Zain Ziana
Kemelut Di Muara Kasih

(Saari Amri/Lukman S)
Seandainya dapat kau selam
Sambil mentafsir tasik hatiku
Cuma tenang di permukaan
Dan di dasarnya bergelora..
Persoalan demi persoalan
Membelenggu akal dan fikiran
Tidak ku temu jawapan
Seandainya dapat kulari
Jauh kupergi membawa diri
Sebenarnya langkah terkunci
Antara kasih dan juga budi
Chorus :
Mengapa kau juga yang kurindu
Walau sudah kutahu
Payah bersatu hidup denganmu
Engkau sungguh jujur dan ikhlas
Terhadapku..
Tak pernah walau dalam sekalipun
Kau minta ku membalas
Semuanya itu lambang kesetiaanmu
Bukannya mengaburi mata ini

Atau sebaliknya..
Chorus :
Kita bagaikan pertaruhan
Pada yang menyaksikan jauh manakah
Kita bertahan..
Jika ku tersilap pastinya..
Dipandang hina
Terlalu banyak sungguh halangan
Terpaksa ku terjang
Akupun tidak tahu
Apa yang ingin Tuhan tunjukkan
Adakah ini dugaannya
Hanyalah sekadar untuk menguji
Setiamu....
Seandainya hajat tak sampai
Tanah dan badan pasti berkecai
Terkubur harapan di liang cinta
Kasih ini kita semadikan..


Mirror lyrics:

Kasih ini kita semadikan..
Terkubur harapan di liang cinta
Tanah dan badan pasti berkecai
Seandainya hajat tak sampai
Setiamu....
Hanyalah sekadar untuk menguji
Adakah ini dugaannya
Apa yang ingin Tuhan tunjukkan
Akupun tidak tahu
Terpaksa ku terjang
Terlalu banyak sungguh halangan
Dipandang hina
Jika ku tersilap pastinya..
Kita bertahan..
Pada yang menyaksikan jauh manakah
Kita bagaikan pertaruhan
Chorus :
Atau sebaliknya..

Bukannya mengaburi mata ini
Semuanya itu lambang kesetiaanmu
Kau minta ku membalas
Tak pernah walau dalam sekalipun
Terhadapku..
Engkau sungguh jujur dan ikhlas
Payah bersatu hidup denganmu
Walau sudah kutahu
Mengapa kau juga yang kurindu
Chorus :
Antara kasih dan juga budi
Sebenarnya langkah terkunci
Jauh kupergi membawa diri
Seandainya dapat kulari
Tidak ku temu jawapan
Membelenggu akal dan fikiran
Persoalan demi persoalan
Dan di dasarnya bergelora..
Cuma tenang di permukaan
Sambil mentafsir tasik hatiku
Seandainya dapat kau selam
(Saari Amri/Lukman S)


Relevant Tags:
KKemelut DDi MMuara KKasih emelut i uara asih eKmelut iD uMara aKsih lemelut xi juara lasih lKemelut xDi jMuara lKasih Klemelut Dxi Mjuara Klasih
oemelut ei kuara oasih oKemelut eDi kMuara oKasih Koemelut Dei Mkuara Koasih memelut fi nuara masih mKemelut fDi nMuara mKasih Kmemelut Dfi Mnuara Kmasih
jemelut ri Muuara jasih jKemelut rDi Mara jKasih Kjemelut Dri Maura Kjasih iemelut ci Mhara iasih iKemelut cDi Mhuara iKasih Kiemelut Dci Muhara Kiasih
Keemelut si M7ara Kaasih Kmelut sDi M7uara Ksih Kmeelut Dsi Mu7ara Ksaih Ksmelut Dii Mkara Kzsih Ksemelut D Kzasih Kesmelut Di Mukara Kazsih
K3melut Dj Miara Kqsih K3emelut Dji Miuara Kqasih Ke3melut Dij Muiara Kaqsih Kfmelut D9 M8ara Kssih Kfemelut D9i M8uara Ksasih Kefmelut Di9 Mu8ara Kassih
Krmelut Dl Mjara Kwsih Kremelut Dli Kwasih Kermelut Dil Mujara Kawsih K4melut Do Myara Kxsih K4emelut Doi Myuara Kxasih Ke4melut Dio Muyara Kaxsih
Kdmelut Dk Muaara Kdemelut Dki Mura Kaih Kedmelut Dik Muraa Kaish Kwmelut D8 Muzra Kazih Kwemelut D8i Muzara Kewmelut Di8 Muazra Kaszih
Kemmelut Du Muqra Kawih Keelut Dui Muqara Keemlut Diu Muaqra Kaswih Kejelut Musra Kadih Kejmelut Musara Kadsih Kemjelut Muasra Kasdih
Kekelut Muwra Kaeih Kekmelut Muwara Kaesih Kemkelut Muawra Kaseih Kenelut Muxra Kaxih Kenmelut Muxara Kemnelut Muaxra Kasxih
Kemeelut Muarra Kaaih Kemlut Muaa Kemleut Muaar Kasaih Kemslut Muada Kasiih Kemselut Muadra Kash Kemeslut Muarda Kashi
Kem3lut Mua4a Kasjh Kem3elut Mua4ra Kasjih Keme3lut Muar4a Kasijh Kemflut Muaga Kas9h Kemfelut Muagra Kas9ih Kemeflut Muarga Kasi9h
Kemrlut Muata Kaslh Kemrelut Muatra KaslihHOME
Popular Songs:
wala 3ala balo

nă´got gott (and tommy kă¶rberg)

daylight

straight to my heart

it hurts to be alone

f.o.o.t.b.a.l.l. (land of football glory)

jag tar dig (om jag vill ha dig)

bal, joli bal

i'll take care of you

blood in blood

who you are

real gone kid

tă©pett madă˘r

tollbridge

amar es para siempre

gondwana alabanza

the weekend and i

finale

home from the sea

halo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us