lndianer gV„É‚§rmlands lIndianer Vg„É‚§rmlands Ilndianer
f„É‚§rmlands ondianer fV„É‚§rmlands oIndianer Vf„É‚§rmlands Iondianer V„„É‚§rmlands kndianer VÉ‚§rmlands kIndianer VÉ„‚§rmlands Ikndianer
V„ÉÉ‚§rmlands 8ndianer V„‚§rmlands 8Indianer V„‚ɧrmlands I8ndianer V„É‚‚§rmlands undianer V„ɧrmlands uIndianer V„ɧ‚rmlands Iundianer
V„É‚§§rmlands Inndianer V„É‚rmlands Idianer V„É‚r§mlands Idnianer V„É‚§rrmlands Imdianer V„É‚§mlands Imndianer V„É‚§mrlands Inmdianer
V„É‚§dmlands Ihdianer V„É‚§drmlands Ihndianer V„É‚§rdmlands Inhdianer V„É‚§4mlands Ijdianer V„É‚§4rmlands V„É‚§r4mlands Injdianer
V„É‚§gmlands Ibdianer V„É‚§grmlands Ibndianer V„É‚§rgmlands Inbdianer V„É‚§tmlands Inddianer V„É‚§trmlands Inianer V„É‚§rtmlands Inidaner
V„É‚§5mlands Inxianer V„É‚§5rmlands Inxdianer V„É‚§r5mlands Indxianer V„É‚§fmlands Ineianer V„É‚§frmlands Inedianer V„É‚§rfmlands Indeianer
V„É‚§emlands Infianer V„É‚§ermlands Infdianer V„É‚§remlands Indfianer V„É‚§rmmlands Inrianer V„É‚§rlands Inrdianer V„É‚§rlmands Indrianer
V„É‚§rjlands Incianer V„É‚§rjmlands Incdianer V„É‚§rmjlands Indcianer V„É‚§rklands Insianer V„É‚§rkmlands Insdianer V„É‚§rmklands Indsianer
V„É‚§rnlands Indiianer V„É‚§rnmlands Indaner V„É‚§rmnlands Indainer V„É‚§rmllands Indjaner V„É‚§rmands Indjianer V„É‚§rmalnds Indijaner
V„É‚§rmkands Ind9aner Ind9ianer V„É‚§rmlkands Indi9aner V„É‚§rmoands Indlaner V„É‚§rmolands Indlianer V„É‚§rmloands Indilaner
V„É‚§rmpands Indoaner V„É‚§rmplands Indoianer V„É‚§rmlpands Indioaner V„É‚§rmlaands Indkaner V„É‚§rmlnds Indkianer V„É‚§rmlnads Indikaner
V„É‚§rmlznds Ind8aner V„É‚§rmlzands Ind8ianerHOME
Popular Songs:
beg

i'm never wrong

katasza

hang your head in shame outro

buenas noches from nacogdoches

life itself

takin' chances

waiting for you to come

pantun

c'est fini

daydream

stranger's just a friend

pigeon farm

an imagined affair

cycle of our souls

will of god

if it all falls down

illusion

better than this

represent, cuba (english)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us