Zain Ziana
Rindu Yang Ku Pendam

Verse 1 :
Pendam rindu selagi
Ku mahu tahan gelora seru
Ke manapun jatuh
Di hati jantungku
Biar gunung menghembuskan lahar kuning
Daku inginkan kata putus
Verse 2:
Dendam rindu
Menarik semua resah
Dalam hidup
Kekasihku..merundungku
Bridge :
Aku masih merasakan
Tak sampai di pantai
Penoh caya dalam
Perjuangan dalam hidupku

Chorus :
Ku sesali bila engkau
Berpaling dariku
Sewaktu godaan merobek hati
Kekasihku..mengapa
Hanya aku yang terkejar
Kata rindu semalam
Hanya dusta semata
Oh!Sakitnya bila merasakan
Penyiksaanmu
Yang kau cipta di depan mata
(BRIDGE)
(CHORUS)


Mirror lyrics:

(CHORUS)
(BRIDGE)
Yang kau cipta di depan mata
Penyiksaanmu
Oh!Sakitnya bila merasakan
Hanya dusta semata
Kata rindu semalam
Hanya aku yang terkejar
Kekasihku..mengapa
Sewaktu godaan merobek hati
Berpaling dariku
Ku sesali bila engkau
Chorus :

Perjuangan dalam hidupku
Penoh caya dalam
Tak sampai di pantai
Aku masih merasakan
Bridge :
Kekasihku..merundungku
Dalam hidup
Menarik semua resah
Dendam rindu
Verse 2:
Daku inginkan kata putus
Biar gunung menghembuskan lahar kuning
Di hati jantungku
Ke manapun jatuh
Ku mahu tahan gelora seru
Pendam rindu selagi
Verse 1 :


Relevant Tags:
RRindu YYang KKu PPendam indu ang u endam iRndu aYng uK ePndam dindu gang lu 0endam dRindu gYang lKu 0Pendam Rdindu Ygang Klu P0endam
4indu hang ou lendam 4Rindu hYang oKu lPendam R4indu Yhang Kou Plendam gindu 6ang mu oendam gRindu 6Yang mKu oPendam Rgindu Y6ang Kmu Poendam
tindu uang ju Peendam tRindu uYang jKu Pndam Rtindu Yuang Kju Pnedam 5indu 7ang iu Psndam 5Rindu 7Yang iKu Psendam R5indu Y7ang Kiu Pesndam
findu jang Kuu P3ndam fRindu jYang K P3endam Rfindu Yjang Ku Pe3ndam eindu tang Kh Pfndam eRindu tYang Khu Pfendam Reindu Ytang Kuh Pefndam
Riindu Yaang K7 Prndam Rndu Yng K7u Prendam Rnidu Ynag Ku7 Perndam Rjndu Yzng Kk P4ndam Rjindu Yzang Kku P4endam Rijndu Yazng Kuk Pe4ndam
R9ndu Yqng Ki Pdndam R9indu Yqang Pdendam Ri9ndu Yaqng Kui Pedndam Rlndu Ysng K8 Pwndam Rlindu Ysang K8u Pwendam Rilndu Yasng Ku8 Pewndam
Rondu Ywng Kj Penndam Roindu Ywang Pedam Riondu Yawng Kuj Pednam Rkndu Yxng Ky Pemdam Rkindu Yxang Kyu Pemndam Rikndu Yaxng Kuy Penmdam
R8ndu Yanng Pehdam R8indu Yag Pehndam Ri8ndu Yagn Penhdam Rundu Yamg Pejdam Ruindu Yamng Pejndam Riundu Yanmg Penjdam
Rinndu Yahg Pebdam Ridu Yahng Pebndam Ridnu Yanhg Penbdam Rimdu Yajg Penddam Rimndu Yajng Penam Rinmdu Yanjg PenadmHOME
Popular Songs:
where did they go, lord

how simple it can be

truth unveiled (million times)

happiness

humillate

sisters

they'll never take her love from me

heart of honey

just an illusion

immer einen grund zu feiern

hermoso carić±o

de roos

velocidad

i still haven't found what i'm looking for

fed to the fire

softly over

sleepy windbreaker

be with you awhile

i'm only a woman

ring a bell

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us